instuderingsfrågor till antikens Grekland - Kristinas so-sida

advertisement
Instuderingsfrågor till ”antikens Grekland”
Prov fredag 22 april
Grekerna s.67-89 (obs! det kan hända att vi inte hinner med ända till 89 då meddelar jag hur långt
jag kommer att ta med på provet)
Lägg som vanligt fokus vid att kunna jämföra och förklara.
Här nedan finns instuderingsfrågor som kan vara till hjälp. Siffran inom
parentes är sidangivelser där du kan hitta information till svaret. Står där en
stjärna * så är det något vi pratat om som kanske inte står rakt ut i boken
men kan finnas i powerpoint-presentationen.
I boken finns också frågor du kan arbeta med, dels i själva avsnittet, men
också efter kapitlet på sid 94-95.
1. Var började den grekiska kulturen? Varför just där? (S.67)
2. Vad är Knossos känt för?(*)
3. Varför var fenicierna så framgångsrika handelsmän? (s. 68-69)
4. Vilken ny metall förde fenicierna med sig? Varför tror du att den var så viktig?
(s.69)
5. Vad hette staden på fastlandet som växte sig stark omkr 1500-1200fkr? (s.68)
6. Varför började grekerna skapa kolonier? (s.70-71)
7. Beskriv hur en stadsstat var ”uppbyggd”. (s.70)
8. Beskriv skillnaden mellan Perserriket och grekernas riken. (s.73 + *)
9. Hur kunde grekerna först besegra perserna vid Marathon och Aten? (s.73)
10.Vem var Leonidas och varför har man skrivit så mycket och gjort filmer om
honom? (s.74)
11. Hur utnyttjade grekerna geografin när de stred mot perserna både vid
Thermopyle och vid Salamis? (s.74)
12. Varför hade man två kungar i Sparta? (kopia *)
13. Berätta hur det var att leva som spartan (för barn, kvinnor och män). kopia *)
14. Hur är huset möblerat om någon uttrycker att det såg ”spartanskt” ut? (kopia*)
15. Vad heter det stora templet på Akropolis? (s.76)
16. Till vems ära byggdes det? (s.76)
17. Vad var folkförsamlingen i Aten för något? (s.77)
18. Hur underlättade man det för hantverkare och bönder att delta i omröstningar?
Varför gjorde man detta? (s. 77)
19. Resonera kring för och nackdelarna med Atens demokrati. (s. 77 + *)
20. Vilken status i samhället hade konstnärer? (s.76)
21. Vem skrev böckerna Iliaden och Odyssén? (s. 78)
22*. Om man säger att ”det är hennes akilleshäl” vad menar man då? Varifrån
kommer uttrycket? (s.78)
23. Vad var orchestran för något? (S.79 + *)
24. Förklara skillnaden mellan en tragedi och en komedi. (s.79)
25. Jämför hur kvinnorna levde och hade det i Aten och Sparta. (s. 80,81 + kopia)
26. När det är OS och tävlingarna håller på säger vi att det är olympiad, varför är
det egentligen fel? ( * ppt)
27. Hur påverkade idrottstävlingarna politiken? (*ppt)
28. Varifrån kom de som besegrade Aten, Sparta och de andra grekiska
stadsstaterna omkr. 340f.kr? (s. 82)
29. Hur kom det sig att Alexander och hans armé lyckades besegra perserna? (s.
83)
30. Varför vägrade Alexanders soldater att gå vidare in i Indien ? (s. 83)
31. Ge några exempel och förklara hur Alexander försökte ena sitt stora rike. (*
ppt)
32. Alexanders rike splittrade snart efter hans död men hans ”framfart” påverkade
ändå samhällena mycket efter splittringen. Ge exempel.(s.84-85)
33. Förklara uttrycket hellenism. (s. 85)
34. Vem var Hippokrates? (s.86)
36. Ge några exempel på vad Aristoteles gjorde och tyckte. (s. 87-88)
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards