Enkel lönehantering för företag och löntagare

advertisement
Enkel lönehantering
för företag och löntagare
Med Handelsbanken Lönepaket frigör ditt företag tid och sparar pengar. Handelsbanken sköter
hela processen – allt från hantering av kontoregister till löneutbetalning och administration av
­löne­specifikationer.
Lönepaketet
För vem?
Lönespecifikation
Lönepaketet passar företag som har mer än 50 löntagare
och ett lönesystem baserat på personnummer – med eller
utan löntagarens kontonummer.
Lönespecifikationer kan till viss del anpassas utifrån ditt
företags behov, till exempel vad gäller utseendet.
Så här fungerar lönepaketet
Löntagarna registrerar sina uppgifter på ­
handelsbanken.se/minlon. Sedan skapar företaget en lönefil
som skickas till Handelsbanken. Betalningsuppdraget
­kontrolleras, lönerna sätts in på löntagarnas konton och
finns disponibla på angiven utbetalningsdag.
Handelsbanken ser till att intresseavdrag, till exempel fackföreningsavgifter och försäkringspremier, betalas in genom
avdrag från lönen. Intresseavdragen redovisas på varje
lönespecifikation.
Kontoregister
Handelsbanken är registerhållare över löntagarnas
­kontonummer och ansvarar för att utbetalning sker till
den bank och det konto som löntagaren valt. Finns inget
konto ­angivet skickas istället en kontantutbetalning. Med
Handelsbanken som registerhållare slipper du som arbetsgivare tids- och resurskrävande administration, till exempel
i samband med nyanställningar och kontonummerbyten.
Löneregistret är inte låst till banken och företaget kan när
som helst köpa loss informationen.
handelsbanken.se/lonepaketet
Handelsbanken sköter distributionen av specifikationerna till
löntagarna via internet, men också per post om så önskas.
Distribution via internet minskar företagets kostnader. Väljer
ditt företag även utskick per post, så finns möjlighet att
bifoga brev och trycksaker.
Löntagarna kan även enkelt logga in på
handelsbanken.se/minlon och hämta sina lönespecifikationer, oavsett vilken bank de är kunder i. Där kan också
varje löntagare spara och skriva ut sina specifikationer och
få tillgång till sin lönehistorik. Samma möjlighet finns för
löneadministratörer, som kan se löntagarnas specifikationer
och löneuppgifter på samma internetsida, oavsett vilken
dator de använder. Lönespecifikationer kan lagras ända upp
till tio år.
JANUARI 2014 MARKNADSFÖRINGSMATERIAL
HANDELSBANKEN LÖNEPAKET
Download