Kodningsutbildning kurs 15 i LINKÖPING våren 2015 Plats

advertisement
Kodningsutbildning kurs 15 i LINKÖPING våren 2015
Plats: Brigaden Restaurang och konferens, Brigadgatan
http://www.brigaden.net/1/1.0.1.0/49/1/
Kontaktpersoner
Kursansvarig läkarsekreterare/vårdadministratör: Lilian Kikuchi, [email protected] ,
ankn 40836 och Lena Granberg, [email protected] , ankn 40835
Kursansvarig administratör Resurscentrum: Helen Johansson, [email protected] , ankn
30525.
Ansvarig HR-konsult vid Resurscentrum: Birgitta Vinnersten , ankn 30557
Tider
Kurstillfälle 1-8 är kl. 08.30-16.00. Tillfälle 9 (tentamen) är kl 08.30-12.30. Fika ca kl 09.30
samt kl 14.00. Lunch kl 11.30-12.30. Lunch och fika ingår.
Kursansvarig: Lena Granberg
Datum Innehåll
1
Introduktion
11/3
Praktiska detaljer
2015
Grundläggande metodkunskap
Komplikationer och
biverkningar
Skade- och orsakskoder
2
3
4
5
18/3
2015
25/3
2015
1/4
2015
15/4
2015
Tid
08.30-16.00
Föreläsare
Birgitta Vinnersten
Lilian Kikuchi
Lena Granberg
Forts från tillfälle 1
Geriatrik
08.30-11.30
12.30-15.30
Summering
15.30-16.00
Lilian & Lena
Christina Hedblom
Pernilla Salcinovic
Lilian/Lena
Medicin
08.30-15.30
Summering
15.30-16.00
Öron
08.30-10.30
Kirurgi
10.30-14.00
(inkl lunch)
14.30-16.00
Ortopedi
08.30-14.00
Magnus Odensten
Gitte Hauer Björkman
Ögon
14.30-16.00
Eva Gottvall
Christina Gylling
Ted Cabreira
Karin Ringdahl
Lilian/Lena
Elisabeth Flashar
Anette Levén
Sekreterarföreläsare
Kirurgi
Jessica Frisk
6
7
8
9
22/4
2015
29/4
2015
13/5
2015
20/5
2015
Gynekologi och obstetrik
08.30-11.30
Tanja Konstantinova
Lotta Johansson
Barnsjukvård
12.30-15.30
Summering/frågor
Psykiatri
15.30-16.00
08.30-11.30
Infektion
12.30-15.30
Summering/frågor
Onkologi
15.30-16.00
08.30-11.30
Sjukdomsklassifikation i
Östergötland
Repetition
Tentamen
12.30-13.00
Tobias Ekenlie
Marianne Lund
Lilian/Lena
Hans Nilsson
Gunilla Cederberg
Lars Eriksson
Berit Rydberg-Lenngren
Lilian/Lena
Tommy Leijon
Lena Wigren
Kerstin Jonsson
13.00-16.00
08.30-12.30
Lilian & Lena
Lilian & Lena
Download