Planering i samhällskunskap 7B och 7C 2015

advertisement
[email protected]
[email protected] (planeringsbloggen)
Nannaskolan 2015
Planering i samhällskunskap 7B och 7C 2015
Namn: ___________________________________________________ Klass: _____________
Ämne: Samhällskunskap årskurs 7 (7B och 7C)
Arbetsområde: Lag och rätt
Syfte: Undervisningen i samhällskunskap ska ge dig möjlighet att utveckla din förmåga att:






Reflektera över hur människan och samhället förändras och fungerar tillsammans.
Analysera och kritiskt granska frågor i samhället nära dig, i Sverige och i världen ur olika
perspektiv.
Analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller.
Uttrycka och värdera vad olika människor tycker och argumentera utifrån fakta, värderingar
och olika perspektiv.
Söka information om samhället från olika källor och värdera om källorna är viktiga och
pålitliga.
Reflektera över mänskliga rättigheter och över vad demokrati är och hur den fungerar.
Mål: Att nå målen i LPO11, se www.skolverket.se
Bedömning av: Muntliga prestationer, gruppuppgift och ett prov.
Prov: Vecka 19, tisdagen den 5 maj för både 7B och 7C
Prov på: Samhälle i dag 7, SOL 4000, s. 76-96
Gruppuppgift: Autentiska brottsmål, dramatisering
Instuderingsfrågor: Sidan 100 i läroboken. Instuderingsfrågor 1 och orden längst ner på sidan 100.
Vecka 15 7B två lektioner, 7C tre lektioner)
Lektion 1 Planering, genomgång Lag och rätt, regler, dold brottslighet (s.76-77, s. 90-91))
Lektion 2 Ungdomar – brott – lagar (s. 88-89, s. 92)
Lektion 3 Ungdomar – brott –lagar (s.78-87)
Vecka 16
Lektion 1 Brott och straff (s.78-87, s. 94-96)
Lektion 2 Brott och straff (s.78-87, s. 94-96)
Lektion 3 Brott och straff (s.78-87, s. 94-96)
Vecka 17
Lektion 1 Autentiska brottsmål/gruppuppgift, (utdelat material)
Lektion 2 Autentiska brottsmål/gruppuppgift
Lektion 3 Autentiska brottsmål/gruppuppgift
Vecka 18
Lektion 1 Sammanfattning /instuderingsfrågor s. 100
Lektion 2 Sammanfattning/instuderingsfrågor s. 100
Vecka 19
Lektion 1 7C prov, 7B Historieplanering
Lektion 2 7B prov, 7C Historieplanering
Lektion 3 Historia vecka 19-24
Download