Illamående vid behandling av - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

advertisement
Infektionskänslighet samband
med onkologisk behandling
Verksamhetsområde onkologi
Inledning
Immunförsvaret skyddar oss mot bakterier och virus. En del av
immunförsvaret består av de vita blodkropparna.
De vita blodkropparna kan påverkas av vissa sjukdomar och behandlingar så att de minskar i antal och funktion. Detta gör att du
blir infektionskänslig. Graden av infektionskänslighet kan variera
hos olika personer beroende på sjukdomsstadium och effekt av
given behandling.
De vita blodkropparna försvarar kroppen mot bakterier och virus.
Ökad infektionskänslighet är vanlig då nybildningen av vita blodkroppar försämras.
Det finns många olika mikroorganismer omkring oss och flera finns
naturligt på vår hud och i våra tarmar. När vi mår bra och är friska
gör dessa mikroorganismer ingen skada. Många är tvärtom nyttiga.
Men en del mikroorganismer kan dock ge dig infektioner när ditt
immunförsvar är nedsatt.
Råd för att minska risken att drabbas av infektioner i
samband med infektionskänslighet
• Undvik människor som visar tecken på infektion.
• Undvik folksamlingar, t ex kollektivtrafiken i rusningstid.
• Håll en god personlig hygien, tvätta t ex händerna regelbundet.
Använd gärna handsprit.
• Ha en egen handduk. Risken för infektion ökar om du delar
handduk med andra familjemedlemmar.
• Tänk på maten och hur den hanteras. All mat ska sköljas, beredas och tillagas korrekt så att skadliga bakterier försvinner.
• Försök undvika skrubb- och skärsår. Ha alltid skor eller tofflor
och använd handskar när du t ex jobbar i trädgården.
• Rengör skär- och skrubbsår omgående. Håll sår rena och torra
tills de läker.
Viktigt!
Kontakta vårdpersonalen dygnet runt om du får något av följande
symtom, eftersom det kan betyda att du har en infektion.
• Temperatur på 38ºC och däröver
• Frossa
• Du känner dig plötsligt dålig, trots att du inte har feber
Utarbetad av
Leif Klint, specialistläkare
Anki Delin Eriksson, verksamhetsutvecklare
Verksamhetsområde onkologi (Jubileumskliniken)
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
21 maj 2012
Download
Random flashcards
Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards