Hur kan du påverka tonen på nätet?
Om samtalsklimat.
Övning
Tid: 10-15 minuter
Syfte med övningen
• Vem har egentligen ansvar för samtalsklimatet
på nätet? Denna övning syftar till att
reflektera över vad som påverkar tonen på
nätet.
Diskutera i helgrupp
• Hur kan du påverka tonen på nätet?
• Vad spelar anonymiteten för roll för hur vi är
på nätet?
Diskutera i helgrupp
• Vem har störst ansvar för klimatet på nätet? Börja med
att rangordna själv och diskutera sedan gemensamt.
–
–
–
–
–
Politikerna
Polisen
Företag som t.ex. Facebook
Alla som är på nätet
Eget alternativ