annex 1

advertisement
EUROPEISKA
KOMMISSIONEN
Bryssel den 29.8.2016
COM(2016) 545 final
ANNEX 1
BILAGA
till
förslaget till rådets förordning
om fastställande för 2017 av fiskemöjligheter för vissa fiskbestånd och grupper av
fiskbestånd i Östersjön
SV
SV
BILAGA
TAC:er FÖR UNIONSFISKEFARTYG I OMRÅDEN DÄR TAC:er FASTSTÄLLS
PER ART OCH OMRÅDE
I följande tabeller anges TAC:er och kvoter (i ton levande vikt, om inte något annat anges) för
varje bestånd och de villkor som är funktionellt knutna till dem.
Hänvisningar till fiskezoner är hänvisningar till Ices-områden, om inte annat anges.
Fiskbestånden förtecknas i alfabetisk ordning efter arternas latinska namn.
För tillämpningen av denna förordning tillhandahålls följande tabell över de latinska namnen
och motsvarande svenska namn:
Vetenskapligt namn
Treställig bokstavskod
HER
COD
PLE
SAL
SPR
Clupea harengus
Gadus morhua
Pleuronectes platessa
Salmo salar
Sprattus sprattus
Art:
Sill/Strömming
Zon:
Clupea harengus
Finland
115 599
Sverige
25 399
Unionen
140 998
TAC
140 998
Art:
Sill/Strömming
3 981
Tyskland
15 670
Finland
SV
Sill/Strömming
Torsk
Rödspätta
Lax
Skarpsill
Delområdena 30–31
(HER/30/31.)
Analytisk TAC
Zon:
Delområdena 22–24
Clupea harengus
Danmark
Svenskt namn
(HER/3BC+24)
Artikel 6.3 i denna förordning ska tillämpas.
2
Polen
3 695
Sverige
5 053
Unionen
28 401
TAC
28 401
Analytisk TAC
Artikel 3.2 och 3.3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte
tillämpas.
Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.
2
SV
Art:
Sill/Strömming
Unionens vatten i delområdena 25–27, 28.2, 29
och 32
Zon:
Clupea harengus
Danmark
4 205
Tyskland
1 115
Estland
21 473
Finland
41 914
Lettland
5 299
Litauen
5 580
Polen
47 618
Sverige
63 925
Unionen
191 129
TAC
Ej tillämpligt
Art:
Sill/Strömming
(HER/3D-R30)
Artikel 6.3 i denna förordning ska tillämpas.
Analytisk TAC
Zon:
Clupea harengus
Estland
12 667
Lettland
14 762
Unionen
27 429
TAC
27 429
Art
Torsk
(HER/03D.RG)
Artikel 6.3 i denna förordning ska tillämpas.
Analytisk TAC
Zon:
Unionens vatten i delområdena 25–32
Gadus morhua
Danmark
p.m.
Tyskland
p.m.
Estland
p.m.
Finland
p.m.
Lettland
p.m.
Litauen
p.m.
Polen
p.m.
Sverige
p.m.
Unionen
p.m.
TAC
SV
Ej tillämpligt
Delområde 28.1
(COD/3DX32.)
Försiktighets-TAC
3
SV
Artikel 3.2 och 3.3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte
tillämpas.
Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.
Art:
Torsk
Zon:
Delområdena 22–24
Gadus morhua
Danmark
p.m.
Tyskland
p.m.
Estland
p.m.
Finland
p.m.
Lettland
p.m.
Litauen
p.m.
Polen
p.m.
Sverige
p.m.
Unionen
p.m.
TAC
p.m.
Art:
Rödspätta
(COD/3BC+24)
Analytisk TAC
Artikel 3.2 och 3.3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.
Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.
Zon:
Unionens vatten i delområdena 22–32
Pleuronectes
platessa
Danmark
5 632
Tyskland
626
Polen
1 179
Sverige
425
Unionen
7 862
TAC
7 862
Art:
(PLE/3BCD-C)
Lax
Analytisk TAC
Zon:
Unionens vatten i delområdena 22–31
Salmo salar
SV
Danmark
21 903 (1)
Tyskland
2 437 (1)
Estland
2 226 (1)
Finland
27 311 (1)
Lettland
13 931 (1)
(SAL/3BCD-F)
4
SV
Litauen
1 638 (1)
Polen
6 644 (1)
Sverige
29 606 (1)
Unionen
105 696 (1)
TAC
Ej tillämpligt
Analytisk TAC
Artikel 3.2 och 3.3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.
Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.
__________
(1)
Uttryckt i antal fiskar.
Art:
Lax
Zon:
Unionens vatten i delområde 32
Salmo salar
Estland
964 (1)
Finland
8 439 (1)
Unionen
9 403 (1)
TAC
Ej tillämpligt
(SAL/3D32.)
Försiktighets-TAC
__________
(1)
Uttryckt i antal fiskar.
Art:
Skarpsill
Zon:
Unionens vatten i delområdena 22–32
Sprattus sprattus
Danmark
27 852
Tyskland
17 645
Estland
32 342
Finland
14 580
Lettland
39 062
Litauen
14 130
Polen
82 895
Sverige
53 843
Unionen
282 349
TAC
SV
Ej tillämpligt
(SPR/3BCD-C)
Artikel 6.2 i denna förordning ska tillämpas.
Analytisk TAC
5
SV
Download