Länken till dina internationella bankaffärer

advertisement
SEPTEMBER 2016
HANDELSBANKENS GLOBALON-LINE
Länken till dina
internationella bankaffärer
Med GlobalOn-Line har ditt företag alltid tillgång till sammanställd kontoinformation.
Du kan enkelt utföra betalningar och överföringar, oavsett var i världen ditt företag bedriver sin
verksamhet. Allt genom en enda uppkoppling mot Handelsbanken.
GlobalOn-Line
Fördelar med GlobalOn-Line
• Ger dig sammanställd information för alla konton
• Möjliggör koncerninterna överföringar
• Skapar utlandsbetalningar och lokala betalningar
• Erbjuder tjänster i samarbete med andra banker
• Är tillgängligt alla dagar, dygnet runt
Sammanställd kontoinformation
Du får tillgång till sammanställd kontoinformation via internet
för företagets alla internationella konton i Danmark, Estland,
Finland, Frankrike, Hongkong, Kina, Lettland, Litauen, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Polen, Singapore, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA. Via internet får du
också detaljerad information om företagets kundbetalningar.
Informationen har du även möjlighet att få via fil.
Koncerninterna överföringar
Via internet eller filöverföring kan du göra överföringar mellan
konton inom företaget eller koncernen. Överföringar mellan
konton i Handelsbanken i olika länder kan utföras samma
dag och du tappar därmed inga viktiga räntedagar.
Betalningsuppdrag i andra länder
Med GlobalOn-Line kan du utföra lokala betalningar och
utlandsbetalningar från konton i andra länder. Betalningarna
kan ske både från ett konto i Handelsbanken eller ett konto i
en annan bank, i det land där du önskar utföra betalningen.
Oavsett i vilket land och från vilken bank som betalningen
ska utföras registrerar du informationen direkt via Handelsbankens Internettjänst eller sänder den via filöverföringstjänsten. Uppdraget kan skickas upp till tolv månader före
betalningsdagen. Handelsbanken bevakar att betalningarna
sker på rätt dag.
Samarbetsavtal med utländska banker
Genom GlobalOn-Line får du en enda kontakt för företagets
alla internationella bankaffärer.
I de länder där Handelsbanken inte finns representerad
erbjuder vi dig kvalificerade banktjänster i samarbete med
lokala banker. Våra samarbetsavtal ger ditt företag tillgång
till färdiga internationella lösningar.
Information
Du kan läsa mer på handelsbanken.se/globalonline eller
kontakta något av våra lokala bankkontor för information.
MARKNADSFÖRINGSMATERIAL
Download