Slide 1 - Kommek

advertisement
Diginomics: Nya ekonomiska drivkrafter
– transformation i allt högre hastighet
Anna Felländer, Digitaliserings- och Framtidsekonom
General Purpose Technology – binder ihop de olika vågorna
av digitalisering
Nya typer av värdeskapande – men var syns
produktivitetsvinsterna?
• Gratis digitala tjänster
• Tidsoptimering
• Eftersläpning i organisationer och
utbildning värdet i nätverken
Ny typ av kapitalism: kollaborativ
produktion, konsumtion och ägande
© Swedbank Strategy & Macro Research
3
Nya värdekedjor
Nya värdenätverk:
 Innovativa partnerskap
 Gemensamt skapande
ITC-företag
Kund
Digital ledare
Start-up
 Förvärvsmöjligheter
B2C
H2H
“Prosumers”
4
Nya digitala tillgångar: tillit och relationer
Balansgång mellan integritet och tidsoptimering
© Swedbank Strategy & Macro Research
5
Arbetsmarknaden genomgår förändring – leder till nya
konsumtionsmönster
53% of jobs in Sweden is in danger of disappearing as a result of
automation and computerization (Fölster & Hultman,2014)
6
• http://fortune.com/2015/07/
23/humans-are-underrated/
Delningsekonomin
© Swedbank Strategy & Macro Research
7
redistribution
product-service
on-demand services
local food systems
CONSUMPTION
p2p learning
open courses & moocs
LEARNING
digital peer production
distributed fabrication (makers)
co-design / co-innovation
PRODUCTION
p2p funding
p2p payments
p2p insurance
compl. currencies
FINANCE
participatory organizations
participatory government
blockchain / DAO
GOVERNANCE
SWARM
COLLABORATIVE ECONOMY FRAMEWORK V0.1
Policy implikationer
© Swedbank Strategy & Macro Research
9
Slutsatser
•
Nya typer av värdeskapande
•
Innovativa samarbeten – hybrid ekonomi
•
Behov av ny ekonomisk politik
Airbnb – Largest accommodation
Uber – Largest taxi
Alibaba – Largest e-commerce
Facebook – Largest media company
10
http://www.web-strategist.com/blog/2015/06/04/the-collaborative-sharing-economy-has-created-17-billion-dollar-companies-and-10-unicorns/
Tack!
© Swedbank Strategy & Macro Research
11
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards