Diginomics: Nya ekonomiska drivkrafter

advertisement
Diginomics: Nya ekonomiska drivkrafter
– transformation i allt högre hastighet
Anna Felländer, Digitaliserings- och Framtidsekonom
General Purpose Technology – binder ihop de olika vågorna
av digitalisering
Nya typer av värdeskapande
• Värdet i nätverken
• Ny typ av kapitalism: kollaborativ
produktion, konsumtion och ägande
• Den smarta staden:
-
dialog med medborgare
IoT och big data
skala upp skräddarsydda lösningar
digitalisering av vård och skola
delningsekonomin
© Swedbank Strategy & Macro Research
3
Delningsekonomin
© Swedbank Strategy & Macro Research
4
Omdanande förändring på arbetsmarkadnaden, nya
konsumtionsmönster och ökad polarisering
53% av arbetstillfällen i Sverige riskerar att försvinna till följd av
automatisering och datorisering (Fölster & Hultman 2014)
5
Bostadsbristens ökade kostnader
• Kunskapsintensivatjänstesektorns
betydelse för tillväxt
• Innovation och kreativitet
• Insiders vs outsiders
• Mångfaldens betydelse
• Konkurrenskraft
© Swedbank Strategy & Macro Research
6
Möjligheter
• Delningsekonomin en brygga till
integration och sänkta trösklar på
bostadsmarknaden
• Delningsekonomins förmåga att öka
rörligheten på bostadsmarkanden och
identifiera tomma, outnyttjade
bostadsytor
• “Trial and error” i regelverksutformning
• Kostnads- och effektivitetsbesparingar
med en digitalsierad plan- och
byggprocess samt med den smarta
staden
• Infrastruktursatsningar
© Swedbank Strategy & Macro Research
7
Tack!
© Swedbank Strategy & Macro Research
8
Download