Vad gäller resterande del i an

Sökning av artiklar i databaser på biblioteket. BMGBM0 HT2011
Gruppindelning för momentet databaser, litt sökning
Grupp 1; alla programstudenter med efternamn från A-N
Grupp 2; alla programstudenter med efternamn från N-Ö + fristående kurs
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ni skall plocka fram en given artikel och en artikel som ni själv väljer.
Den givna artikeln är
Bridging the GAP between insulin signaling and GLUT4 translocation
R.T. Watson and J. E. Pessin. TRENDS in Biochemical Sciences. 2006; 31: 215-222
Den valfria artikeln skall vara en originalartikel och handla om vad Fosfatidylinositol 3 kinas
(PI3K) och protein kinas B (kallas också för Akt) har för roll i cancer.
Lämpliga sökord är; PI3K, PKB eller Akt och cancer Det kan tänkas att man får väldigt många
träffar och då kan man koppla det med therapy eller någon speciell form av cancer (sökorden kanske
inte säger er så mycket nu eller när ni söker artiklarna men det kommer att falla på plats under kursens
gång).
Ni läser artiklarna och därefter diskuterar vi dem vid artikelseminariet. Gruppindelningen för
seminariet i vecka 38 gör vi vid kursstart.
Jonny Wijkander