SKF-trofén 2017
Filmare och Tidtagare
Du har till uppgift att vara till stöd för den tekniska panelen som filmare eller tidtagare.
Konståkningsförbundet har samlat tips och förväntningar på rollerna vilka redovisas här.
På de flesta passen är ni två personer per pass och funktion. Prata ihop er om hur ni fördelar
tiden mellan er så det finns tid för pauser. Under fredag kväll är ni totalt tre, försök då att
hjälpas åt så att alla har möjlighet till paus.
Var på plats i god tid innan första åk. Hör med skiljedomaren om det är något särskilt att
uppmärksamma.
Tidtagare
Din uppgift är att meddela skiljedomaren när halva programtiden gått och när programtiden
är slut. Tiden är viktig eftersom vissa hopp som sker efter halva programtiden ger mer poäng
och om åkaren fortsätter för länge efter programtidens slut ges avdrag.
För att ha koll på tiden har du ett tidtagarur. Säkerställ att du vet hur det fungerar innan ditt
arbetspass börjar. Skiljedomaren kommer att informera om hur lång programtiden är.
Hör dig för med skiljedomaren hur hen vill bli meddelad så att er kommunikation är tydlig.
Byte av arbetspass sker vid pauser, spol- eller lunchuppehåll.
Filmare
Din uppgift är att filma åkaren under hela åket. Tekniska panelen använder filmen för att
kunna poängbedöma moment i programmet. Samma person filmar en hel tävlingsklass. Det
är viktigt att du har övat på att filma innan ditt arbetspass börjar.
Under tävlingsåk gäller:





Under uppvärmning ska filmaren följa åkaren för egen ”uppvärmning”.
Vid uppvärmningens slut ska kameran riktas mot åkaringången. När åkarens namn
har lästs upp av speakern ska åkaren följas med kameran till dess att åket är slut.
I avvaktan på poäng för senaste åkaren riktas kameran mot åkaringången.
När nästa åkares namn har lästs upp av speakern riktas kameran mot åkaren och följs
därefter ända tills åket är slut.
I spolpaus riktas kameran mot klocka i arenan.
Vid filmning tänk på att:



Bilden under hela åket utgörs generellt av åkare i helfigur.
Zoomning till helfigur ska göras så att kamerabilden fylls maximalt av åkaren, vilket
innebär att det ska finnas endast lite ”luft” över huvudet och under
skridskoskenorna.
Åkaren ska centreras i sidled under hela åket. Med centrering menas att det finns lika
mycket ”luft” till vänster så väl till höger om åkarens profil i elementet.





Zoomning (in och ut) ska göras innan och efter element, alltså inte under ett element
pågår. Detta görs för att kameran ska ”hinna” med att fokusera för en skarp bild.
För hopp gäller att skridskorna med skenor inte får missas. Viktigt att följa åkaren
stadigt även under hela ansatsen till hoppen, för att fånga sammanbindande steg och
rörelser som kan ha betydelse för domarnas bedömning av elementet.
För piruetter ska hela åkaren synas.
För flygskär måste hela åkaren synas. Dock när åkaren är mycket nära kameran och
ut-zoomning inte längre är möjlig ska överkroppen fångas.
För stegsekvens ska hela åkaren synas. Lite mer perspektiv på isyta är ska göras, d v s
ut-zoomning görs så att lite mer ”luft” finns runt åkaren. Dock minst 2/3 av åkarens
helfigur i höjdled ska eftersträvas i sökaren.