Pressmeddelande
Sidan
PM 0806-S
1/2
Första kuggremsaxeln med bara glidlager
Polymerlager underhållsfria - igus på "Anuga FoodTec"
Med ett brett sortiment på olika glid-, linjär- och länklager av plast
presenterar sig igus GmbH, Köln, i år på mässan Anuga FoodTec i hall 6,
monter O/019. Dessa maskinkomponenter av högprestanda -polymerer är ett
prisvärt alternativ till konventionella kullager eller kulbussningar. De
används i ett stort antal maskiner och anläggningar inom högst olika
industrier - med en kraftigt stigande tendens även på livsmedels- och
förpackningssektorn. Nästan 20% av den nationella omsättningen gör igus
idag på produktsektorn 'lager'.
Livsmedel utan kontaminering
I motsats till kullager, som kräver permanent underhåll, är glidlagren i "iglidur"programmet, ledlagren i "igubal"-serien och de linjära glidlagren av typ "DryLin"
underhållsfria. Detta medför total avsaknad av smörjmedel, vilket är speciellt
viktigt i anläggningar där livsmedel bearbetas. Lars Braun, ansvarig för divisionen
Food and Packaging hos igus: "I en maskin får en produkt som bearbetas eller
förpackas absolut inte kontamineras med olja eller fett". Avgörande är dessutom
att plastlager tål både rengöringskemikalier och höga temperaturer. Som
andvändningsexempel kan nämnas i anläggningar där korv, fisk, kött eller
sötsaker bearbetas, bagerimaskiner filtreringsapparater, förutom alla slags
förpackningsmaskiner. Dessa lager lämpar sig både för linjära, roterande och
oscillerande rörelser. De rekommenderas speciellt för höga belastningar i
kombination med låga glidhastigheter. Även en kombination av linjär- och
rotationsrörelser är möjlig.
Anuga FoodTec - Nyhet: ett linjärt system som inte kräver något underhåll
I centrum av igus-presentationen står bland annat den nya linjära kuggremsaxeln
"DryLin ZLW", den första helt glidlagrade positioneringsenheten. Den
kännetecknas av total underhållsfrihet liksom sin låga vikt. ZLW rekommenderas
speciellt för snabb positionering av små laster. Vagnens glidkomponenter i denna
mycket tystgående ZLW-axel är tillverkade av polymermaterialet "iglidur J" och
lagren för brytaxeln av materialet "iglidur L 250". Husets delar är tillverkade av
plast och profilen av hårdanodiserad aluminium. Alla fästskruvar är i av rostfritt
stål. I en annan version används kullager för brytaxlarna, vilket gör högre
åkhastigheter möjliga. Med undantag av dessa lager är även denna axel
underhålls- och smörjmedelfri.
Anuga FoodTec - Ett nytt material med FDA-godkännande
Speciell uppmärksamhet förtjänar även det nya materialet "iglidur A 180" - en
speciell, högprestanda polymer, som nu har FDA-godkänts. Glidlager som är
tillverkade av "iglidur A 180" är temperaturbeständiga upp till 90° C. Dessutom är
fuktabsorptionen låg och kemikaliebeständigheten god. Båda dessa egenskaper
är på grund av rengöringsprocesserna mycket viktiga inom livsmedels- och
förpackningsindustrin.
Över 4 000 laboratorietester varje år
Igus-ingenjörerna tar varje år fram mer än 100 nya plast-kompounds. Dessa
testas sedan på det egna laboratoriet långt mer än 4 000 test/år för att se om
respektive material lämpar sig som underhållsfritt och självsmörjande
glidlagermaterial. Samtliga resultat om polymerernas tribologiska egenskaper har
Pressmeddelande
Sidan
PM 0806-S
2/2
sammanställts i en omfattande databank. Med hjälp av denna kan mycket exakt
beräkna livslängden på en glidlagerapplikation genom empiriska erhållna värden.
Bild PM0806-01: igus GmbH, Köln
Den nya linjära kuggremsaxeln "DryLin ZLW", helt glidlagrad.
Bild PM0806-02 igus GmbH, Köln
Det nya materialet "iglidur A 180" med FDA-godkännande.
Bild PM0806-03 igus GmbH, Köln
Livsmedel och deras förpackning: Smörjmedel, oavsett typ, får absolut inte
komma i kontakt med produkten som ska bearbetas eller förpackas.
KONTAKT:
igus® ab
Knut Påls väg 8
256 69 Helsingborg
Tel. 042-32 72 70
Fax 042-21 15 85
[email protected]
www.igusab.se
PRESSKONTAKT:
André Kluth
Corporate Communication Manager
igus GmbH
Spicher Str. 1a
D-51147 Köln
Tel.
+49 (0) 22 03 / 96 49 - 611
Fax
+49 (0) 22 03 / 96 49 - 631
[email protected]
www.igus.de
DIN ISO 9001:2000
Namnen “igus, Chainflex, Easy Chain,
E-Chain, E-Chain Systems, Energy Chain,
Energy Chain Systems, Flizz, ReadyChain,
Triflex, TwisterChain, DryLin, iglidur, igubal,
Polysorb“ har märkesskydd i Tyskland och delvis
även internationellt.