här - Kommunförbundet Skåne

advertisement
I nyhetsbrevet den här månaden kan ni bland annat läsa om konferensen
"Hur kan man skapa delaktighet?" som hölls i Eslöv i november. En
innehållsspäckad konferens där bland annat Jonas Helgesson höll ett
inspirerande föredrag. Vi berättar också om utvärderingsverkstäder som
olika kommuner har använt på olika sätt. Läs mer på ebp.kfsk.se
Visas inte det här mailet som det ska?
Se det i din webbläsare.
Evidensbaserad praktik
KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE
&
REGION SKÅNE
Nu när 2015 går mot sitt slut kan jag se tillbaka på ett roligt och
händelserikt år där jag mötts av ett stort engagemang och intresse för
utvecklingsarbete inom funktionshinderområdet.
I nyhetsbrevet kan du läsa om några delprojekt och vår konferens ”Hur
kan man skapa delaktighet?” den 25 november i Eslövs medborgarhus
där vi visade upp allt som pågått från 2013 i satsningen för att utveckla en
evidensbaserad praktik. Deltagarna inspirerades även till fortsatt
delaktighets- och inflytandearbete bland annat med hjälp av Slangbellans
forumteatergrupp och Jonas Helgesson. Jag vill rikta ett stort tack till
brukare, frivilligorganisationer, professionen och forskare för att ni
gjorde denna konferens så lyckad och för gott samarbete även i övrigt
under året. Stort tack även till Pellevision för hjälp med nyhetsbrevet.
Jag önskar er alla riktigt sköna och avkopplande helger och ser fram mot
att vi ses i vårens aktiviteter.
Trevlig läsning på http://ebp.kfsk.se/
RoseMarie Hejdedal
Utvärderingsverkstäder lyfter fram brukarnas
åsikter
Flera skånska kommuner har prövat utvärderingsverkstäder i sitt arbete
med delaktighet under hösten och man har valt att fokusera på helt olika
frågor. I Höganäs tittade man på om det går att mäta delaktighet, i
Staffanstorp ordnade man grupparbeten om trivsel på boendena och i
Landskrona handlade utvärderingsverkstaden om brukarnas åsikter om
de gemensamma boråden.
Läs mer
Bättre svar med tjänstedesign
Under hösten har flera kommuner arbetat med delaktighet utifrån
konceptet med tjänstedesign som introducerades för skåningarna på ett
KFSK-möte i höstas.
Tjänstedesign är en modell som tagits fram för att öka delaktigheten hos
brukarna. Olika grupper har valt olika användningsområden för
modellen. I Svalöv har man fokuserat på idéer för att ge brukarna fler
aktiviteter, medan man i Ystad bland annat har använt modellen som
stöd för en brukare inför ett viktigt läkarbesök.
Läs mer
Stort intresse för delaktighetskonferens
Eslövs medborgarhus fylldes till brädden när frågan Hur kan man skapa
delaktighet? var temat för en konferens som KFSK arrangerade i slutet av
november. Totalt var ungefär 320 deltagare på plats, många med egen
erfarenhet av att leva med funktionsnedsättning och under hela
arrangemanget lades stor vikt vid att ha en mycket hög tillgänglighet för
alla deltagare.
Läs mer
Jonas har ett cp-rikt liv
Jonas Helgesson var en av dem som var med i Eslöv i november för att
prata om sina tankar kring ”Hur kan man skapa delaktighet?” Han gjorde
det på sitt eget sätt i en fenomenal kombination av skratt och kloka
tankar, först om faran med att dela in människor i olika grupper istället
för att se individen.
Läs mer
Personer med funktionsnedsättning missar
tandvårdsstöd
Många betalar för tandvård som de egentligen skulle få gratis. Bara var
femte skåning som har rätt till ett speciellt stöd för tandvård på grund av
långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning utnyttjar stödet.
Lyssna på P4 Malmöhus inslag här
Ökat fokus på tillgänglighet i arbetslivet
Kunskapen om tillgänglighet måste bli bättre hos landets arbetsgivare.
Det konstaterar Arbetsmiljöverket och efterlyser mer generella och
förebyggande åtgärder. De senaste tre åren har Arbetsmiljöverket gjort
särskilda granskningar av tillgängligheten på utvalda arbetsplatser.
Tidigare år har myndigheten fokuserat på tillgänglighetsarbetet inom
specifika branscher. Bland annat har återvinningsindustrin och sociala
företag synats och informerats i frågan.
Läs mer
Silverörat till Ann-Christine Gullacksen
Ann-Christine Gullacksen fick ta emot utmärkelsen Silverörat på
Audiologisk Dag i Härnösand i november. Hon får priset för att i sin
forskning ha bidragit till att öka kunskap och förståelse för vad det
innebär att leva med hörselnedsättning.
Läs hela motiveringen här
Uppmärksamhetsvecka och lansering av
webbapp i januari
Redskapsboden är just nu inne i produktionsfasen av webbapplikationen
där du ska kunna testa om nio olika vardagssituationer lever upp till de
mänskliga rättigheterna i FN:s konvention om rättigheter för personer
med funktionsnedsättning. Det tekniska utvecklingsarbetet sker i
samarbete med Square Moon i Malmö.
Läs mer
PÅ GÅNG
Spara datumen - anmälan
kommer inom kort att kunna
göras här.
Delaktighetsmodellen
och forskning om
delaktighet
Utbildningsdag för chefer
Veronica Lövgren, fil.dr.,
lektor från centrum för
funktionshinderforskning
Umeå och Ann-Christine
Gullacksen, docent i socialt
arbete medverkar.
8 mars kl.8.30–15.00.
Vägledarutbildning i
Delaktighetsmodellen
Första kurstillfället är den 4
april kl.08.30 -12.00.
Resterande kurstillfällen är
den 18 april, 12 maj och 2
juni.
Utmanande beteende – utmanande
verksamhet
Föreläsare vid konferensen är Petra Björne, fil dr i
kognitionsvetenskap och verksam vid FoU Malmö.
13 april kl. 8.30 - 16:00
Allas rätt till kommunikation
Konferensen tar upp hur alternativ kompletterande
kommunikation (AKK) kan ersätta eller
komplettera bristande tal eller språk. Föreläsare
under dagen är Boel Heister-Trygg, logoped och
författare med mångårig erfarenhet av AKK.
19 april kl. 8.30 - 16:00
Download