Presentation av uppsatsämne

advertisement
PM-seminarium
Du ska skriva en uppsatspromemoria (PM) som ska lämnas in digitalt som bifogad textfil via
e-post till: [email protected] Deadline är den 20/11 kl. 12:00.
Din uppsats-PM ska omfatta 1,5 – 2 A4-sidor text och innehålla följande:
1. Korts beskrivning av uppsatsens tematik.
2. Syfte och frågeställning med eventuella underfrågor.
3. Kort presentation av källmaterialet som du kontrollerat så att det innehåller för
frågeställningen relevant information.
4. Forskningsläge. Kortfattad redogörelse för vilka andra forskare som skrivit om detta.
5. Litteraturlista över relevant litteratur.
På seminariet ska du presentera ditt ämne muntligen under ca 3 minuter. Seminariet tar
därefter ställning till om ämnet är vetenskapligt relevant och forskningsbart. Går uppgiften
att genomföra på ca 5 veckor?
Om du har problem med att finna ett ämne eller behöver annan hjälp, kontakta mig för
handledningssamtal i god tid före seminariet.
Lycka till!
Marie Lindstedt Cronberg
E-post: [email protected]
Tel: 222 79 70
Download