Lektionsanteckningar vecka 35

advertisement
Lektionsanteckningar vecka 35
Matens väg genom kroppen
För att näringsämnena i maten ska kunna ta sig ut till kroppens alla celler måste maten och
näringsämnena sönderdelas så att de kan passera genom tarmväggen och ut i blodet. Vi ska
titta på hur denna sönderdelning går till.
1. Munnen: här sker en mekanisk sönderdelning genom att vi tuggar, det sker också en
kemisk sönderdelning av kolhydrater med hjälp av enzymer i saliven. Saliv utsöndras
från spottkörtlarna.
2. Magsäcken: här finns magsaft som innehåller saltsyra och enzymet pepsin. Saltsyran
dödar bakterier och pepsin sönderdelar proteiner. Det sker också en mekanisk
sönderdelning genom att magsäckens muskler hjälper till att ”knåda” maten.
3. Tolvfingertarmen: här sker en kemisk sönderdelning av både kolhydrater, protein
och fett. Detta sker med hjälp av olika enzymer från bukspottskörteln. Vätskan med
enzymer som utsöndras från bukspottskörteln kallas bukspott. Bukspottet hjälper
också till att göra innehållet från magen mindre surt. I levern tillverkas galla som
lagras i gallblåsan. Gallan töms också ut i tolvfingertarmen och hjälper där till att
sönderdela ”fettklumpar” till små mikroskopiska fettdroppar.
4. Tunntarmen: här sker den sista sönderdelningen av kolhydrater och proteiner.
Tunntarmen är veckad och har massa små utskott som kallas tarmludd. I tarmludden
finns små blodkärl som tar upp näringsämnena och transportera dem till kroppens
alla celler.
5. Tjocktarmen: här tas vatten och olika salter upp av blodet, vilket gör att tarmens
innehåll blir fastare. Kvar finns nu de delar av maten vi inte kan sönderdela som t.ex.
fiber och cellulosa. I tjocktarmen finns viktiga bakterier som hjälper till att tillverka
vitaminer (K-vitamin).
6. Ändtarm: den sista delen av tjocktarmen kallas ändtarm här lagras avföringen tills
ändtarmen är full.
Det får räcka för den här gången!
Download