solvärme mm - Svensk Solenergi

www.svensksolenergi.se
Göteborg Energi - Apr 2017
1
JOD
SOLVÄRME M.M.
"It is not the strongest of the species that survive, nor the
most intelligent, but the one most responsive to change."
Charles Darwin
Jan-Olof Dalenbäck
Professor
Chalmers tekniska högskola AB
Sekr. Svensk Solenergi
SSE årsmöte – Göteborg – 25 april 2017
Göteborg Energi - Apr 2017
2
JOD
Disposition
Solvärme
Förenings- och
marknadsutveckling
Göteborg Energi - Apr 2017
3
JOD
Solvärme
Photo of a family in Pomona Valley, California that had
installed Baileys ”Day and Night System” for their hot
water needs in 1911.
Göteborg Energi - Apr 2017
4
JOD
Global market - Solar Heat, Wind and PV Power
Misc. Sources IEA EWEA
60
50
SH "World" GWth
Wind "World" GWe
40
PV "World" GWe
30
20
10
0
82
85
90
95
Göteborg Energi - Apr 2017
00
05
10
15
5
JOD
EU 25 - Solar Heat, Wind and PV Power
Misc. sources
30
SH "EU-25" GWth
Wind "EU-25" GWe
20
PV "EU-25" GWe
10
0
82
85
90
Göteborg Energi - Apr 2017
95
00
6
05
10
15
JOD
Göteborg Energi - Apr 2017
7
JOD
Göteborg Energi - Apr 2017
8
JOD
Skillnader - I
Förnybar energi – stor area(l) !
Vindkraft – stora anläggningar
Solkraft – små o. stora anläggningar
Solvärme – små anläggningar
Elnät – SVK, Nordpool, osv.
Fjärrvärme – Göteborg, etc.
Göteborg Energi - Apr 2017
9
JOD
~ 6 000 cities with
district heating
Göteborg Energi - Apr 2017
10
JOD
1
1
5
103
3
4
~ 144 heating and
4 cooling plants
> 1 MWth (> 1 400 m2 )
11
2
1
1
1
1 1
9
1
2 1
Göteborg Energi - Apr 2017
11
JOD
2016
Silkeborg Forsyning - DK
157 000 m2 – 110 MWth
Världens största solvärmeanläggning
Göteborg Energi - Apr 2017
12
JOD
SE - Lyckebo 1983
2013
Marstal District Heating - DK
33 000 m2 – 23 MWth
75 000 m3 water pit storage
Göteborg Energi - Apr 2017
13
13
JOD
Skillnader - II
Dansk fjärrvärme – Naturgas CHP
+ Tuff politik för att minska ..
EU fjärrvärme - Naturgas CHP
+ Lagom stort intresse ..
Svensk fjärrvärme – Biobränsle
+ Spillvärme, sopor ..
Men solvärme funkar bra ..
.. i mindre system
Göteborg Energi - Apr 2017
14
JOD
VGR – www.solar-district-heating.se
Göteborg Energi - Apr 2017
15
JOD
Utveckling - I
Långsiktiga marknadsvillkor
.. kan vi glömma ?!
De som vill utveckla användningen
av solenergi måste ta ett större
ansvar för marknadsutvecklingen ..
Kunskap och kompetens !
"It's all 'bout the money
It's all 'bout the dum dum...”
Meja
Göteborg Energi - Apr 2017
16
JOD
Utveckling - II
Medialt fokus !?
Politiskt fokus !?
Det går bra ett tag .. men ..
.. sen .. på egna ben !
Tålamod och kompetens !
"Things work out best for those who
make the best of how things work out."
John Wooden
Göteborg Energi - Apr 2017
17
JOD
560 Mkr till
solel under 6 år
Ca 5 000 anl.
0-100? MWe
per år
Mer Mkr
2017-2019 !
2020 - ??
125 Mkr
till solvärme
under 10 år
Ca 16 000 anl.
4-20-4 MWth
per år
Göteborg Energi - Apr 2017
18
JOD
Kompetens
För medlemskap i Svensk Solenergi
ställs krav på etik, produktkvalitet,
yrkesmässig kompetens och lämplig
organisation.
Etik o. produkter (2007)
Göteborg Energi - Apr 2017
19
JOD
So .. Let’s role !
But .. be careful out there !
Svensk Solenergi
www.svensksolenergi.se
Kansli: Holländargatan 17
Telefon: 08 441 7090 (09-12)
E-post: [email protected]
Göteborg Energi - Apr 2017
20
JOD