Rutinmall - Alfresco

advertisement
Doknr. i Barium
32631
Dokumentserie
su/adm
Giltigt fr o m
2017-05-23
Version
1
RUTIN
Läkemedel som får ges av sjuksköterska utan särskild
ordination på Barnakuten, DSBUS
Innehållsansvarig: Younis Khalid Younis, Sektionschef, Läkare akutsjukvård (youkh)
Godkänd av: Kate Abrahamsson, Överläk/Professor, Läkare barnkirurgi (katab2)
Denna rutin gäller för: Verksamhet Akutsjukvård och Barnkirurgi
Revideringar i denna version
Ersätter tidigare version 1.0 från 130417
Läkemedel som får ges av sjuksköterska utan särskild ordination på
Barnakuten Efter bedömning av sjuksköterska får läkemedel delas ut enligt
nedanstående ordination (SOSFS 2000:1).
Indikation
Läkemedel
Vikt/ålder
Dos
Anafylaktisk
chock
Andningsbesvär
Astma
Intramuskulärt
Adrenalin
injektion
Intramuskulärt
Injektionsvätska
1 mg/ml
< 15 kg
0,2mg=0,2ml
15-30kg
> 30 kg
0,3mg=0,3ml
0,4mg=0,4ml
I Maxin
med mask:
Inhalation
Adrenalin,
< 6 månader
Intervall
KontraAnmärkning
indikation
1 gång
Upprepas
1 gång
efter 15
minuter
Hjärtsjukdom
Ventoline,
lösning för
nebulisator
5 mg/ml
Astma
Ventoline,
Inhalation i
tracheostomi:
> 6 månader och
< 35 kg
1 minut
i Ailos via Bills
adapter
> 35 kg
2 minuter
Tracheostomi: se
Barium dokument
16979
Alla
1 minut
Aiolos kopplas till
O2-uttag, trycket
2,2 bar.
< 6 månader
1 minut
> 6 månader och
< 35 kg
1 minut
> 35 kg
2 minuter
lösning för
nebulisator
5 mg/ml
Pseudokrupp
Adrenalin,
Obstruktiv
bronkit
injektionsvätska
1 mg/ml
Adrenalin,
injektionsvätska
1 mg/ml
Ventoline,
Obstruktiv
bronkit
Obstruktiv
bronkit
lösning för
nebulisator
5 mg/ml
Ventoline,
Inhalations-tiden
dubbleras,
administreras 1-2
cm från mun/näsa.
1 minut
injektionsvätska
1 mg/ml
Astma
I Maxin vid
flödning:
lösning för
nebulisator
5 mg/ml
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia
1 (av 8)
Doknr. i Barium
32631
Giltigt fr.o.m
2017-05-23
Version
1
RUTIN
Läkemedel som får ges av sjuksköterska utan särskild
ordination på Barnakuten, DSBUS
Indikation
Läkemedel
Vikt/ålder
Dos
Intervall
KontraAnmärkning
indikation
Astma försämrat
av förkylning
Airomir,
0-5 år
Lättare
andnings
besvär: 1-2
puffar
Vid behov
Med barnets
egen inhalator.
Barn < 2 år
Gul prio: 4
puffar
Kan
upprepas 1
gång efter
30 minuter.
Barn > 2 år
Gul prio: 46 puffar
0-5 år
2 puffar
1 gång
morgon och morgon och
kväll
kväll.
Astma försämrat
av förkylning
inhalationsspray
0,1 mg/puff
(blå förpackning)
Flutide,
inhalationsspray
125 µg/puff
(orange
förpackning)
För varje puff
skall barnet ta
5-6 normala
andetag i
spacern.
Ge Astmabehandling
hemma
Föräldrainformation
Med barnets
egen inhalator.
Ge en dos
Airomir 20
minuter innan.
För varje puff
skall barnet ta
5-6 normala
andetag i
spacern.
Ge Astmabehandling
hemma
Föräldrainformation
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia.
Sida 2 (av 8)
Doknr. i Barium
32631
Giltigt fr.o.m
2017-05-23
RUTIN
Läkemedel som får ges av sjuksköterska utan särskild
ordination på Barnakuten, DSBUS
Indikation
Läkemedel
Feber minst 39
grader
Aktiv substans:
Paracetamol
Version
1
Vikt/ålder
Oralt: max
15 mg/kg
Var 6e
timme,
totalt 3
gång.
Rektalt:
max 20
mg/kg
Aktiv substans:
Ibuprofen
Intervall
Alla
Läkemedelsform:
Mixtur,
munsönderfallande,
brustablett, tablett
eller suppositioner.
Feber minst 39
grader då
paracetamol inte
har hjälpt
Dos
> 6 månader
Oralt eller
rektalt:
5-10 mg/kg
Läkemedelsform:
Mixtur, tablett eller
suppositioner.
Främmande
kropp i näsa
Förgiftning
Nezeril,
näsdroppar
Carbomix,
Se Nästäppa
>12 år
grandulat till oral
suspension.
> 12 år
Förstoppning
Maxdos per
dygn 30
mg/kg
1 gång
1 gång
25-50 g =
150-300 ml
Rektalt 120
ml:
Klyx,
Rektallösning,
1mg/ml+250mg/
ml
Se
Nästäppa
10-20 g =
60-120 ml
Maxdos
paracetamol per
dygn 60
mg/kg
Var 8
timme,
totalt 3
gång.
Alla max:
1 gång
1-2 år
½ klysma
> 2 år
1 klysma
KontraAnmärkning
indikation
Oral
administrering
är förstahandsvalet för barn
över 1 år.
Misstänkt
akut buk
NSAID
redan
givna.
Anges som
normaldos på
Farmaka
Lathund.
Ta temp på
barnakuten
innan
administrering.
Intag av
frätande,
etsande
(syra, soda,
lut) eller
petroleumprodukter,
vid
kramprisk
eller sänkt
medvetande
Misstänkt
akut buk,
långvarig
sjukdom
eller
besvär.
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia.
Sida 3 (av 8)
Doknr. i Barium
32631
Giltigt fr.o.m
2017-05-23
Version
1
RUTIN
Läkemedel som får ges av sjuksköterska utan särskild
ordination på Barnakuten, DSBUS
Indikation
Läkemedel
Vikt/ålder
Dos
Intervall
KontraAnmärkning
indikation
Förstoppning
Resulax,
6 mån- 1 år
Rektalt:
1 ampull
1 gång
Långvarig
sjukdom,
besvär eller
misstänkt
akut buk.
Rektalt:
5 mg
1 gång
< 10 kg
> 10 kg
10 mg
Om kramplösande
medel
redan är
givna
alla
0,5-1ml i
vardera
näsborre
Max 6
gånger.
0-6 månader
1 droppe i
vardera
näsborre
2 droppar i
vardera
näsborre
1 gång
2 droppar i
vardera
näsborre
1 endosbehållare i
vardera
näsborren
1 endosbehållare i
vardera
näsborren
Se
Nästäppa
2-3 gånger/
dygn
rektallösning,
8,5g
Kramptillstånd
Aktiv substans:
Diazepam,
rektallösning
Nästäppa,
nässpolning
Natriumklorid,
Nästäppa
Nezeril,
solvens, 9mg/ml
näsdroppar
0,1 mg/ml*
Slag mot näsan
0,1 mg/ml*
> 6 månader< 2 år
0,25mg/ml
2 – 7 år
0,25mg/ml
7-10 år
0,5 ml/ml
> 10 år
Nezeril,
Se Nästäppa
näsdroppar
1 gång
Tillfälliga
förstoppningsbe
svär i samband
med
matintroduktion.
Hänvisas till VC
efteråt för
uppföljning.
För att erhålla
Nezeril 0,1
mg/ml:
*Späd 1 ampull
Nezeril 0,25
mg/ml med 0,15
ml NaCl
2-3 gånger/
dygn
2-3 gånger/
dygn
1 gång
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia.
Sida 4 (av 8)
Doknr. i Barium
32631
Giltigt fr.o.m
2017-05-23
Version
1
RUTIN
Läkemedel som får ges av sjuksköterska utan särskild
ordination på Barnakuten, DSBUS
Indikation
Läkemedel
Vikt/ålder
Dos
Intervall
Smärtlindring
inför venpunktion
Emla/Tapin
0-3 månader
Utvärtes,
max:
1 g, högst 1
timme
2 g/dygn,
högst 1
timme
1 gång
Kräm 25 mg/g + 25
mg/g
3-12 månader
Smärta, akut
debut
1-6 år
10 g/dygn,
max 1-5
timmar
6-18 år
20 g/dygn
max 1-5
timmar
Aktiv substans:
8-24 kg
25 mg
Diklofenak
> 25 kg
50 mg
Smärta
Aktiv substans:
Ibuprofen
Läkemedelsform:
Mixtur, tablett eller
suppositioner.
Maxdos
kan spridas
över
dygnet
Maxdos
kan spridas
över
dygnet
Maxdos
kan spridas
över
dygnet
1 gång
Både oralt
och rektalt
Läkemedelsform:
Tablett eller
suppositioner.
> 6 månader
10 mg/kg
KontraAnmärkning
indikation
Var 8e
timme,
totalt 3
gång.
Maxdos
per dygn
30 mg/kg
NSAID
redan
given.
Vid akut debut av
smärta: Kan ges i
kombination med
paracetamol, akut
Blödnings- debut, angivet
benägenhet, som
hjärtsvikt,
”Förstagångsdos
njurvid smärta” på
sjukdom
Farmaka
NSAID
Lathunden.
intolerans,
salicylsyreallergi,
misstänkt
akut buk
NSAID
Vid akut debut av
redan
smärta: Kan ges i
given.
kombination med
paracetamol, akut
Blödnings- debut, angivet
benägenhet, som
hjärtsvikt,
”Förstagångsdos
njurvid smärta” på
sjukdom
Farmaka
NSAIDLathunden.
intolerans,
salicylsyreallergi,
misstänkt
akut buk
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia.
Sida 5 (av 8)
Doknr. i Barium
32631
Giltigt fr.o.m
2017-05-23
Version
1
RUTIN
Läkemedel som får ges av sjuksköterska utan särskild
ordination på Barnakuten, DSBUS
Indikation
Läkemedel
Vikt/ålder
Dos
Intervall
Smärta
Glukos 30%
0-12 månader
Oralt
1 ml
Kan
upprepas
1-2
gånger
Injektionsvätska
300 mg/ml, lösning
glukos, ampull 10
ml.
Smärta
Aktiv substans:
Paracetamol
Alla
Läkemedelsform:
Mixtur,
munsönderfallande,
brustablett, tablett,
suppositioner.
Smärta, akut
debut
Oralt:
max 15
mg/kg
Rektalt:
max 20
mg/kg
Var 6e
timme. 3
gång
totalt.
Maxdos
paracetamol per
dygn 100
mg/kg
Aktiv substans:
Alla
30 mg/kg
1 gång
Paracetamol
Maxdos
paracetamol per
dygn 100
mg/kg
Läkemedelsform:
Mixtur,
munsönderfallande,
brustablett, tablett,
suppositioner.
Smärta, svår
Intravenös
1 dos
1 år- 15 år
0,1 mg/kg
= 0,1
ml/kg.
Max 5
mg= 5 ml
>49 kg inträffar
max dos
5 mg= 5 ml
av
Morfin 1
mg/ml
Morfin 1 mg/ml
i.v.
Injektionsvätska,
lösning 1 mg/ml
av Morfin 1
mg/ml
KontraAnmärkning
indikation
Överkänsli
ghet, lever-,
hjärt- eller
njursvikt.
Malnutrition samt
intorkning
Överkänsli
ghet, lever-,
hjärt- eller
njursvikt.
Malnutrition samt
intorkning
Ge halva dosen 2
minuter före
ingreppet, resten
portioneras ut
under ingreppet,
fördel: samtidigt
suga på napp.
Oral
administrering är
förstahandsvalet.
Angivet som,
”Normaldos” på
Farmaka
Lathunden.
Oral
administrering är
förstahands valet.
Angivet som,
”Förstagångsdos
vid smärta” på
Farmaka
Lathunden.
Kan ges i
kombination med
Diklofenak eller
ibuprofen.
Andra
Kan ges i
opiater eller kombination med
kodein
paracetamol
redan
givna.
och
Morfinintolerans,
akuta gallbesvär,
misstänkt
akut buk
Diklofenak eller
ibuprofen.
Se respektive
rubrik.
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia.
Sida 6 (av 8)
Doknr. i Barium
32631
Giltigt fr.o.m
2017-05-23
Version
1
RUTIN
Läkemedel som får ges av sjuksköterska utan särskild
ordination på Barnakuten, DSBUS
Indikation
Läkemedel
Vikt/ålder
Dos
Intervall
KontraAnmärkning
indikation
Smärta, svår
Oxynorm, oralt
Barn över 1 år
Oralt
1 dos
Max 5 mg
Barn < 1 år
0,1-0,2 mg/
kg
1 mg/ml
Oral lösning
1 mg/ml
Smärta, svår
O2
1 dos
11-50 kg
15 mg/ kg
> 50 kg.
1g
Maxdos
paracetamol per
dygn 60
mg/kg
alla
Börja med
fullt flöde,
titrera till
pox ≥95%
när
patienten
stabiliserats
Kompress
på sår
under 15
minuter.
Medicinsk gas
Sår
Lidocain 40
mg/ml
Lösning för
ytanestesi.
2,5 mg max 5 mg.
Intravenös
Paracetamol,
infusionsvätska,
lösning 10 mg/ml
Syrgasbehov pga
allmänpåverkan
> 25 kg kan
maxdos inträffa.
Alla
Kan ges i
kombination med
paracetamol
Andra
opiater eller
kodein
och
redan
givna.
Diklofenak eller
ibuprofen.
Morfinintolerans,
Se respektive
akuta gallrubrik.
besvär,
misstänkt
akut buk
Överkänsli Kan ges i
ghet, lever-, kombination med
hjärt- eller
opiat.
njursvikt.
Malnutritio och
n samt
intorkning, Diklofenak eller
misstänkt
ibuprofen.
akut buk
Se respektive
rubrik.
Hjärtsjukdom
1 gång
Buffras, 1 ml
natruimbikarbonat
med 5 ml
lidocain.
Max
4 mg/kg
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia.
Sida 7 (av 8)
Doknr. i Barium
32631
Giltigt fr.o.m
2017-05-23
Version
1
RUTIN
Läkemedel som får ges av sjuksköterska utan särskild
ordination på Barnakuten, DSBUS
Indikation
Läkemedel
Vikt/ålder
Dos
Intervall
Sår
Xylocain,
Alla
Kompress
på sår
under 15
minuter.
1 gång.
gel 2%
1 mg är ca 1 ml
Urticaria
vid allergisk
reaktion
Urticaria
vid allergisk
reaktion
1-5 år
Max 6
mg/kg
Oralt:
2,5 ml
Aerius, mun-
6-11 år
6-11 år
5 ml
2,5 mg
sönderfallande
tablett
12-16 år
5 mg
Aerius
Oral lösning
0,5 mg/ml
KontraAnmärkning
indikation
Kan även vid
smärta i genitalia.
1 gång
1 gång
Bilaga/Kopplat dokument
Lathund Farmaka Barnakuten, version 1, Maj 2017. Se bilaga.
Ansvar
Gäller för all hälso- och sjukvårdspersonal inom verksamhethetsområdet akutsjukvård och barnkirurgi
Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus SU/Östra. Verksamhetschefen ansvarar för att de rutiner
och riktlinjer som verksamheten kräver finns tillgängliga och att verksamheten arbetar enligt SOFS
2011:9.
Uppföljning, utvärdering och revision
Verksamhetschefen ansvarar ytterst för att revision/uppföljning av innehållet i rutinen. Medvetet
avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient. Övriga orsaker till avsteg
från rutinen rapporteras i MedControlPRO.
Arbetsgrupp
Sakkunniga som granskat rutinen:
Katrin Adrian, vårdenhetsöverläkare, Barnakuten, har granskat innehållsmässigt dokumentet ur
barnmedicinskt perspektiv.
Johanna Räntfors, överläkare, Barnkirurg, Barnakuten, har innehållsmässigt granskat dokumentet ur
barnkirurgiskt och ortopediskt perspektiv.
Malin Ekström, Barnsjuksköterska, Kvalitetssamordnare, Barnakuten, har granskat dokumentet ur
barnsjuksköterskeperspektiv.
Anna-Pia Wentzel, biträdande vårdenhetschef, Barnakuten.
Godkännande av dokumentet
Kate Abrahamsson, Verksamhetschef, Akutsjukvård och barnkirurgi, Drottning Silvias barn- och
ungdomssjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia.
Sida 8 (av 8)
Download