Bariumsulfat

advertisement
Bariumsulfat
Bariumsulfat kallas också baryt eller tungspat. Det är ett förhållandevis mjukt
mineral som används till att ta fram barytvitt och permanentvitt pigment.
Det består av barium, svavel och syre. Bariumsulfatet bildades i gångar i berget
när det utsattes för hetvatten och i smälta bergarter.
Stora fyndigheter finns i Tyskland, Italien, Tjeckien, Kina och USA.
Förutom användning som pigment och fyllnadsmedel används bariumsulfat som
kontrastvätska vid röntgen.
Namnet barium har det fått efter grekiskans ”barys” som betyder tung.
Barium identifierades som grundämne av Scheele 1774 och den förste som
lyckades framställa barium var en engelsk forskare, Humphry Davy, 1808.
Eftersom bariumsulfatet både liknade och vägde som bly har det använts för att
förfalska blyvitt.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards