UTBILDNINGSDAG

advertisement
UTBILDNINGSDAG
TROMBOSSJUKDOM HOS BARN
Fredagen 21 januari 2000
Entrévåningens föreläsningssal, Östra sjukhuset Göteborg
Start 10.00 (kaffe från 09.30)
Kort översikt av blodkoagulationen (20 min)
Rolf Ljung
Hereditära trombossjukdomar (60 min)
Peter Svensson
Paus
Vilka typer av tromboser ser vi hos barn? En 5 års-uppföljning (20 min)
Olof Rask
Hur ska ett barn med trombos utredas? (45 min)
Lilian Tengborn
LUNCH 12.30 – 13.30
Hur ska ett barn med trombos behandlas? (45 min)
Pia Petrini
Fallbeskrivningar och diskussion kring några speciella situationer som kan vara
trombspredisponerande i pediatriken – neonatalperioden, P-piller, centrala venkatetrar,
diabetes. Auditoriet välkomna att presentera fall. (90 min med paus)
Anna Kernell
Slut ca 15.45
Download