En unik möjlighet för företag att möta tusentals seniorer

advertisement
I SAMARBETE MED PRO, SKPF OCH SPF SENIORERNA
News55 seniorevent
Borlänge, Galaxen 6 november 2017
En unik möjlighet för företag att möta tusentals seniorer
Gästartist
Välkommen som utställare till mässan i Borlänge som
arrangeras på Galaxen under ledning av News55
Seniorevent. Här finns en unik möjlighet att som utställare
samtala med och inspirera tusentals invånare i kommunen.
Kategorier på mässan: Resor & Turism, Hälsa & Träning,
Hem & Fritid, Vård & Omsorg, Ekonomi & Juridik, Region &
Kommun, Nöje och Boende.
Arja Saijonmaa
Uppträder från scen
Information om mässans utställare går ut via distriktens
pensionärsförbund PRO, SKPF och SPF Seniorerna. News55
annonserar i lokalpress och via News55:s egna kanaler.
Om mässan
Varje mässa har en eller flera populära artister och
inspirerande föreläsare. Programvärd är medieprofilen
Artur Ringart, grundare av News55, som håller i intressanta
paneldiskussioner och samtal kring aktuella och ämnen
med lokala aktörer. Nytta och nöje i en inspirerande
kombination!
Öppettider
Plats
FRI ENTRÉ
10.00 – 16.00
Galaxen Borlänge
Artur Ringart
Grundare av News55, håller i det som händer på scen
I SAMARBETE MED PRO, SKPF OCH SPF SENIORERNA
News55 Seniorevent
Monter 4kvm (2x2meter)
Monter 6kvm (3x2meter)
100 cm
100 cm
200 cm
200 cm
Ingår i monter:
Mattor samt bakvägg
1st Stol
1st runt ståbord (108cm x 81cm)
El samt WiFi
Våra montrar
I våra montrar ingår heltäckande matta, skärmvägg,
Bakvägg består av 2st skivor (100cm) samanfogade i
eluttag, internet
med wi-fi,
ståbord
en aluminiumram
lämpligast
fästmetodoch
är tejpstol.
eller Har ni
liknande, det går även att hänga i överkant med
andra önskemål
äneller
det
vi erbjuder i vårt standardpaket
ståltråd
liknande.
kontakta vår utställningsansvarige.
Samutställare: Är man två företag eller varumärken som
vill stå tillsammans i en monter. Kommer en extrakostnad
debiteras samutställaren på 50 % av ursprungshyran.
Monter 6 m2
Bredd 3.0 m Djup 2.0 m
Höjd 2.3 m
Pris 10 900 kr
230 cm
230 cm
Monter 4 m2
Bredd 2.0 m
Djup 2.0 m
Höjd 2.3 m
Pris 8 900 kr
Samtliga belopp exklusive moms. Betalningsvillkor: Hälften av
totalbeloppet faktureras vid bokningstillfället, resterande belopp
faktureras 30 dagar före mässans startdatum. Bokningar gjorda
mindre än 30 dagar före mässan faktureras på totalbeloppet med
10 dagar netto.
Tilläggsprodukter
Scenmedverkan – 2 000 kr per tillfälle
Vill ni arrangera ett föredrag eller föreläsning på
mässan har ni möjlighet att boka upp er medverkan
på scenen. Vi marknadsför ert scenprogram i alla våra
kommunikationskanaler. Ni får 20 minuter till ert
förfogande på scenen under ledning av vår moderator
Artur Ringart, som även kan coacha eller ge er
vägledning för bästa utfall av er scenmedverkan.
200 cm
300 cm
Ingår i monter:
Mattor samt bakvägg
Monterplats
+ Annons/Reportage i Mässtidning
1st Stol
1st runt ståbord (108cm x 81cm)
El samt WiFi
1/4 sida + 4 000 kr
Bakvägg består av 3st skivor (100cm) samanfogade i
1/2 sida
+ 6 000lämpligast
kr fästmetod är tejp eller
en aluminiumram
liknande, det går även att hänga i överkant med
1/1 sida
9 liknande.
500 kr
ståltråd+eller
Till mässan i Borlänge producerar vi en mässtidning
som når ut till regionens seniorer och pensionärer som
presenterar Seniormässans utställare och dess program.
Mässtidningen delas dessutom ut till samtliga besökare
vid ingångarna till arenan.
Passa på att boka upp er annons eller ert redaktionella
reportage då mässtidningen är ett utmärk sätt att
nå ut brett till den seniora målgruppen. Genom en
presentation av ert utbud, ert sortiment ert företag får ni
garanterat ett bättre utfall på er närvaro på mässan.
Mässtidning
Upplaga : 4 000 ex
Format: Tabloid
Manusstopp
2017-10-15
Materialadress:
[email protected]
Boka en plats
Kontakta vår utställningsansvarige eller boka direkt på
vår sajt www.news55.se/seniormassor
Projektledare
Peter Lindgren
0721-62 93 58
[email protected]
Download