Pressmeddelande
Sidan
PM 1114-SE
1/3
Enkel energiöverföring
Innovativa
konstruktionsprinciper,
systemvarianter
och
GL-
certifikat för chainflex-kablar öppnar nya möjligheter
På
Hannover-mässan
presenterade
igus
nya
komponenter
för
energiöverföring under speciellt besvärliga omgivningsförhållanden:
Oberoende av om det är bland spånresterna i verktygsmaskiner, i heavy
duty offshore-användningar, vid koppling av gummidäcksförsedda
containerkranar
eller
vid
känsliga
och
mycket
dynamiska
produktionsprocesser i renrum – i alla branscher och under de mest
extrema förhållanden gör de innovativa energikedjesystemen från igus
det enkelt att överföra energi.
Plug & Play: pluggbart energikedjesystem "readychain speed"
En ny igus-produkt revolutionerar det färdigt bestyckade e-kedjesystemet
readychain: Konstruktörerna har låtit kontakter och anslutningselement smälta
samman till en enda enhet som kan pluggas in direkt i kopplingsskåpet. Den
nya pluggbara energikedjan "readychain speed" gör det möjligt att ansluta
färdigt bestyckade e-kedjesystem på några sekunder utan att använda
verktyg. Speciellt på produktionslinjer där mellanstora stycketal med högt
värde eller billiga komponenter produceras snabbt i stora stycketal, kan ekedjorna blixtsnabbt och bekvämt monteras medan produktionsprocessen
pågår. På detta sätt kan genomloppstiderna vid löpande band-montage eller
på ackord förkortas och den tid som maskinerna står stilla reduceras till ett
minimum.
Spåntätt rör som kan öppnas på båda sidorna
För verktygsmaskinindustrin har igus utvecklat ett nytt, spåntätt rör – R2.75.
Nummerserien kan härledas till rörets tvådelade uppbyggnad samt till
energirörets inre höjd som är 75 millimeter. För att göra påfyllningen av
energiröret så enkel som möjligt kan det öppnas både åt vänster och åt höger.
Den extrema tätheten mot smuts och spån har man uppnått genom att ge eröret
en
speciell
kontur.
Därvid
1
har
man
utnyttjat
samma
Pressmeddelande
Sidan
PM 1114-SE
2/3
konstruktionsprinciper som i igus RX-rör. Dessutom tillåter E2-röret speciellt
små böjningsradier på 130 millimeter.
igus e-rover: automatisk koppling av energikedjan
Bulleremission, stigande dieselpriser och inte minst miljöaspekten gör det
närapå oundvikligt att rusta om bockkranar med gummidäck (RTG) från
diesel- till eldrift. Med e-rover har igus nu utvecklat ett system som uppfyller
alla ställda krav. e-rover består av en kopplingsanordning inklusive
energikedjor:
En
teleskoparm
ansluter
kranvagnens
kedja
till
den
energiöverförande kedjan på marken. När detta sker har teleskoparmen två
funktioner: för det första ansluter den automatiskt RTG:n elektriskt, så att den
blir försörjd med energi och data, för det andra drar den e-kedjan med sig och
jämnar självständigt ut sidorörelser och höjdskillnader som uppstår när kedjan
rör sig. Med den väderbeständiga e-rover finns det inte heller några hinder för
dataöverföring med fiberoptiska kablar.
Heavy Duty Offshore möter igus "Energiöverföring på enkelt sätt"
Sin stora erfarenhet av att utveckla anspråksfulla energiöverföringssystem
demonstrerar företaget med en speciellt för Heavy Duty-användningar
utvecklad offshore-kedja som är till för att leda kablar och slangar vid
borrarbeten på havsbotten. Ett robust och flexibelt kedjechassi skyddar
kablarna och slangarna så att de inte skadas utifrån. För att hindra smuts från
att fastna har man i kombination med en mycket öppen konstruktion medvetet
avstått från sprint-hål-förbindelser. På Hannover-mässan demonstrerades
systemets prestationsförmåga i en testuppställning: Omkring tre och en halv
meter
lång
är
undervattenskedjan
av
specialplast
som
hänger
på
testanläggningen. Där måste den – liksom vid användning på riktigt – hålla för
mycket stora dragkrafter. Planerat för borrfartyg, oljeriggar, hamnar och fartyg
kan det relativt öppna systemet användas både ovanför och under vattenytan.
Flexibelt också i renrum: igus CRC med öppningsbart hölje
För mycket dynamiska Pick-and-Place-användningar i renrum presenterar
igus en energikedja med flexibelt och nötningsresistent hölje, som redan har
certifierats med ISO klass 1 av Fraunhofer Institut IPA. Höljet kan öppnas för
underhålls- och inspektionsåtgärder. Tack vare bryggornas och sidostyckenas
jämna konturer, för energikedjan som är inbyggd i höljet kablarna dessutom
2
Pressmeddelande
Sidan
PM 1114-SE
3/3
speciellt skonsamt i önskad böjningsradie. Tillsamman med den låga nötning
som är utmärkande för igus chainflex-kablar garanterar detta att igus CRCrenrumssystem får en lång livslängd.
Det första och enda GL-certifikatet för e-kedjekablar: igus chainflex
igus chainflex-kablarna är de första och enda kablarna som har godkänts av
klassificeringssällskapet
Germanischer
Lloyd
för
dynamisk
och
rörlig
användning på fartyg och Offshore-applikationer i energikedjor. I detta
avseende
har
igus
och
Germanischer
Lloyd
tillsammans
utfört
ett
pionjärarbete: För första gången testades kablarna vid GL-typkontrollen för
applikationer i kontinuerlig rörelse. I detta sammanhang kunde igus bidra med
sina erfarenheter ur det världsvitt unika chainflex-testprogrammet. Hittills
fanns det inga normer eller certifieringsprocedurer för rörliga e-kedjekablar. På
materialen i kablarna i rörlig användning ställde man tidigare samma krav som
på fast lagda kablar. Men dessa krav räcker långt ifrån till för ekedjeapplikationer i kontinuerlig rörelse. Med GL-certifikaten för styr-, mät-,
bus-, motor- och servokablar av olika typer och kabelfamiljer har igus utökat
sitt försprång som tillverkaren med flest godkännanden och certifikat
ytterligare.
Bildunderskrifter:
Bild PM1114-1
Den nya pluggbara energikedjan "readychain speed" gör det möjligt att
ansluta färdigt bestyckade e-kedjesystem på några sekunder utan att använda
verktyg. (Källa: igus)
Bild PM1114-2
För mycket dynamiska Pick-and-Place-användningar i renrum presenterar
igus med igus CRC en energikedja med flexibelt och nötningsresistent hölje.
Den har certifierats med ISO klass 1 av Fraunhofer Institut IPA. (Källa: igus)
Bild PM1114-3
3
Pressmeddelande
Sidan
PM 1114-SE
4/3
chainflex-kablarna är de första och enda kablarna som har godkänts av
klassificeringssällskapet
Germanischer
Lloyd
för
dynamisk
och
rörlig
användning på fartyg och Offshore-applikationer i energikedjor. (Källa: igus)
KONTAKT:
OM IGUS;
igus® AB
Knut Påls väg 8
256 69 Helsingborg
Tel. 042-32 92 70
Fax 042-21 15 85
[email protected]
www.igusab.se
igus GmbH är en världsledande tillverkare av
energikedjesystem och polymerglidlager. Det
familjeägda företaget som är baserat i Köln finns
representerat i 29 länder och sysselsätter 2200
medarbetare i hela världen. 2012 omsatte igus
399 miljoner euro. igus driver de största
testlaboratorierna och fabrikerna i sin bransch,
för att kunna erbjuda sina kunder innovativa och
skräddarsydda produkter och lösningar på
extremt kort tid.
PRESSKONTAKT:
Namnen “igus, chainflex, readycable, easychain,
e-chain, e-chainsystems, energy chain, energy
chain
system,
flizz,
readychain,
triflex,
twisterchain, invis, drylin, iglidur, igubal, xiros,
xirodur, plastics for longer life, manus, vector“
har märkesskydd i Tyskland och delvis även
internationellt.
Oliver Cyrus
Head of PR & Advertising
igus GmbH
Spicher Str. 1a
D-51147 Köln
Tel. +49 (0) 22 03 / 96 49 - 459
Fax +49 (0) 22 03 / 96 49 - 631
[email protected]
www.igus.de
4