Instuderingsfrågor cellen och arv

advertisement
Instuderingsfrågor cellen och arv
1. Rita en cell och sätt ut följande delar: cellkärna, cellmembran, endoplasmatiskt nätverk,
ribosomer, mitokondrier.
2. Vad är det för skillnad på en djurcell och en växtcell?
3. Vad heter de organeller som sköter fotosyntesen?
4. Vad innehåller cellkärnan?
5. Vilken funktion har
a. Ribosomerna
b. Mitokondrierna
c. Lysosomerna
6. Vad är det för skillnad på autotrofa och heterotrofa organismer?
7. Beskriv vad ett enzym är för något.
8. Vad är ATP?
9. Beskriv hur osmos går till.
10. Vad är det för skillnad på osmos och aktiv transport?
11. Hur många kromosomer har en människa?
12. Vilka könskromosomer har en
a. Man
b. Kvinna
13. Beskriv på ett enkelt sätt vad som händer med kromosomerna vid en vanlig celldelning.
14. Vad menas med begreppet gen?
15. Beskriv översiktligt vad som händer vid en reduktionsdelning. Försök förenkla så att det blir
lättare att greppa. ( det är ju egentligen väldigt svårt)
16. Förmågan att rulla tungan sitter i en enkel gen ( T eller t ).
a. Hur många kromosomer har vi som innehåller den genen?
b. Hur många av dessa har vi från mamma resp pappa
c. Att kunna rulla tungan – T, är dominant över ickerullning – t. Vad menas med det?
d. Kan en person med genuppsättningen Tt rulla tungan?
e. Varför kan inte tt rulla tungan?
f. Är Tt heterozygot eller homozygot?
g. Hur många genotyper finns det för tungrullning?
h. Hur många fenotyper finns det för tungrullning
Download