Ordlista 1A:1

advertisement
Ordlista 1A:1
Öva orden
Dessa tio ord ska du träna
siffra
En siffra är ett tecken.
Dessa är siffrorna:
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 och 9
tal
Ett tal skrivs med en eller
flera siffror. Talet 3 är både
ett tal och en siffra. Talet
15 är ett tal som skrivs
med siffrorna 1 och 5. Ett antal är en mängd som
kan jämföras med andra
mängder.
Till exempel är antalet
fingrar 10 men antalet
ögon bara 2.
antal
räkneord
Ett räkneord är ordet vi
säger eller skriver när vi vill
beskriva ett antal.
Till exempel ett, två, tre,
fyra, fem, sex, sju, åtta, nio,
tio, elva och tolv.
Arbeta språkutvecklande med orden till Favorit matematik 1A, kapitel 1
fler
färre
lika
många
större än
Du kan använda ordet fler
när du vill berätta att det
är ett större antal.
Till exempel kan du säga
att du har fler fingrar än
ögon.
Du kan använda ordet
färre när du vill berätta att
det är ett mindre antal.
Till exempel kan du säga
att du har färre ögon än
fingrar.
Du kan använda orden lika
många när du vill berätta
att det är lika stora antal.
Till exempel kan du säga
att du har lika många ögon
som öron.
När du arbetar med
matematik säger du att
talet 5 är större än talet 2.
Du kan tänka att fågelns
näbb alltid gapar mot det
större talet.
Arbeta språkutvecklande med orden till Favorit matematik 1A, kapitel 1
mindre än
När du arbetar med
matematik säger du att
talet 2 är mindre än talet 5.
Du kan tänka att fågelns
näbb alltid gapar mot det
större talet.
tillsammans
Du kan använda ordet
tillsammans när du vill
berätta att två antal blir
ett antal.
Till exempel kan du säga
att två tillsammans med
tre är lika med fem.
Arbeta språkutvecklande med orden till Favorit matematik 1A, kapitel 1
Ordlista 1A:2
Öva orden
Dessa tio ord ska du träna
addition
Addition är ett räknesätt.
Du räknar ut hur mycket
det är sammanlagt.
3+1=4
addera
När du adderar lägger
du ihop talen.
2+3=5
subtraktion
Subtraktion är ett räknesätt.
Du räknar ut skillnaden
mellan talen.
5–2=3
subtrahera
Att subtrahera två tal
betyder att du räknar ut
skillnaden mellan talen.
3–1=2
Arbeta språkutvecklande med orden till Favorit matematik 1A, kapitel 2
differens
Ordet differens betyder
skillnad.
3–2=1
term
Talen som du räknar
med i en addition eller
subtraktion kallas termer.
summa
Svaret i en addition kallas
summa.
enkrona
En enkrona är ett mynt
med värdet 1.
femkrona
En femkrona är ett mynt
med värdet 5.
Arbeta språkutvecklande med orden till Favorit matematik 1A, kapitel 2
geometriska
objekt
Geometriska objekt är
former, till exempel en
fyrhörning, en triangel
och en cirkel.
Arbeta språkutvecklande med orden till Favorit matematik 1A, kapitel 2
Ordlista 1A:3
Öva orden
Dessa tio ord ska du träna
dela upp
Ett tal som delas upp blir
flera tal.
kontrollera
Att kontrollera är att
undersöka noga.
första
Den första kommer
före alla andra.
sista
Den sista kommer efter
alla andra.
Arbeta språkutvecklande med orden till Favorit matematik 1A, kapitel 3
fattas
Om något fattas finns
det inte tillräckligt.
mellan
Ringfingret sitter mellan
långfingret och lillfingret.
över,
överst Vinden är överst i huset.
under,
underst
Källaren är underst
i huset.
sammanlagt
Flera antal läggs ihop
till ett antal.
Arbeta språkutvecklande med orden till Favorit matematik 1A, kapitel 3
är lika med Det måste vara lika mycket
eller lika många på båda
sidor om likhetstecknet.
Arbeta språkutvecklande med orden till Favorit matematik 1A, kapitel 3
Ordlista 1A:4
Öva orden
Dessa tio ord ska du träna
hur många
När du svarar på frågan
hur många, ska du räkna
ut ett antal.
hur mycket När du svarar på frågan
hur mycket, ska du till
exempel räkna ut en
mängd. Till exempel hur
mycket det kostar.
lika
Lika betyder att det inte
är någon skillnad.
olika
Olika betyder att det
är skillnad.
Arbeta språkutvecklande med orden till Favorit matematik 1A, kapitel 4
är lika med När du läser ett
likhetstecken säger
du ”är lika med”.
5=5
plustecken
När du ska addera skriver
du ett plustecken.
5=2+3 4+1=5
minustecken
När du ska subtrahera
skriver du ett minustecken.
3–2=1 5–2=3
addera
När du adderar lägger
du ihop talen.
2+3=5
subtrahera
Att subtrahera två tal
betyder att du räknar ut
skillnaden mellan talen.
3–1=2
Arbeta språkutvecklande med orden till Favorit matematik 1A, kapitel 4
term
Talen som du räknar
med i en addition eller
subtraktion kallas termer.
Arbeta språkutvecklande med orden till Favorit matematik 1A, kapitel 4
Ordlista 1A:5
Öva orden
Dessa tio ord ska du träna
tal
Ett tal skrivs med en eller
flera siffror. Talet 3 är både
ett tal och en siffra. Talet
15 är ett tal som skrivs
med siffrorna 1 och 5.
siffra
En siffra är ett tecken.
Dessa är siffrorna:
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 och 9
fler
Du kan använda ordet fler
när du vill berätta att det
är ett större antal.
Till exempel kan du säga
att du har fler fingrar än
ögon.
Arbeta språkutvecklande med orden till Favorit matematik 1A, kapitel 5
färre
Du kan använda ordet
färre när du vill berätta att
det är ett mindre antal.
Till exempel kan du säga
att du har färre ögon än
fingrar.
större än
När du arbetar med
matematik säger du att
talet 5 är större än talet 2.
Du kan tänka att fågelns
näbb alltid gapar mot det
större talet.
mindre än
När du arbetar med
matematik säger du att
talet 2 är mindre än talet 5.
Du kan tänka att fågelns
näbb alltid gapar mot det
större talet.
kvadrat
En kvadrat är en fyrhörning
med fyra räta vinklar och
fyra lika långa sidor.
Arbeta språkutvecklande med orden till Favorit matematik 1A, kapitel 5
triangel
En triangel är en
trehörning med tre
hörn och tre sidor.
cirkel
En cirkel är sluten båge
som i varje punkt har lika
långt till mittpunkten.
rektangel
En rektangel är en
fyrhörning med fyra räta
vinklar och fyra sidor.
Arbeta språkutvecklande med orden till Favorit matematik 1A, kapitel 5
Download