Planering Svenska som andraspråk vt 2011, veckorna 2

advertisement
Planering Svenska som andraspråk vt 2011, veckorna 2 - 10
Lärobok : Överblick
Målet med undervisningen är att förbereda dig för vidare ämnesstudier. Språkinlärningen går
snabbare om man samtidigt arbetar med ämneskunskap. Tonvikten i övningarna ligger på att
utveckla ett ordförråd som leder till större framgång i ämnesstudierna.
För att utveckla en språklig säkerhet arbetar vi fortlöpande med svensk grammatik. För att du
ska få möjlighet att möta skönlitteratur och författarskap ska du också redovisa minst en läst
bok antingen muntligt för mig eller genom en bokrecension. Genom film får du möjlighet att
möta olika kulturer och på så vis utveckla ett eget förhållningssätt till kultur och kulturella
värderingar.
v. 2 Forntiden. Vi går igenom nya ord s. 64
Vi läser högt tillsammans s. 58 – 60.
Svara på frågor till texten s. 58 – 60
Hemuppgift: Övningsboken s. 49 övning A – C.
V. 3 Bronsåldern
Vi läser s. 61 – 63 högt tillsammans.
Svara på frågorna s. 58 – 60
Hemuppgift: övningsboken s. 52 övning A – C
v. 4 – 5 Vikingatiden. Vi går igenom nya ord s. 70
Vi läser s. 65 – 67 högt tillsammans
Svara på frågorna s. 65 – 67
Hemuppgift: Övningsboken sid. 55 övning A – C
v. 6
Så här kanske det var…
Vi läser högt tillsammans s. 68- 69
Hemuppgift: Vad får man veta i berättelsen…a – f. s. 69
v. 6
Nationellt prov svenska år 9 tisdag 8/2 och torsdag 10/2
V. 7 – 8 Medeltiden. Vi går igenom nya ord s. 77
Vi läser högt tillsammans s. 71 -73
Svara på frågorna s. 71 -73
Hemuppgift: övningsboken s. 58 övning A – C
V. 9
Sportlov
V. 10
Hansan, en nordeuropeisk handelsunion
Vi läser högt tillsammans s. 74 – 76
Svara på frågorna s. 74 – 76
Hemuppgift: övningsboken s. 59 A - C
V. 11 - 13 Ordklasser och satsdelar.
v. 14
Ordklasser och satsdelar. Prov Ordklasser och satsdelar.
v. 15
Kristendomen i Norden. Vi läser högt tillsammans s. 78 – 79
Svara på frågorna s. 78 – 79
Hemuppgift: övningsboken s. 64 A – C
V. 16 påsklov
Ann-Britt Holmgren – Larsson
Download