Teknik i förskolan
Rutschkana
Inledning:
Innan genomförandet av aktiviteten
kan det vara bra om barnen får testa
att gå i en backe. På Gotland finns
det mycket backar speciellt i
innerstaden i Visby. Låt barnen
dock rulla nerför en gräsbacke. Låt
barnen släppa något nerför en
asfalterad backe. Jämföra med olika föremål. Vad rullar snabbt? Vad rullar sakta?
Material:
Bil
Boll
Figur
Plastmugg
Fler förslag:
Pinne/penna
Kotte
Bok
Steg 1:
Ta ett föremål i taget. Prata med barnen om hur fort de
tror att föremålen kommer att rulla ner från rutschkanan.
Steg 2:
När alla föremålen har rullat ner går det att ändra vinkeln på brädan. Hur fort rullar föremålen
om brädan nästan ligger platt eller om den är brant.
Steg 3:
Låt barnen ta egna föremål och låt de berätta hur fort de tror att de kommer rulla ner.
Teknik i förskolan
Kommentar:
Länk till resultatet av att skapa en rutschkana:
https://www.youtube.com/watch?v=58mqxK8cP4w
Mål med aktiviteten från Lpfö 98/10:
"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen
och utforska hur enkel teknik fungerar" (2010:10).
"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och
konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap" (2010:10).