Rutinmall - Alfresco

advertisement
Doknr. i Barium
12542
Dokumentserie
su/med
RUTIN
Livsmedelshantering
Giltigt fr o m
2016-12-19
Version
3
Innehållsansvarig: Ann-Sofie Malvemyr, Instruktör, Thoraxintensivavdelning (annla126); Monika Andersson, Undersköterska,
Thoraxintensivavdelning (monan29)
Godkänd av: Helena Rexius, Verksamhetschef, Verksamhetsledning thorax (helre3)
Denna rutin gäller för: Thoraxintensivavdelning
BAKGRUND
Alla kök som hanterar livsmedel yrkesmässigt är underställda
livsmedelslagstiftningen SLV FS 1990:10. Kommunens
miljöförvaltning utövar det direkta tillsynsansvaret och kommer att
genomföra periodiska kontroller av livsmedelshanteringen.
Yttersta ansvaret för TIVA:s egenkontroll är vårdenhetschefen.
TIVA:s egenkontrollprogram innehåller följande struktur och
moment.
HYGIENÅTGÄRDER
RENGÖRING
Kökets alla arbetsytor skall rengöras minst en
gång per arbetspass med ytdesinfektion 70.
Patientkylskåp skall rengöras varje vecka,
kontrollera bäst före datum, släng gammal
mat.
Frysen och kylskåp ska avfrostas minst 1ggr/år
eller tätare vid behov.
Korridorspersonal
Dagundersköterska
eller vb
korridorpersonal
Dagundersköterska
MASKINDISK
Skölj disken i kallt eller ljummet vatten.
Tänk på att placera godset så att diskarmarna
kan rotera fritt.
Fyll inte maskin överfull, då blir godset inte
rent!
Rengör diskmaskinen utvändigt v.b.
Töm silen 1ggr/pass.
Gäller all personal
Korridorpersonal
PERSONLIG HYGIEN
God handhygien!!—PM Basala hygienrutiner
Tänk på smittrisken som det innebär att blanda
patientarbetet med arbete i avdelningskök!
Innan Du börjar arbeta med livsmedel så tänk
på att alltid tvätta händerna med tvål och
vatten, torka väl och avsluta med handsprit.
Gäller all personal
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia
1 (av 3)
Doknr. i Barium
12542
Giltigt fr.o.m
2016-12-19
Version
3
RUTIN
Livsmedelshantering
SMITTSPRIDNING
Man får inte arbeta med livsmedel om man har:
 Diarré eller kräkningar. För att återgå till arbetet måste man
vara symptomfri 24 tim. Ska man hantera mat måste man varit
symptomfri 48 tim.
 Luftvägsinfektion
 Infekterade sår på händer och ansikte
Endast vårdpersonal skall vistas i köket.
HANTERING OCH TILLÄMPLING
MOTTAGNINGSKONTROLL
Endast kyld mat kommer att beställas till TIVA. Den kylda maten
kommer upp portionsförpackad med livsmedelsvagnen, och håller
10 dagar. Sista förbrukningsdatum kommer stå på förpackningen.
Maten ska värmas till 72 grader.
Livsmedel som inte går åt direkt och där förpackningen inte kan
återslutas flyttas över i plastburk med lock och sparas max ett
dygn i kylskåp.
Vid kylförvaring av öppnade och halvfulla konservburkar i plåt
bildas lätt syraangrepp.
Ta för vana att alltid kontrollera datum på alla
livsmedelsförpackningar.
Bröd skall vara dagsfärskt eller fruset i skivor.
Kallskuret skall datummärkas och kasseras efter 4 dygn.
Juice, mjölk, läsk och annan måltidsdryck som står i kylskåp skall
vara datummärkt och kasseras efter 2 dygn. Drycken skall ställas
fram i mindre kanna. Upphälld dryck i patientrum skall bytas ut
efter 4 timmar.
Smör, ost, sylt, socker och salt m.m. finns som
portionsförpackning. Använd i första hand detta!
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia.
Sida 2 (av 3)
Doknr. i Barium
12542
Giltigt fr.o.m
2016-12-19
Version
3
RUTIN
Livsmedelshantering
FÖRVARING KYL/FRYS
KYLFÖRVARING
Kylskåpstemperaturen och
frystemperaturen kontrolleras
1ggn/veckan.
Dagundersköterskan
ansvarar
Kylsskåptemperaten får ej överstiga 8
grader och frystemperaturen får ej
överstiga -18grader.
Datummärk allt bröd vid ankomst, innan
det läggs i frysen även kallskuret. Glöm
inte att datummärka alla förpackningar
som öppnas. Förvara i möjligaste mån alla
livsmedel täckta med lock eller plastfolie.
Gäller alla
SERVERING
Servera maten så snart som möjligt efter leverans.
Vid återuppvärmning av mat skall den uppnå minst 72 grader.
Kontroll av mat temperaturen skall ske vid varje tillfälle den
återuppvärms, med avsedd termometer. Termometern rengörs
efter användande med rengöringsmedel.
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia.
Sida 3 (av 3)
Download