Bariumsulfat

advertisement
Bariumsulfat
Bariumsulfat kallas också baryt eller tungspat. Det är ett förhållandevis mjukt
mineral som används till att ta fram barytvitt och permanentvitt pigment.
Det består av barium, svavel och syre. Bariumsulfatet bildades i gångar i berget
när det utsattes för hetvatten och i smälta bergarter.
Stora fyndigheter finns i Tyskland, Italien, Tjeckien, Kina och USA.
Förutom användning som pigment och fyllnadsmedel används bariumsulfat som
kontrastvätska vid röntgen.
Namnet barium har det fått efter grekiskans ”barys” som betyder tung.
Barium identifierades som grundämne av Scheele 1774 och den förste som
lyckades framställa barium var en engelsk forskare, Humphry Davy, 1808.
Eftersom bariumsulfatet både liknade och vägde som bly har det använts för att
förfalska blyvitt.
Download