Hämta fil

advertisement
Stålforsskolan
Español curso 8 – ”Mi habitación”
HT-15
LPP Att muntligt berätta om ett rum
Syfte
Syftet med det här arbetet är att du ska ges möjlighet att utveckla din förmåga att:
 formulera dig och kommunicera i tal och skrift på ett enkelt och begripligt sätt med
ord, fraser och meningar.
 använda språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd.
Förväntat resultat
 lära dig att prata om vad du gjort i sommar så att en spansktalande person förstår.
 utveckla förmågan att göra dig förstådd genom att lösa språkliga problem.
Bedömningsuppgift
Vid bedömningstillfället får du, tillsammans med några kompisar, komma ut till
mig och berätta om rummet utifrån bilden. Jag bedömer hur väl du
kommunicerar. Jag lyssnar på uttal, innehåll, korrekthet och hur du gör för att
lösa språkliga problem, t ex om du inte kommer på ett ord.
Nivå 1
På väg…
Du pratar
mycket kort.
Du kan för få
ord för att
kunna
beskriva ditt
rum
ordentligt.
Nivå 2
I muntliga
I muntliga framställningar
framställningar av olika av olika slag kan eleven
slag kan eleven
formulera sig enkelt,
formulera sig enkelt
relativt tydligt och till
och begripligt med
viss del
fraser och meningar. sammanhängande.
Det betyder att du
Det betyder att du pratar
pratar kort och enkelt lite mer om rummet. Det
om rummet. Det är inte är inte helt korrekt och du
helt korrekt och du gör gör uttalsmissar men det
uttalsmissar men det
går att förstå dig.
går att förstå det mesta.
Du märker
För att förtydliga och
inte att du gör variera sin
några fel.
kommunikation kan
eleven bearbeta och
göra enstaka enkla
förbättringar av egna
framställningar.
Det betyder att du
märker någon gång att
du säger fel och rättar
dig själv.
För att förtydliga och
variera sin kommunikation
kan eleven bearbeta och
göra enkla förbättringar av
egna framställningar.
Det betyder att du märker
några gånger att du säger
fel och rättar dig själv.
Nivå 3
I muntliga framställningar
av olika slag kan eleven
formulera sig enkelt,
relativt tydligt och
relativt
sammanhängande.
Det betyder att du kan
berätta mycket om
rummet. Du gör få missar
när det gäller uttal och
korrekthet.
För att förtydliga och
variera sin kommunikation
kan eleven bearbeta och
göra enkla förbättringar av
egna framställningar.
Det betyder att du märker
några gånger att du säger
fel och rättar dig själv.
Stålforsskolan
Español curso 8 – ”Mi habitación”
HT-15
Arbetssätt
Lektioner
Uppgifter
Genomgångar
Lektion 1
Lyssnar på kapitel 6 ”La habitacion de
Carmela” Går igenom svåra ord. Läser kapitlet
tillsammans. Sen läser var och en en liten del.
Grammatik un eller una
Rumspepositioner
Läxa till lektion 4: möbelord
och rumsprepositioner
Lektion 2
Lyssnar på kapitel 6
Gör uppgifterna: 1-3 i övningsboken
Lektion 3
Gör uppgifterna: 4-6 och 8 i övningsboken
Lektion 4
Börja din egen presentation om ditt rum. Du
får rita en bild av ett möblerat rum på papper
eller i din iPad. Det kan vara ditt riktiga rum
eller ett ”önskerum”. Du skriver en lista med
ord för möbler och annat som finns i just ditt
rum.
Lektion 5-6
Du får några lektioner på dig att lära dig så
många ord som möjligt och att konstruera
meningar så att du kan berätta om rummet
för mig. Ord du kan använda finns listade
nedan.
Lektion 7
Du väljer själv om du vill skriva en text att
träna på eller om du bara vill träna muntligt.
Träna med en/några kompis/ar!
Lektion 8
Idag ska du berätta om ditt rum för mig.
Då ska du TALA, inte läsa från ett papper!
Läxförhör: möbelord och
rumsprepositioner
Download