igus energikedjor + renrum = toppbetyg på provbänken

advertisement
Pressmeddelande
Sidan
PM 2713-SE
1/2
igus energikedjor + renrum = toppbetyg på
provbänken
IPA certifierar systemet E6.1 med ISO Class 1-specifikation
igus satsar på egen forskning och belönas med toppbetyg för detta. Nu har systemet
E6.1 klarat Fraunhofer IPA:s kvalitetstest för renrum med bravur. Förutom det fick också
ytterligare system från den världsvitt ledande leverantören av energikedjor den
eftertraktade renrumscertifieringen.
Sedan över 15 år hör igus till pionjärerna för energikedjor i renrum. Företaget erbjuder ett
omfattande IPA-testat sortiment av energikedjor som möjliggör maskinspecifik och lättmonterad
energimatning i renrum. Eftersom kvalitetskraven på renrumsteknik ständigt stiger både från
kundernas sida och på grund av att provningsnormerna blir allt hårdare, arbetar igus kontinuerligt
på att förbättra sina produkter. I och med det nya systemet E6.1 står en optimerad version av det
beprövade systemet E6 till användarnas förfogande, vilket med en gång uppfyllde den
internationellt accepterade normen för renrumsteknik DIN EN ISO 14644-1 och tilldelades ISO
Class 1. Den nötningsresistenta förbindelseprincipen i E6.1 är idealiskt för kraven i renrum och
kedjan kan användas i alla applikationer. I jämförelse med E6 är den på grund av
viktreduceringen dessutom lättare att hantera och installera. Också i fråga om bulleremission
kunde igus förbättra systemet ytterligare.
Certifikat också för andra e-kedjor och chainflex-kablar
Men inte bara systemet E6.1 certifierades enligt den stränga IPA-standarden, också andra
produkter för energimatning i renrum, exempelvis systemet E2/000, vilket i standarversionen fick
klassificeringen ISO Class 2. Det robusta, tvådelade systemet i fjärde generationen står för
extremt hög stabilitet med minimal nötning. Vid sidan av det uppvisar också bandkedjesystemet
T3 goda förutsättningar för användning i renrumsapplikationer och klassificerades till ISO Class 2.
Konstruktionsnyheten med sidoband som kan stickas in i varandra reducerar slitaget nästan
fullständigt. T3 lämpar sig därför
för högdynamiska applikationer
och har inom renrumstekniken
mångsidiga
användnings-
möjligheter.
Energikedjorna uppvisar optimal
prestanda
när
de
används
tillsammans med chainflex-kablar.
Av de 1 030 lagerförda kablarna är
95 procent tillverkade av mantelmaterial som är certifierade enligt
ISO Class 1 eller 2. Till dessa hör
nu
också
PUR-styrkablarna
Bild PM2713-01:
E6.1 från igus har klarat av IPA:s kvalitetstest och är nu certifierad enligt DIN EN ISO 14644-1.
(Källa: igus GmbH)
Pressmeddelande
Sidan
PM 2713-SE
2/2
i serien CF77.UL/ CF78.UL, datakablarna i CF-serierna 211 och 240 samt buskablarna
CFBUS.PVC och CFBUS.PUR. Genom kombinationen av renrumcertifierad e-kedja och kabel
uppnår kunden planeringssäkerhet och kan dra nytta av att komponenterna är konstruerade för
att fungera harmoniskt tillsammans i renrummet. Det förenklar och snabbar på installationen, höjer
livslängden och sparar därmed kostnader.
KONTAKT:
OM IGUS:
igus® AB
Knut Påls väg 8
256 69 Helsingborg
Tel. 042-32 92 70
Fax 042-21 15 85
[email protected]
www.igusab.se
igus GmbH är en världsledande tillverkare av
energikedjesystem och polymerglidlager. Det
familjeägda företaget som är baserat i Köln finns
representerat i 29 länder och sysselsätter 2200
medarbetare i hela världen. 2012 omsatte igus
399 miljoner euro. igus driver de största testlaboratorierna och fabrikerna i sin bransch, för att kunna
erbjuda sina kunder innovativa och skräddarsydda
produkter och lösningar på extremt kort tid.
PRESSKONTAKT:
Oliver Cyrus
Head of PR & Advertising
igus® GmbH
Spicher Str. 1a
D-51147 Köln
Tel. +49 (0) 22 03 / 96 49 - 459
Fax +49 (0) 22 03 / 96 49 - 631
[email protected] www.igus.de
Namnen "igus, chainflex, readycable, easychain,
e-chain, e-chainsystems, energy chain, energy
chain system, flizz, readychain, triflex, twisterchain,
invis, drylin, iglidur, igubal, xiros, xirodur, plastics
for longer life, manus, vector" har märkesskydd i
Tyskland och delvis även internationellt.
Download