Det här vill Unionen

advertisement
1 (2)
klubben
Holmen Iggesund
Det här vill Unionen
Unionens hjärtefrågor är: Kompetens ger kraft, Fler och bättre jobb, Balans i arbetslivet.
Hjärtefrågorna är den röda tråden i verksamheten och handlar om hur man skapar fler jobb,
tjänstemännens tillgänglighet på fritiden och frågan om kompetensutveckling genom hela
arbetslivet.
För att komma närmare vår vision: Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som
skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet, måste vi bilda opinion i olika frågor.
Kompetens ger kraft
Näringslivet och arbetslivet är i ständig förändring. Det kräver medarbetare som har rätt
kompetens vid rätt tillfälle och som är trygga nog att byta jobb när man vill eller måste.
Kompetensutveckling gagnar inte bara de anställda utan också arbetsgivarna.
Fler och bättre jobb
Fler och bättre jobb handlar om att högre löner, bättre villkor och ökad välfärd skapas
genom ekonomisk tillväxt och företag som är globalt konkurrenskraftiga. Då behövs också
investeringar i infrastruktur och forskning och andra innovationsstödjande insatser liksom
kompetenta medarbetare.
Balans i arbetslivet
De flesta tjänstemän trivs på sina arbeten men många är stressade av jobbet. Stora
förändringar i arbetslivet, främst till följd av teknikutveckling, har medfört ett gränslöst
arbetsliv med otydliga gränser mellan arbete och fritid.
Under rubriken "Det här vill Unionen" kan du läsa mer om de frågor och underlag som våra
medlemmar har arbetat fram och som är de viktigaste frågorna för Unionen att arbeta med.
2 (2)
klubben
Holmen Iggesund
Unionens vision
Visionen för Unionen är ”Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar
framgång, trygghet och glädje i arbetslivet”.
Förbundets kännetecken är att vi tillsammans är närvarande, starka, drivande och
utvecklande.
Visionen togs av Unionens extra kongress 2009.
Namnet Unionen
Namnet ska symbolisera vår styrka, gemenskap och enighet och föra tankarna till det
engelska ordet för fackförbund.
En union är en förening av självständiga parter eller individer. Logotypen hålls samman av en
linje som symboliserar en länk mellan människor, branscher och våra olika yrkeskategorier.
Den gröna färgen har vi valt eftersom vi vill signalera trygghet, engagemang och förnyelse.
Namnet kom på förslag från flera medlemmar, både från tidigare HTF och Sif, när vi
efterlyste namn på vårt nya förbund.
Unionens handlingsprogram 2012-2015
Läs vidare i den separata fil som finns upplagd på klubbens hemsida där beskriver man mer i
detalj förbundets hjärtefrågor. Handlingsprogrammet togs av kongressen 2011.
Nu står förbundet inför en ny kongress och dessutom så har vår nuvarande förbundsordförande Cecilia Fahlberg valt att inte stå till förfogande för en ny mandatsperiod.
Kongress
Kongressen är Unionens högsta beslutande församling. 260 ombud träffas vart fjärde år
och beslutar om vad Unionen ska uträtta framöver.
Kongressen hålls i Göteborg den 11-15 oktober 2015
Download