Lördag Invigning kl 11.00 av Lars

Lördag
Invigning kl 11.00 av Lars-Magnar Enoksen, ordförande Författarcentrum Syd och Joakim Thomasson, chef
Kulturmagasinet, Helsingborg.
Invigningsfanfar på forntida skånskt oxhorn. Cajsa S. Lund, musikarkeolog.
Mikael Rudesjö från Poetisk Plattform i Helsingborg framför dikter
Salongen:


12.00-12.45 Städer som kreativa kärnor
Jan Jörnmark, docent i ekonomisk historia, verksam vid Chalmers tekniska högskola
14.00-14.45 Ta sig fram - om möjligheter, gränser och kryphål i staden Elisabeth Högdahl,
lektor i etnologi vid Lunds Universitet, Campus Helsingborg
Speakers’ Corner:
11.30 – 12.00
Dalby stenhuggeri och fyra generationer stenmästare Melissa Isla Venegas
Kristianstad – en realiserad utopi Mats Pettersson
Vad hörde han egentligen, Carl von Linné, på sin skånska resa? Cajsa S. Lund
13.00 – 13.30
Fåglarna gör inte skillnad på betong och natur - varför fåglar trivs i stan Erik Hirschfeld
Vi har ju en historia! Kjell Bergman
Verktygspoesi från skånska byggnader Madeleine Brandin
15.00 – 15.45
Nu är fabriken räddad - men framtiden då? Helene Stalin Åkesson
En bygdefotografs vardagsbilder från 20-talets Skåne Christina Lindvall-Nordin
Skottorps slott och Helsingborg – historiska beröringspunkter Roy Karlsson
Exempel ur Folklivsarkivets frågelista: Vatten och Avlopp Göran Sjögård
Cum Linguis Scannis framför gammal och ny musik på skånska
Söndag
Salongen:
 12.00 – 12.45 Från medeltid till miljonprogram
Joakim Thomasson, chef för Kulturmagasinet och arkeolog
 14.00 – 14.45 Ett samtal om stadens visioner
Katti Hoflin, verksamhetschef på Dunkers kulturhus i Helsingborg och Oline Stig, författare och
ordförande i föreningen Litteraturhus Lund
Speakers’ Corner:
11.30 – 12.00
Starke man skriver historia. Om stadsmonografier och städers identitetsbygge
Karin Gustavsson
Trelleborgs historia från Harald Blåtand till Carl XVI Gustav Eric Sandell
Jupiters öga. Om researcharbetet till en roman. Oline Stig
13.00 – 13.30
Skånska dialektord Carl-Erik Lundbladh
Exempel ur Folklivarkivets frågelista: Staden som hembygd Charlotte Hagström
Borgen i Åhus, från utgrävning till bok Jimmy Juhlin
15.00 – 15.45
Att väcka de döda till liv - med runornas hjälp Lars-Magnar Enoksen
Om Kal P Dal cirkuskungar och anekdoter från teatervärlden Jeanette Rosengren
Städer som kulturarv och arkeologi Mats Anglert och Stefan Larsson
Cum Linguis Scannis framför gammal och ny musik på skånska
Med reservation för ändringar