Samtycke publicering av bilder

advertisement
Samtycke publicering av bilder
För att vi skall ha rätt att använda bilder på våra scouter i broschyrer och
marknadsföringsmaterial samt på digitala medium som kårens hemsida, kårens Facebooksida, Instagram och Twitter måste vi enligt personuppgiftslagen (PUL) inhämta samtycke från
vårdnadshavare. Det kan till exempel gälla gruppbilder ur verksamheten eller foton i olika
sammanhang för att visa upp vår verksamhet. Vi publicerar aldrig namn på scouter under 18
år, endast bilder.
Enligt Personuppgiftslagen (1998:204) måste varje person ge sitt tillstånd till att bli
publicerad med bild. Samtycke gäller så länge ditt barn är med i Scouterna. Du kan när som
helst återta ditt samtycke.
Med hänsyn till ovanstående vill vi att du som vårdnadshavare tar ställning till följande:
□ Jag ger tillstånd till att publicera bilder
□ Jag ger inte tillstånd till att publicera bilder
---------------------------------------------------Scoutens namn
---------------------Födelseår
på Mariekäll Scoutkårs hemsida, Mariekäll Scoutkårs Facebooksida, Instagram och Twitter
samt i tryckt reklammaterial för annonser, utställningar mm.
Ort och Datum:……………………………………………………………
Vårdnadshavare:…………………………………………………………..
Namnförtydligande:……………………………………………………….
Eventuella kommentarer:…………………………………………………..
Download