Cerebrospinalvätska - rörtyper, rörens ordningsföljd, provmängder

advertisement
2017-06-08
1 (2)
Cerebrospinalvätska - rörtyper, rörens ordningsföljd, provmängder
Rör
1
Bakterier
- Bakterieodling
Csv: sterilt provrör, minst 2 mL
Csv – Rör 1
Under helger och om tillräcklig mängd prov finns lägg till en aerob blodflaska.
Desinfektera flaskans membran och spruta i 1-2 mL av provet.
Csv-Aerob blodflaska
Mykobakterier/TB och Svamp
- Mykobakterier/TB
Csv: sterilt provrör, 5 mL för odling och DNA (< 1 mL endast odling)
- Svamp
Csv: sterilt provrör, minst 2 mL (Svampodling, Cryptococcus-Ag)
Csv – Rör 1
Antikroppar - Intratekala antikroppar (csv + blod)
Samtidigt taget cerebrospinalvätska (Csv) och blod.
Csv: sterilt provrör, minst 1,5 mL. Räcker till samtliga analyser nedan
Blod: gelrör gul propp
Csv- Rör 1
- Borrelia CNS Ak (Borrelia IgM, Antikroppar i serum, Borrelia IgG)
- Syfilis CNS Ak (Syfilis TPPA, Antikroppar i serum)
- Virus CNS Ak (Antikroppar i serum, Herpes simplex IgG, Morbilli IgG,
Varicella zoster IgG).
Blod
Rör
2
DNA/RNA
Csv: sterilt provrör, minst 1 mL. Räcker till nedanstående analysgrupper.
Smittämnen i respektive grupp analyseras tillsammans.
Csv - Rör 2
- CNS bakt DNA (Meningokock-, Haemophilus infl-, Pneumokock-DNA)
- CNS virus (Varicella zoster-, Herpes simplex 1/2- DNA, Enterovirus-RNA).
Följande analyser kan beställas separat.
Csv: sterilt provrör, minst 1 mL. Räcker till samtliga nedanstående analyser.
- Aspergillus-DNA/Candida-DNA
- CMV-DNA kvant
- EBV-DNA kvant
- Herpesvirus 6 (HHV-6) -DNA kvant
- Parechovirus-RNA
- Parotitvirus-RNA
- Toxoplasma-DNA
2 (2)
Rör
3
Glukos/Glukoskvot/Laktat
Rör: Na-fluorid/K-oxalatrör, grå propp. Provet blandas väl.
Provmängd: Minst 1 mL, ett rör räcker till analys av både glukos och laktat.
Csv - Rör 3
Blodprov
Csv/P-Glukoskvot
Blodprov för P-Glukos tas vid samma provtagningstillfälle som spinalvätskan.
Rör till blodprov: FC-Mixture för plasmaglukos, rosa-grå propp.
Blod
Rör
Celler/Albumin/Albuminkvot/Spektrofotometri/Proteinfraktioner/ACE
4-5
Rör: Två plaströr med konisk botten, utan tillsats, blå skruvkork.
Om spektrofotometri önskas ska rören ljusskyddas.
Celler och Spektrofotometri får ej skickas med rörpost.
Provmängd: 1-2 mL per rör - mängd beroende på önskade analyser.
För mer information, se Cerebrospinalvätska, kemisk diagnostik.
Blodprov
Csv/P-Albuminkvot
Blodprov för P-Albumin tas vid samma provtagningstillfälle som
spinalvätskan.
Rör till blodprov: EDTA-rör, lila propp
Csv - Rör 4+5
Blod
Csv-Proteinfraktioner
Blodprov för P-Albumin och P-IgG tas vid samma provtagningstillfälle som
spinalvätskan.
Rör till blodprov: EDTA-rör, lila propp
Blod
Csv-Spektrofotometri
Blodprov för P-Albumin och P-Bilirubin tas vid samma provtagningstillfälle
som spinalvätskan.
Rör till blodprov: Li-Heparin med gel, ljusgrön propp. Ljusskyddas.
Blod
Rör
6
Extrarör (om så önskas)
Rör: Sterilt provrör.
Märks med personnummer, namn, provtagningsdatum. Förvaras i kylskåp
max 5 dagar.
För detaljer om spinalprover utanför rutinsortimentet hänvisas till respektive
provtagningsanvisning.
Informationsansvarig
Karolinska Universitetslaboratoriet
Csv - Extrarör
Uppdaterad
2017-06-08
Utskrift från www.karolinska.se/lab
Download