En unik möjlighet för företag att möta tusentals seniorer

advertisement
I SAMARBETE MED PRO, SKPF OCH SPF SENIORERNA
Amelia Adamo
Kommer till Nyköping
News55 seniormässor
Exempel på artister och föreläsare
som vi samarbetar med:
Nyköping, Sunlight Hotell 23 maj 2017
En unik möjlighet för företag att möta tusentals seniorer
Välkommen som utställare till Seniormässan i Nyköping
som arrangeras på Sunlight Hotel 23e maj under ledning av
News55 Seniormässor (tidigare SeniorEvent). Här finns en
unik möjlighet att som utställare samtala med och inspirera
tusentals invånare i kommunen.
Lennie Norman
Christer Ulfbåge
Barbro ”Lill-Babs”
Svensson
Siw Malmkvist
Kategorier på mässan: Resor & Turism, Hälsa & Träning,
Hem & Fritid, Vård & Omsorg, Ekonomi & Juridik, Region &
Kommun, Nöje och Boende.
Information om mässans utställare går ut via distriktens
pensionärsförbund PRO och SPF Seniorerna. News55
annonserar i lokalpress och via News55:s egna kanaler.
Carl Jan Grankvist
Om mässan
Varje mässa har en eller flera populära artister och
inspirerande föreläsare. Programvärd är medieprofilen
Artur Ringart, grundare av News55, som håller i intressanta
paneldiskussioner och samtal kring aktuella och ämnen
med lokala aktörer. Nytta och nöje i en inspirerande
kombination!
Till denna mässa har vi bokat Amelia Adamo som kommer
tala om ” Ett nytt sätt att bli äldre”.
Öppettider
Plats
Entré
Amelia Adamo
Björn Eriksson
10.00 – 16.00
Sunlight Hotell Nyköping
50:-
Bodil Jönsson
Artur Ringart
Grundare av News55, håller i det som händer på scen
I SAMARBETE MED PRO, SKPF OCH SPF SENIORERNA
News55 seniormässor
Monter 4kvm (2x2meter)
Tilläggsprodukter
230 cm
100 cm
Monter 6kvm (3x2meter)
200 cm
200 cm
100 cm
230 cm
Ingår i monter:
Mattor samt bakvägg
1st Stol
1st runt ståbord (108cm x 81cm)
El samt WiFi
Bakvägg består av 2st skivor (100cm) samanfogade i
en aluminiumram lämpligast fästmetod är tejp eller
liknande, det går även att hänga i överkant med
ståltråd eller liknande.
Våra montrar
200 cm
300 cm
I våra
montrar ingår heltäckande matta, skärmvägg,
Våra
montrar
eluttag, internet med wi-fi,
ståbord
Ingår
i monter: och stol. Har ni
Mattor samt bakvägg
andra önskemål än det vi erbjuder
i vårt standardpaket
1st Stolmatta, skärmvägg,
I våra montrar ingår heltäckande
1st runt ståbord (108cm x 81cm)
kontakta vår utställningsansvarige.
El samt WiFioch stol. Har ni
eluttag, internet med wi-fi, ståbord
andra
önskemål
än
det
vi
erbjuder
i vårt
standardpaket
Bakvägg
består av
3st
skivor
(100cm) samanfogade i
Samutställare: Är man två företag
eller
varumärken
en aluminiumram lämpligast fästmetod är tejp eller
som vill
ståutställningsansvarige.
tillsammans liknande,
i en monter.
Kommer
en med
kontakta
vår
det går även att hänga i överkant
ståltråd eller liknande. på 50 % av
extrakostnad debiteras samutställaren
ursprungshyran.
Monter 6 m2
Bredd 3.0 m MONTER
6 M2
Djup
2.0 m
Höjd
2.3 m
Bredd
3.0 m
2.0 kr
m
PrisDjup
10 900
Höjd
Pris
2.3 m
10 900 kr
Monter 4 m2
Bredd 2.0 m
2
DjupMONTER
2.0 m 4 M
HöjdBredd
2.3 m2.0 m
Pris Djup8 9002.0
kr m
Höjd
Pris
2.3 m
8 900 kr
Samtliga
belopp
exklusive
moms.moms.
Betalningsvillkor:
Hälften av
Samtliga
belopp
exklusive
Betalningsvillkor:
totalbeloppet
vid bokningstillfället,
Hälften avfaktureras
totalbeloppet
faktureras vid resterande belopp
bokningstillfället,
resterande
belopp faktureras
faktureras
30 dagar före
mässans startdatum.
Bokningar gjorda
30 dagar
före mässans
startdatum.
gjordamed
mindre
än 30 dagar
före mässan
fakturerasBokningar
på totalbeloppet
mindre
än
30
dagar
före
mässan
faktureras
på
10 dagar netto.
totalbeloppet med 10 dagar netto.
NÅGRA UTSTÄLLARE UNDER ÅREN
Scenmedverkan – 2 000 kr per tillfälle
Vill ni arrangera ett föredrag eller föreläsning på
mässan har ni möjlighet att boka upp er medverkan
på scenen. Vi marknadsför ert scenprogram i alla våra
kommunikationskanaler. Ni får 20 minuter till ert
förfogande på scenen under ledning av vår moderator
Artur Ringart, som även kan coacha eller ge er
vägledning för bästa utfall av er scenmedverkan.
Tilläggsprodukter
Scenmedverkan
– 2kr000 kr / tillfälle
Mässpåse – 3 000
Vill
ni arrangera
ettatt
föredrag
ellerbesökare
föreläsning
Garanterar
er om
samtliga
påpå
mässan tar
mässan
ni möjlighet att boka eller
upp er
medverkan Med
på
del av erhar
informationsmaterial
erbjudande.
scenen. Vi marknadsför ert scenprogram i alla våra
mässpåsen bipackar vi ert
material
och till
delar
kommunikationskanaler.
Ni får
20 minuter
ert ut till
mässans
alla
besökare
vid
ingången.
förfogande på scenen under ledning av vår moderator
Artur Ringart, som även kan coacha eller ge er
vägledning
för bästa utfall av er scenmedverkan.
Mässtidning
Vi erbjuder även annonsering i vår mässtidning på varje
Mässpåse – 3 000 kr
mässa. Kontakta
utställningsansvarige
priser tar
och
Garanterar
er om att
samtliga besökare påför
mässan
information.
del av er informationsmaterial eller erbjudande. Med
mässpåsen bipackar vi ert material och delar ut till
mässans
besökare vid ingången.
Boka en alla
plats
Kontakta vår utställningsansvarige eller boka direkt på
Mässtidning
vår sajt www.news55.se/seniormassor
Vi erbjuder även annonsering i vår mässtidning på
varje mässa. Kontakta utställningsansvarige för priser
och information.
Projektledare
Lina Bergsbo
0705-21 00
Boka
en21plats
[email protected]
Kontakta vår utställningsansvarige eller boka direkt på
vår sajt www.news55.se/seniormassor
Annelie Smiljanic
0709-61 00 11
[email protected]
Download