Vilken information tar du del av via
medier? Om din egen
mediekonsumtion.
Övning
Tid: 30 minuter + hemuppgift
Syfte med övningen
Skillnaderna i vad vi tar del av för information skiljer sig mycket åt
beroende på vilka vi är. Det kan till exempel handla om ålder, kön,
intresse och utbildning, men också vilka typer av nätverk vi har.
Syftet med övningen är att diskutera och undersöka sitt eget beteende
i dagens informationssamhälle. Det egna beteendet och
informationsflödet ska jämföras med någon annans och reflektion ska
ske kring de eventuella skillnadernas orsaker och konsekvenser.
Diskutera
• Finns det några fördelar med ett medieutbud
där de allra flesta konsumerar samma saker?
• Finns det några nackdelar med ett
medieutbud där de allra flesta konsumerar
samma saker?
Egen uppgift
Denna övning sträcker sig över en vecka och
måste därför påbörjas på en lektion och avslutas
på en annan. Den går ut på att du ska jämföra
din mediekonsumtion med någon ur en annan
generation. Det kan med fördel vara till exempel
din mamma eller pappa.
Egen uppgift
• Dokumentera följande under tre dagar, två vardagar och en helgdag:
– Hur lång tid lägger du ner på internet? Vad gör du där? Vilka sidor lägger du
mest tid på?
– Hur mycket tittar du på tv? Vilka kanaler och program tittar du på?
– Vilka dagstidningar läser du? Hur mycket tid lägger du på detta? Vad i
tidningarna läser du?
– Skriv ner några exempel på artiklar som många delat med dig i sociala medier.
– Skriv ner några exempel på saker du själv publicerat i sociala medier och vilka
reaktioner det fått.
Egen uppgift
• Din samarbetspartner ska göra samma sak under
samma tid och lämna det skriftligt till dig.
• Jämför resultaten och lyft fram likheter och skillnader.
• Analysera resultatet och reflektera kring vilken
betydelse det kan ha om skillnaderna är stora samt
vilka skillnader som kan vara viktigast.
Resultat
• Berätta om era resultat och diskutera:
– Hur påverkar innehållet du tar del av i sociala
medier din verklighetsuppfattning? Hur kan det
påverka samhället i stort?