E2 micro från igus: Tillför energi på lätt sätt

advertisement
Pressmeddelande
Sidan
PM 0414-SE
1/3
E2 micro från igus: Tillför energi på lätt sätt
Gratis kedjeöppnare för sekundsnabb installation ingår i varje
leverans
experten på energitillförsel, igus, visar med sina mikrokedjeserier
E2.10 och E2.15 hur energi idag tillförs på intelligent sätt: stabilt,
flexibelt och enkelt. E2 micro finns nu tillgänglig i sex nya inre bredder
samt med olika böjningsradier. En gratis kedjeöppnare följer med alla
mikrokedjor. Med den är det möjligt att förkorta installationstiderna
betydligt och därmed spara kostnader.
Mikrokedjemodellserierna E2.10 och E2.15 är med inre höjder på 10 och
15 mm mycket små och lätta, men trots det ytterst stabila. Med hjälp av ett
dubbelt stoppkloss-system kunde den möjliga tilläggslasten höjas med
100 procent jämfört med föregångsmodellerna och den fribärande längden
kunde ökas med 25 procent till 1,25 m.
Sex gånger snabbare öppning av mikrokedjorna
E2-familjen finns i tre varianter, i ett stycke med slutna kedjelänkar samt
tvådelad med tvärslag som kan öppnas inåt eller utåt. Med hjälp av det
utfällbara tvärslaget kan kedjorna fyllas snabbt och enkelt. Förutom den
genomtänkta konstruktionen har igus utvecklat ett verktyg för ännu snabbare
och enklare installation: Den praktiska kedjeöppnaren av plast är på sidorna
försedd med vingar som sekundsnabbt öppnar alla bryggor och fäller ut dem.
På detta sätt går installationen tio gånger snabbare. Öppningsverktyget följer
med vid leveransen av alla kundbeställningar.
180 varianter tack vare intelligent byggsatssystem
Hittills fanns de tre varianterna av E2 micro tillgängliga endast med den inre
bredden 20 mm; nu har ytterligare sex inre bredder (10, 13, 16, 30, 40 och
50 mm) samt olika böjningsradier tillkommit. På detta sätt möjliggör den igustypiska byggsatsprincipen omkring 180 olika variationer för ytterst små
konstruktionsutrymmen – och därmed en lämplig lösning för alla behov.
Vertikalt hängande eller stående, i cirkel eller på sidan spelar ingen roll –
E2 micro kan med hjälp av olika anslutningselement fästas i alla riktningar på
1
Pressmeddelande
Sidan
PM 0414-SE
2/3
kedjan och maskinen. Med hjälp av "Quickflansches", som finns att få som
tillbehör, kan kedjan också fästas frontalt.
Online-Konfigurator förenklar anskaffningsprocessen
Förutom att göra handhavandet enkelt strävar igus efter att göra urvalet och
anskaffandet av komponenterna så lätt som möjligt. Det är det som Onlinekonfiguratorn är till för: Genom att ange parametrar som kedjans maximala
belastning och vilka tillbehör som önskas kan alla energikedjor konfigureras
online. Den som samtidigt beställer fyllningen kan handla allt på ett och
samma ställe – 1030 olika kabeltyper speciellt utvecklade för användning i
energikedjor finns på lager.
Bildtext:
Bild PM0414-1
Med den praktiska kedjeöppnaren kan alla bryggor i E2 öppnas snabbt och
enkelt. Verktyget följer med varje beställning gratis. (Källa: igus)
2
Pressmeddelande
Sidan
PM 0414-SE
3/3
KONTAKT:
OM IGUS;
®
igus AB
Knut Påls väg 8
256 69 Helsingborg
Tel. 042-32 92 70
Fax 042-21 15 85
[email protected]
www.igusab.se
igus GmbH är en världsledande tillverkare av
energikedjesystem och polymerglidlager. Det
familjeägda företaget som är baserat i Köln finns
representerat i 29 länder och sysselsätter 2200
medarbetare i hela världen. 2012 omsatte igus
399 miljoner euro. igus driver de största
testlaboratorierna och fabrikerna i sin bransch,
för att kunna erbjuda sina kunder innovativa och
skräddarsydda produkter och lösningar på
extremt kort tid.
PRESSKONTAKT:
Namnen “igus, chainflex, readycable, easychain,
e-chain, e-chainsystems, energy chain, energy
chain
system,
flizz,
readychain,
triflex,
twisterchain, invis, drylin, iglidur, igubal, xiros,
xirodur, plastics for longer life, manus, vector“
har märkesskydd i Tyskland och delvis även
internationellt.
Oliver Cyrus
Head of PR & Advertising
igus GmbH
Spicher Str. 1a
D-51147 Köln
Tel. +49 (0) 22 03 / 96 49 - 459
Fax +49 (0) 22 03 / 96 49 - 631
[email protected]
www.igus.de
3
Download