76 KB - igus

advertisement
Pressmeddelande
Sidan
PM 2713-SE
1/2
igus energikedjor + renrum = toppbetyg på
provbänken
IPA certifierar systemet E6.1 med ISO Class 1-specifikation
igus satsar på egen forskning och belönas med toppbetyg för detta. Nu
har systemet E6.1 klarat Fraunhofer IPA:s kvalitetstest för renrum med
bravur. Förutom det fick också ytterligare system från den världsvitt
ledande
leverantören
av
energikedjor
den
eftertraktade
renrumscertifieringen.
Sedan över 15 år hör igus till pionjärerna för energikedjor i renrum. Företaget
erbjuder ett omfattande IPA-testat sortiment av energikedjor som möjliggör
maskinspecifik
och
lättmonterad
energimatning
i
renrum.
Eftersom
kvalitetskraven på renrumsteknik ständigt stiger både från kundernas sida och
på grund av att provningsnormerna blir allt hårdare, arbetar igus kontinuerligt
på att förbättra sina produkter. I och med det nya systemet E6.1 står en
optimerad version av det beprövade systemet E6 till användarnas förfogande,
vilket med en gång uppfyllde den internationellt accepterade normen för
renrumsteknik DIN EN ISO 14644-1 och tilldelades ISO Class 1. Den
nötningsresistenta förbindelseprincipen i E6.1 är idealiskt för kraven i renrum
och kedjan kan användas i alla applikationer. I jämförelse med E6 är den på
grund av viktreduceringen dessutom lättare att hantera och installera. Också i
fråga om bulleremission kunde igus förbättra systemet ytterligare.
Certifikat också för andra e-kedjor och chainflex-kablar
Men inte bara systemet E6.1 certifierades enligt den stränga IPA-standarden,
också andra produkter för energimatning i renrum, exempelvis systemet
E2/000, vilket i standarversionen fick klassificeringen ISO Class 2. Det
robusta, tvådelade systemet i fjärde generationen står för extremt hög
stabilitet
med
minimal
bandkedjesystemet
renrumsapplikationer
nötning.
T3
och
goda
Vid
sidan
av
förutsättningar
klassificerades
till
det
uppvisar
för
ISO
också
användning
Class
i
2.
Konstruktionsnyheten med sidoband som kan stickas in i varandra reducerar
slitaget nästan fullständigt. T3 lämpar sig därför för högdynamiska
1
Pressmeddelande
Sidan
applikationer
PM 2713-SE
2/2
och
har
inom
renrumstekniken
mångsidiga
användningsmöjligheter.
Energikedjorna uppvisar optimal prestanda när de används tillsammans med
chainflex-kablar. Av de 1 030 lagerförda kablarna är 95 procent tillverkade av
mantelmaterial som är certifierade enligt ISO Class 1 eller 2. Till dessa hör nu
också PUR-styrkablarna i serien CF77.UL/ CF78.UL, datakablarna i CFserierna 211 och 240 samt buskablarna CFBUS.PVC och CFBUS.PUR.
Genom kombinationen av renrumcertifierad e-kedja och kabel uppnår kunden
planeringssäkerhet och kan dra nytta av att komponenterna är konstruerade
för att fungera harmoniskt tillsammans i renrummet. Det förenklar och snabbar
på installationen, höjer livslängden och sparar därmed kostnader.
Bildtext:
Bild PM2713-01:
E6.1 från igus har klarat av IPA:s kvalitetstest och är nu certifierad enligt DIN
EN ISO 14644-1. (Källa: igus GmbH)
KONTAKT:
OM IGUS;
igus® AB
Knut Påls väg 8
256 69 Helsingborg
Tel. 042-32 92 70
Fax 042-21 15 85
[email protected]
www.igusab.se
igus GmbH är en världsledande tillverkare av
energikedjesystem och polymerglidlager. Det
familjeägda företaget som är baserat i Köln finns
representerat i 29 länder och sysselsätter 2200
medarbetare i hela världen. 2012 omsatte igus
399 miljoner euro. igus driver de största
testlaboratorierna och fabrikerna i sin bransch,
för att kunna erbjuda sina kunder innovativa och
skräddarsydda produkter och lösningar på
extremt kort tid.
PRESSKONTAKT:
Oliver Cyrus
Head of PR & Advertising
igus GmbH
Spicher Str. 1a
D-51147 Köln
Tel. +49 (0) 22 03 / 96 49 - 459
Fax +49 (0) 22 03 / 96 49 - 631
[email protected]
www.igus.de
2
Pressmeddelande
Sidan
PM 2713-SE
3/2
Namnen “igus, chainflex, readycable, easychain, e-chain, e-chainsystems, energy chain, energy
chain system, flizz, readychain, triflex, twisterchain, invis, drylin, iglidur, igubal, xiros, xirodur,
plastics for longer life, manus, vector“ har märkesskydd i Tyskland och delvis även internationellt.
3
Download