MEQ fråga - Ping Pong

advertisement
Delexam 4 Infektion
2012-05-07
MEQ fråga 2
Nr ………
Lärarex.
Sida 1 av 5
20-årig, tidigare väsentligen frisk, kvinna söker på VC för diarrébesvär. Insjuknade för 1
vecka sedan med tilltagande diarréer. Senaste dagarna ca 10 lösa avföringar per dag. Ingen
feber och ej heller kräkts. Inget blod eller slem. Lätta krampbesvär innan toalettbesök. Gått
ner 3 kg i vikt.
I status finner Du inget anmärkningsvärt. AT. Relativt gott. Lite blek. Hjärta och lungor ausk
ua. BT 120/60. Buken Mjuk och oöm.
Rutinprover visar:
CRP 20. Hb 112. Vita 6.1. TPK 230. Alb 32. Krea 76. Na 140. K 3.7. Leverstatus ua
Det saknas några viktiga uppgifter i anamnesen. Vilka?
2p
Utlandsvistelse? Någon i omgivningen sjuk? Riskyrke? Föregående antibiotikabehandling?
Hereditet?
Vilken är den vanligaste orsaken till inläggning för patienter med diarrébesvär?
Intorkning / behov av dropp
1p
Delexam 4 Infektion
2012-05-07
MEQ fråga 2
Nr ………
Lärarex.
Sida 2 av 5
20-årig kvinna söker på VC för diarrébesvär. Insjuknade för 1 vecka sedan med tilltagande diarréer. Senaste dagarna ca 10 lösa
avföringar per dag. Ingen feber och ej heller kräkts. Inget blod eller slem. Lätta krampbesvär innan toalettbesök. Gått ner 3 kg i
vikt.
I status finner Du inget anmärkningsvärt. AT. Relativt gott. Lite blek. Hjärta och lungor ausk ua. BT 120/60. Buken Mjuk och
oöm.
Rutinprover visar:
CRP 20. Hb 112. Vita 6.1. TPK 230. Alb 32. Krea 76. Na 140. K 3.7. Leverstatus ua
Kompletterande anamnes ger vid handen att patienten arbetar på kontor. Kom hem från
Egypten 2 veckor innan insjuknandet. Ej ätit antibiotika senaste året. Övriga familjemedlemmar
friska.
Du tar etiologiska prover i form av faecesodling och cystor-maskägg.
3p
Vilka patogener som orsakar diarré kan Du identifiera med denna provtagning?
Salmonella, campylobacter, yersinia, shigella, giardia samt amöba
Vilka hygienråd ger Du till patienten?
1p
Noggrann handhygien
Patienten arbetar på kontor. Det finns bara en toalett. Får patienten arbeta?
1p
Ja
Skall patienten ha antibiotikabehandling? Motivera!
4p
Nej! (1p)Risk för resistensutveckling om orsaken är campylobacter(1p) samt förlängt
bärarskap om det är salmonella(1p). Allmän ogynnsam ekologisk påverkan(1p) av onödig
antibiotikabehandling.
Delexam 4 Infektion
2012-05-07
MEQ fråga 2
Nr ………
Lärarex.
Sida 3 av 5
20-årig kvinna söker på VC för diarrébesvär. Insjuknade för 1 vecka sedan med tilltagande diarréer. Senaste dagarna ca 10 lösa
avföringar per dag. Ingen feber och ej heller kräkts. Inget blod eller slem. Lätta krampbesvär innan toalettbesök. Gått ner 3 kg i
vikt.
I status finner Du inget anmärkningsvärt. AT. Relativt gott. Lite blek. Hjärta och lungor ausk ua. BT 120/60. Buken Mjuk och
oöm.
Rutinprover visar:
CRP 20. Hb 112. Vita 6.1. TPK 230. Alb 32. Krea 76. Na 140. K 3.7. Leverstatus ua
Kompletterande anamnes ger vid handen att patienten arbetar på kontor. Kom hem från Egypten 2 veckor innan insjuknandet.
Ej ätit antibiotika senaste året. Övriga familjemedlemmar friska.
F-odling och C-M är negativ. Du ringer patienten 5 dagar senare när dessa prover är klara för
att informera henne. Då berättar hon att det blivit betydligt värre med ca 20 lösa avföringar per
dag med färskt blod och slem i avföringen. Gått ner ytterligare 3 kg i vikt.
Vilken diagnos misstänker Du nu?
IBD.
1p
Delexam 4 Infektion
2012-05-07
MEQ fråga 2
Nr ………
Lärarex.
Sida 4 av 5
20-årig kvinna söker på VC för diarrébesvär. Insjuknade för 1 vecka sedan med tilltagande diarréer. Senaste dagarna ca 10 lösa
avföringar per dag. Ingen feber och ej heller kräkts. Inget blod eller slem. Lätta krampbesvär innan toalettbesök. Gått ner 3 kg i
vikt.
I status finner Du inget anmärkningsvärt. AT. Relativt gott. Lite blek. Hjärta och lungor ausk ua. BT 120/60. Buken Mjuk och
oöm.
Rutinprover visar:
CRP 20. Hb 112. Vita 6.1. TPK 230. Alb 32. Krea 76. Na 140. K 3.7. Leverstatus ua
Kompletterande anamnes ger vid handen att patienten arbetar på kontor. Kom hem från Egypten 2 veckor innan insjuknandet.
Ej ätit antibiotika senaste året. Övriga familjemedlemmar friska.
F-odling och C-M är negativ. Du ringer patienten 5 dagar senare när dessa prover är klara för att informera henne. Då berättar
hon att det blivit betydligt värre med ca 20 lösa avföringar per dag med färskt blod och slem i avföringen. Gått ner ytterligare 3
kg i vikt.
Du misstänker IBD.
Vårdnivå?
Inläggning (slutenvård)
1p
Delexam 4 Infektion
2012-05-07
MEQ fråga 2
Nr ………
Lärarex.
Sida 5 av 5
20-årig kvinna söker på VC för diarrébesvär. Insjuknade för 1 vecka sedan med tilltagande diarréer. Senaste dagarna ca 10 lösa
avföringar per dag. Ingen feber och ej heller kräkts. Inget blod eller slem. Lätta krampbesvär innan toalettbesök. Gått ner 3 kg i
vikt.
I status finner Du inget anmärkningsvärt. AT. Relativt gott. Lite blek. Hjärta och lungor ausk ua. BT 120/60. Buken Mjuk och
oöm.
Rutinprover visar:
CRP 20. Hb 112. Vita 6.1. TPK 230. Alb 32. Krea 76. Na 140. K 3.7. Leverstatus ua
Kompletterande anamnes ger vid handen att patienten arbetar på kontor. Kom hem från Egypten 2 veckor innan insjuknandet.
Ej ätit antibiotika senaste året. Övriga familjemedlemmar friska.
F-odling och C-M är negativ. Du ringer patienten 5 dagar senare när dessa prover är klara för att informera henne. Då berättar
hon att det blivit betydligt värre med ca 20 lösa avföringar per dag med färskt blod och slem i avföringen. Gått ner ytterligare 3
kg i vikt.
Du misstänker IBD.
Remittera till medicinklinik /gastroenhet för inläggning.
Initial behandling / utredning där?
Vätska/ TPN (1p), BÖ/CT buk (1p), coloskopi (1p), steroider (1p)
4p
Download