Erfarenhetsexpertutbildning

advertisement
Erfarenhetsexpertutbildning
Utbildningen börjar den 14 oktober 2015 och pågår fram till april 2016.
Utbildningen består av när- och distansstudier, praktiska övningar och seminarier.
Tid: huvudsakligen onsdagar kl. 17-20.30 (men ibland också lördagar kl. 10-16).
Utbildningen omfattar sammanlagt 25 närstudiedagar.
Plats: SFV-huset G18, Georgsgatan 18 A, Helsingfors.
Pris: utbildningen möjliggörs tack vare bidrag och är därmed gratis för deltagarna.
Utbildningen ordnas i samarbete med KRAN rf, Psykosociala förbundet och Kokoa.
Ansökan skickas till KRAN rf. Georgsgatan 18 A, 00120 Helsingfors senast 21.8.2015. Intervjuerna hålls i
september. Mera information: Petra Baarman, tel. 045-617 2150, [email protected]
Vem är erfarenhetsexpert?
En erfarenhetsexpert är en person som har genomgått en erfarenhetsexpertutbildning och som har egen
erfarenhet av missbruk och/eller psykisk ohälsa, antingen genom att själv ha haft problem, återhämtat sig,
använt sig av olika tjänster, eller i egenskap av närstående.
Utbildningen ger erfarenhetsexperterna kunskaper att verka inom planeringen, evalueringen och utvecklingen av missbrukar- och mentalvårdstjänsterna. Erfarenhetsexperterna kan också verka som erfarenhetsexpertutbildare, ledare för smågrupper eller som stödpersoner. Utbildningen kan också ses som en
del av rehabiliteringsprocessen.
Deltagarna utbildas bland annat i psykiska sjukdomar, missbruk, vård och rehabilitering, i pedagogiska
färdigheter, gruppledarskap och i kommunikation. Deltagarna i utbildningen lär sig också att bearbeta sin
livshistoria och att berätta om sina egna erfarenheter. Under studierna behandlas också tjänster för klienterna som omfattas av missbrukar- och mentalhälsovården, hur tjänsterna kunde utvecklas och medborgarnas likvärdiga rätt att använda sig av tjänsterna.
”Ifall samhället vill bli bättre på att tackla de växande problemen med missbruk och mental ohälsa,
måste det beredas plats också för utbildade erfarenhetsexperter och kamratstöd i systemet”
-Mielen avain-Sinnets Nyckel, utvecklingsprojektet för missbruks- och mentalvårdsarbetet i Södra Finland
(KASTE-programmet)
Mera om erfarenhetsexperter via: www.kokemusasiantuntija.fi
Eller via Sveriges sidor: http://www.hjarnkoll.se/
Respons 31
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards