Diginomics: Nya ekonomiska drivkrafter – transformation i allt högre

advertisement
Diginomics: Nya ekonomiska drivkrafter
– transformation i allt högre hastighet
Anna Felländer, Digitaliserings- och Framtidsekonom
General Purpose Technology – binder ihop de olika vågorna
av digitalisering
Nya typer av värdeskapande – men var syns
produktivitetsvinsterna?
•
•
•
•
Gratis digitala tjänster
Tidsoptimering
Organisationer och utbildning laggar
Värdet i nätverken
Ny typ av kapitalism: kollaborativ
produktion, konsumtion och ägande
© Swedbank Strategy & Macro Research
3
Nya värdekedjor
Nya värdenätverk:
 Innovativa partnerskap
 Gemensamt skapande
Digital ledare
ITC-företag
 Förvärvsmöjligheter
Kund
Start-up
Source: M. Kilkenny, 2014
B2C
H2H
“Prosumers”
4
Nya digitala tillgångar: tillit och relationer
Balansgång mellan integritet och tidsoptimering
© Swedbank Strategy & Macro Research
5
Delningsekonomin
© Swedbank Strategy & Macro Research
6
redistribution
product-service
on-demand services
local food systems
CONSUMPTION
p2p learning
open courses & moocs
LEARNING
digital peer production
distributed fabrication (makers)
co-design / co-innovation
PRODUCTION
p2p funding
p2p payments
p2p insurance
compl. currencies
FINANCE
participatory organizations
participatory government
blockchain / DAO
GOVERNANCE
SWARM
COLLABORATIVE ECONOMY FRAMEWORK V0.1
Policy implikationer
© Swedbank Strategy & Macro Research
8
Inträdesbarriärerna runt traditionella banker faller
Title of presentation, Author, 2011-01-01Title of
presentation, Author, 2011-01-01
9
Innovationer för stabilare finansiella marknader
• P2P
• Crowdfunding
• Blockchains
• Självreglering?
• Anpassat regelverk
- Systemrisker
- Konsumentrisker
- Tillväxtinbromsning
Sammanfattning
• Nya typer av värdeskapande
• Innovativa samarbeten - hybrid ekonomi
© Swedbank Strategy & Macro Research
• Tillit som den viktigaste tillgången
11
Tack!
© Swedbank Strategy & Macro Research
12
Download