Valutahandel och depositioner i realtid

advertisement
HANDELSBANKEN MARKETON-LINE
Valutahandel och depositioner
i realtid
Med MarketOn-Line kan ditt företag köpa och sälja valuta i realtid och även placera överskottslikvid
på räntemarknaden. Allt med samma höga tillgänglighet och flexibilitet.
För vem?
Bekräftelse av affär
Allt fler företag, oberoende av storlek och inriktning,
inser fördelarna med att handla valutor och räntor via
internet och antalet som hanterar sina affärer elektroniskt växer stadigt.
En bekräftelse av din affär skickas elektroniskt via
bankens tjänst ConfirmationsOn-Line.
Överblick och kontroll
Med MarketOn-Line har du tillgång till marknaden
redan från klockan 7.00 och ända fram till klockan
24.00.
MarketOn-Lines affärshistorik ger dig god överblick
och kontroll över genomförda affärer. Olika sökkriterier låter dig välja hur transaktionerna ska presenteras. Alla uppgifter kan exporteras som Excel-fil för att
läsas in i önskat format.
Flexibilitet
Prisinformation
MarketOn-Line låter dig hantera valutor och ränteplaceringar utifrån ditt företags behov.
Du kan arbeta med:
MarketOn-Line kan användas som en källa till prisinformation om valutor och räntor. Detta oberoende av
hur du använder tjänsten i övrigt.
Tillgänglighet
•
Fritt val av valutadag – du väljer själv när
ett kontrakt ska börja gälla och hur lång löptiden
ska vara
•
Fritt val av belopp – du väljer själv ett belopp
(inom ett intervall) för din affär
•
Limitering av ordrar – du kan lägga ordrar där
köp eller sälj sker med automatik vid en viss
kurs och får på så sätt skydd mot snabba kursrörelser
Integration med befintliga system
MarketOn-Line kan integreras med de vanligaste
treasury-systemen på marknaden (TWIN och CRM).
Flödena läses då med automatik över i ditt företags
system, vilket innebär en stor tidsbesparing.
Fördelar för ditt företag
•
hög tillgänglighet till marknaden
•
minskad manuell hantering
•
överblick och kontroll
Brett utbud
Information
I MarketOn-Line kan du handla flera olika instrument:
Du kan även läsa om MarketOn-Line på
www.handelsbanken.fi/marketonlinesv eller kontakta
ditt lokala Handelsbankskontor för information.
•
Avista/spot
•
terminer, multiterminer, swappar
•
depositioner
ANSVARSBEGRÄNSNING
Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är
uteslutande avsett för kunder i Finland. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra
underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet. informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende
investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara
ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet
används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler.
Finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.
www.handelsbanken.fi/marketonlinesv
Download