igus

advertisement
Pressmeddelande
Sidan
PM 0409-S
1/3
Energieffektivitet – sextio procent lägre
förbrukning
igus: Nya tester med plast-energikedjor och kablar
Energikedjesystem transporterar inte bara energi, data och medier till
maskiner och anläggningar. De påverkar också deras energikostnader. Hur
mycket drag-skjut-effekt, d.v.s. drivkraft behövs för att med en viss
hastighet sätta en energikedja i rörelse ? Hur lätt men samtidigt stabil måste
en energikedja vara konstruerad för att den skall förbruka så litet energi
som möjligt och för att så små motorer som möjligt inklusive styrning,
frekvensomformare och mekanik skall räcka till. Moderna plast-energikedjor
och „Chainflex“-kablar från igus GmbH i Köln, hjälper här till att konstruera
och driva maskiner energi- och kostnadseffektivt.
Med riktiga material och raffinerade konstruktioner kan energiförbrukningen
reduceras drastiskt, vilket aktuella tester och modellkalkyler från igus nu bevisar.
Exempel: långa åkrörelser, höga fyllnadsvikter. När man i stället för en glidande
applikation använder en rull-energikedja minskar friktionsförlusten. Enligt tester
kunde friktionskoefficienten vid identiska basparametrar (fyllnad, kedjelängd,
hastighet och acceleration) sänkas från 0,3 till 0,1. Resultat: När rull-energikedjan
togs i bruk reducerades driveffekten 37 % i jämförelse med den glidande
applikationen.
Modern plast i stället för stål
Sådana rull-energikedjor för långa åkrörelser, utvecklade av igus, används redan
sedan mer än tio år runt om i världen. Exempelvis 550 m i en Takonit-gruva i
Minnesota (USA) eller – den hittills längsta åkrörelsen i världen med en plastenergikedja – 615 m i det tjeckiska brunkolskraftverket Tusimice. Härvid ersätts
metallkedjor i dagens läge också i svåraste extremomgivningar av slankare och
smörjfria plast-energikedjor. Det skedde exempelvis nyligen i ett stålverk i Isfahan
(Iran). Där påverkade damm, smörjmedel och oljor på funktionen av den tunga
metallkedjan som maskinen måste släpa med sig. Kablarna skadades av kedjans
skarpa kanter och den ihållande solstrålningen.
Pressmeddelande
Sidan
PM 0409-S
2/3
Kraftigare och lättare trots klenare dimensioner
Förutom reduceringen av friktionsvärdet som i exemplet med rull-energikedjor
finns det andra faktorer för ett effektivt energimanagement. Dit hör exempelvis
dimensionering och vikt. Här kunde man nu vid jämförelsetest i igus-Technikum
bevisa, att man med klenare dimensionerade energikedjor som tack vare sin
speciellt stabila konstruktion trots det är precis lika belastbara som större kedjor,
kan spara 17 procent driveffekt. Man valde en kraftig energikedja ur „E4“-serien.
Det är ett omfattande, modulärt byggsatssystem, som man kan realisera nästan
alla applikationer med, från "liggande på sidan" till över 200 m långa åkrörelser.
Speciellt den nya energikedjegenerationen „E4.1“ som levereras sedan förra året,
ger där en mängd applikationsmöjligheter, eftersom man i den har förenat
konstruktionslösningarna
från
två
energikedjevarianter
till
en
enda
universallösning.
Kablar: Mantel- och isoleringsmaterial
Också „Chainflex“-kablar som är speciellt utvecklade för energikedjor, kan direkt
hjälpa till att sänka energiförbrukningen. Enligt de senaste igus-testen kan man
med hjälp av högvärdiga mantel- och isoleringsmaterial – beroende på diameter
och kabelkombinationer – enligt försiktiga beräkningar spara mellan 5 och 30
procent vikt. Med resultatet att driftens energibehov kan sänkas med 17 procent.
För det första kan man med optimerade mantelblandningar, som är anpassade till
energikedjans användning uppnå ett bättre friktionsbeteende. För det andra kan
högvärdiga mantelmaterial extruderas speciellt tunnväggigt, vilket sparar upp till
18 procent vikt i jämförelse med konventionella kablar. Alltså redan två faktorer
som gör det möjligt att reducera den nödvändiga driveffekten.
Därtill kommer temat isoleringsmaterial: Med speciellt högvärdiga material kan
man vid bibehållande av samma elektriska diametrar realisera väsentligt högre
strömstyrkor eller omvänt ofta minska diametrarna, utan att den elektriska
prestandan försämras. På detta sätt kan man minska vikten med upp till 30
procent. När man betraktar det hela noggrannare förhåller det sig med
energiförbrukningen i maskin- och anläggningskonstruktion i grund och botten på
samma sätt som inom bilbranschen. När bilföraren med hjälp av andra däck och
andra bränslen kan spara sammanlagt 60 procent av bränslekostnaderna, är det
teknik- och kostnadsfördelar som så snabbt som möjligt måste utnyttjas.
Pressmeddelande
Sidan
PM 0409-S
3/3
Bild PM0409-01: igus GmbH, Köln
De senaste testerna i igus-Technikum: Med energieffektiva energikedjor och
„Chainflex“-kablar kan driftens energibehov sänkas med omkring sextio procent.
Bild PM0409-02: igus GmbH, Köln
Med rull-energikedjor från igus kan friktionskoefficienten och därmed driveffekten
sänkas. På bilden den längsta åkrörelsen i världen med en energikedja av plast –
615 m i det tjeckiska brunkolkraftverket Tusimice.
Bild PM0409-03: igus GmbH, Köln
Tuffa förhållanden i stålverket i Isfahan (Iran): Eftersom den tunga stålkedjan som
användes tidigare inte fungerade, har man nu bytt till en slankare och smörjfri
plast-energikedja från igus.
Bild PM0409-04: igus GmbH, Köln
Klenare dimensionering, kraftigare och lättare: System „E4.1“. Kraftflödet leds
optimalt genom kedjelänken. Av den orsaken räcker ofta en klenare energikedja
vid samma fyllnadsvikter.
Bild PM0409-05: igus GmbH, Köln
En fråga om mantel- och isoleringsmaterial: När „Chainflex“-kablar, som i testet
„CF9“ styrkablar och „CF34“ motorkablar används är höga viktreduceringar
möjliga. Det ger 17 procent mindre effektbehov för drivningen.
KONTAKT:
igus® AB
Knut Påls väg 8
256 69 Helsingborg
Tel. 042-32 92 70
Fax 042-21 15 85
[email protected]
www.igusab.se
PRESSKONTAKT:
André Kluth
Corporate Communication Manager
igus GmbH
Spicher Str. 1a
D-51147 Köln
Tel.
+49 (0) 22 03 / 96 49 - 611
Fax
+49 (0) 22 03 / 96 49 - 631
[email protected]
www.igus.de
DIN ISO 9001:2000
Namnen “igus, Chainflex, ReadyCable, Easy
Chain, E-Chain, E-Chain System, Energy Chain,
Energy Chain System, Flizz, ReadyChain, Triflex,
TwisterChain, invis, DryLin, iglidur, igubal, xiros,
plastics for longer life, manus“ har märkesskydd i
Tyskland och delvis även internationellt.
Download