Matte Direkt år 7

advertisement
Matte Direkt år 7
Kapitel 1
Tal
Mål:
När du har studerat det här kapitlet ska du kunna:
 förstå hur vårt talsystem är uppbyggt
 använda de matematiska orden som hör ihop med de fyra räknesätten
 storleksordna hela tal och tal i decimalform
 multiplicera och dividera med 10,100 och 1000
 betydelsen av milli, centi, deci och kilo
 avrunda tal
 använda enheter för längd
Vecka 35
Lektion 2
Positionssystemet: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
Lektion 3
Positionssystemet: 13,14,15,16,17,18,19,20
Vecka 36
Lektion 1
Decimaltal: 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34
Lektion 2
Decimaltal:35,36,37,38,39,40
Multiplikation med 10,100 och 1000: 41,42
Lektion 3
Division med 10,100 och 1000: 43,44
Vecka 37
Lektion 1
Decimaler och längdenheter: 45,46,47,48,49
Testa dig själv!
Lektion 2
Blå kurs, Hela tal: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
Lektion 3
Decimaler: 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30
Vecka 38
Lektion 1
Multiplikation med 10 och 100: 31,32,33,34,35,36,37,38,39
Lektion 2
Division med 10 och 100: 40,41,42,43,44,45,46,47
Längd: 48,49,50,51,52,53,54,55,56,57
Lektion 3
Avrundning: 58,59,60,61,62,63,64
Vecka 39
Lektion 1
Repetition!
Lektion 2
Repetition!
Lektion 3
PROV!
Download