2. Hur gammal var profeten Muhammed när han fick uppenbarelsen?

advertisement
Islam
1. Under vilka år levde profeten Muhammed?
2. Hur gammal var profeten Muhammed när han fick uppenbarelsen?
3. Hur många kapitel har Koranen?
4. Vad är kaba?
5. Vad är berget Arafat känt för?
6. Hur låter islams trosbekännelse på svenska?
7. Vilken stad flydde Muhammed till?
8. Nämn minst 3st av de fem pelarna?
9. Varför fastar muslimer?
10. Vem är Jesus enligt muslimsk tro?
Kristendomen
1. Vilken år föddes Jesus?
2. Vilken stad föddes han?
3. Vilken stad är han uppväxt?
4. Vem döpte Jesus?
5. Vad var Jesus budskap?
6. Varför blev folk arga på Jesus och ville döda honom?
7. Vem förmådde honom?
8. Varför valde man att korsfästa Jesus?
9. Vad är nattvarden?
10. Vad hände med Jesus efter han hade dött?
Judendomen
1. Vem är Abraham
2. Var ville gud att Abraham skulle flytta?
3. Gud testar Abrahams tro. Hur gjorde han det?
4. Vem var Mose?
5. Vad hände med Mose när han var bebis?
6. Vad kallades judarna innan de blev judar?
7. Vad hette judarnas heliga bok?
8. Vad är talmud?
9. Varför bär män kippa?
10. Vad är kosher?
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards