Matte pedagogisk planering åk 8

advertisement
Matte pedagogisk
planering åk 8
Nästan allt omkring dig har underliggande matematik. En del anser att den bara ligger där och
väntar på att bli upptäckt. Mönster, statistik, överlevnad, evolution, mopeder innehåller alla
mycket matematik, både lättare och svårare. För att kunna utvidga kunskapen om tal för att
senare kunna se och kanske förstå den underliggande matematiken i dagens teknik kommer vi på
kapitel 1 säkerställa att du förstår och kan använda hela tal och decimaltal på ett grundläggande
sätt med de matematiska begrepp som hör till. Du skall få lära dig mer om vårt talsystem,
storleksordna tal och repetera hur du gör beräkningar i de fyra räknesätten både skriftligt
genom huvudräkning. Sannolikhetsberäkningar är att kunna på ett säkert sätt fastställa hur
troligt det är att en specifik händelse inträffar. I början är sannolikheterna givna men det är då
du lär dig metoder för fortsatt arbete med de mer komplicerade och mer omfattande
sannolikhetsberäkningarna.
Begrepp du känner igen sedan tidigare: sannolikhet, chans, risk, händelse, möjligt utfall, likformig
sannolikhetsfördelning, gynnsamt utfall, multiplikationsprincipen.
Nya begrepp: utfallsdiagram, träddiagram, P(händelse), komplementhändelse, oberoende
händelse, beroende händelse
Vi repeterar de matematiska orden och lär oss mer om prioriteringsreglerna. Vi kommer att
arbeta med negativt tal och potens tal. Det tillkommer lite andra aktiviteter som mattespel och
gruppuppgifter som inte står med här.
Bedömning sker genom
Arbete individuellt med grundläggande begrepp, regler och metoder
Problemlösning individuell
grupp där gruppens förmåga att tillsammans lösa problemet
och se till att samtliga i gruppen förstår problemet och någon av de lösningar som gruppen
finner. Problemen kan ibland ha flera möjliga lösningar där du/ni har möjlighet att visa
olika kvalitet på förmågorna.
Lösa/försöka fördjupningar till problemen där ofta högre kvalitet kan visas.
Bedömning individuellt med prov
Du kan träna på uppgifterna från nivå 1-4 men du kan välja två av dessa nivåer.
Läxorna för dig att höja dina färdighet i matematiken
Vecka
Att göra
Vecka läxan
35 - 36
Andelen
Höjning och sänkning
Begrepp : andel delen och det hela bråk , procent,
procentenheter, produkt, kvot, täljare, nämnare, avrundning,
jämför pris och antal , Ränta, räntesatsen ,potenser och
tiopotenser. Variabel , algebraiskt uttryck , förenkling av
uttryck
37 -38
Boken sidan 9-24.
Hur stor är delen I
Läxa 1 lämna in torsdag
Hur stor är delen II
Boken sidan 25 -37
39
Det hela
Läxa 2 lämna in torsdag
Boken sidan 38 -43
40
Ränta
Läxa 3 lämna in torsdag
Det är viktigt att klara uppgifterna enligt planering.
41
Boken sidan 44-49
Diagnos 1 Diagnosen skall hjälpa dig att se vad du behöver träna
vidare på.
Blandade uppgifter och träna mer som repetition inför test i kap 1
Du kan träna i Boken sidan 50-61
Test 1
Läxa 4 lämna in torsdag
42
43
Jämföra och räkna med bråk
Addition och subtraktion av bråk
S. 64-76
Multiplikation och division av bråk
S. 70 - 87
Läxa 5 lämna in torsdag
Potenser och tiopotenser
Läxa 7 lämna in torsdag
Diagnos 2 träna mer och blandade uppgifter
S. 100-107
Prov 1 i kap 1 och 2
Läxa 8 lämna in torsdag
45
Läxa 6 lämna in torsdag
S. 88- 97
46
47
48
S.
49
S.
50
S.
51
S.
52
Uttryck med variabel
Mönster
På området algebra och mönster möter du konkreta
situationer då du lätt både ser och förstår hur variabler kan
bytas ut mot olika tal eller hur ett mönster växer. När du
förstår och kan använda algebran i dessa situationer kan du
också förstå det generella i matematiken.
110-123
Förenkling av uttryck
124-130
Uttryck med parenteser
131.136
Multiplikation av parenteser
137.143
Läxa 9 lämna in torsdag
Läxa 10 lämna in torsdag
Läxa 11 lämna in torsdag
Läxa 12 lämna in torsdag
Uttryck med potenser
Diagnos 3
S. 144.148
Test i kap 3
Omkrets och area
S. 162 - 172
stencil
Cirkelns area
S. 173 - 177
Rätblock och kub
Enheter för volym
S. 178 - 189
Prisma och pyramid
S. 190 - 197
Cylinder, kon och klot
S. 198 - 206
Diagnos 4;träna mer och blandade uppgifter
S. 208- 214
Prov kap 3 och 4
Läxa 14 lämna in torsdag
Läxa 17 lämna in torsdag
14
Ekvationslösning
Ekvationer med obekanta i båda leden
S. 220 - 232
Problemlösning med ekvationer I
S. 233 - 238
Ekvationer med flera termer och parenteser
15
S. 239 - 243
problemlösning med ekvationer II
Läxa 20 lämna in torsdag
S. 244 - 250
Diagnos 5 ; träna mera och blandade uppgifter
S. 552-259
Hur stor är sannolikheten
Läxa 21 lämna in torsdag
2
Läxa 13 lämna in torsdag
3
4
5
6
7
9
10
11
12
16
17
Läxa s. 190 resonera och
utveckla
Läxa 15 lämna in torsdag
Läxa 16 lämna in torsdag
stencil
Läxa 18 lämna in torsdag
Läxa 19 lämna in torsdag
18
19
sannolikhet i flera steg
Sannolikhetsberäkningar är att kunna på ett säkert sätt
fastställa hur troligt det är att en specifik
händelse inträffar. I början är sannolikheterna givna men det är
då du lär dig metoder för fortsatt
arbete med de mer komplicerade och mer omfattande
sannolikhetsberäkningarna.
Begrepp du känner igen sedan tidigare: sannolikhet, chans, risk,
händelse, möjligt utfall, likformig
sannolikhetsfördelning, gynnsamt utfall, multiplikationsprincipen,
Nya begrepp: utfallsdiagram, träddiagram, P(händelse),
komplementhändelse, oberoende händelse,
beroende händelse
S. 262-269
Sannolikhet i flera steg
S.270-276
Tabeller och diagram
S. 278-285
Läxa 22 lämna in torsdag
Läxa 23 lämna in torsdag
20
Relevant frekvens
Cirkel diagram
S. 286-296
Läxa 24 lämna in torsdag
21
stencil
22
Diagnos 6; träna mer och blandade uppgifter
S.299- 306 Prov kap 5 och 6
Problem lösning 1
23
Problem lösning 3
stensil
24
Problem lösning 4
25
Problem lösning 5
stencil
Download