EST 1000 h 06

advertisement
EST 1000 h 06
Onsdagar 16.15-18, ES Aud 1.
23/8 Det sköna och det sublima (Platon)
R(1) 1, 5, 20 R (2) 1, 5, 24 F 1
30/8 Representation och presentation: mimesis och poeisis (Aristoteles)
R(1) 2, 10, 31 R(2) 2, 12, 35 K 5
6/9 Konsternas samspel (Lessing, Kant)
R(1) 5, 42 R(2) 5, 15, 49 K 3
13/9 Var och när finns konsten?
K 1, F 4
20/9 Konsten och livet (Nietzsche)
R(1) 7, 28, 29 R(2) 8, 32, 33 K 9
4/10 Estetisk erfarenhet (Dewey)
R(1) 9, 16 R(2) 10, 20 K 6, 7, F 6
11/10 Modernismens estetik
R(1) 25, 35, 42, 46 R(2) 29, 41, 45, 49 F 2
18/10 Aktuell estetik
R(1) 14 R(2) 17 F 7
R(1): Routledge 1st ed.
R(2): Routledge 2nd ed.
K: Kjørup
F: Freeland
Pensum: The Routledge Companion to Aesthetics. Ed. Berys Gaut & Dominic McIver Lopes,
Routledge 2001, 2002, 2nd ed. 2005
Søren Kjørup: Kunstens filosofi – en indføring i æstetik. Roskilde Universitetsforlag 2000
Download