Tenstakyrkans kalendarium sommaren 2017

TENSTAKYRKAN
FÖRSAMLINGSBREV
SOMMAREN 2017
”Ända från världens skapelse ses och
uppfattas hans [Guds] osynliga
egenskaper, hans eviga makt och
gudomliga natur genom de verk som
han har skapat…”
-
Romarbrevet 1:20
Sommarens vila som
förebildar den stora vilan
”Apostlarna samlades nu hos
Jesus och berättade för honom
allt vad de hade gjort och vad
de hade lärt folket. Han sade till
dem: ”Kom med mig till en öde
plats där vi kan vara ensamma,
och vila er lite.” Det vara så
många som kom och gick att de
inte ens fick tid att äta.” –
Markusevangeliet 6:30, 31
Jesus hade sänt ut sina lärjungar för att de
skulle förkunna om Guds rike och bota de
sjuka de mötte på sina vandringar mellan olika
byar och städer. Exakt vad de var med om
berättas inte av Markus och de andra
evangelisterna, men av det lilla som berättas så
kan vi förstå att det var en intensiv period som
de var med om. Det var mycket att göra och
många människor som de mötte och som de
behövde hjälpa på något sätt. När de kom
tillbaka till Jesus så blev det inte lugnare, det
blev värre. De hade inte ens tid att äta och
Jesus säger tillslut att de måste dra sig undan
för att få lite vila.
Sommaren i Sverige har blivit den period av
hävd som vi varvar ner, jobbar lite mindre eller
är lediga flera veckor i sträck för att få vila och
återhämta oss inför hösten och då det blir dags
att kavla upp ärmarna och börja jobba igen.
Oavsett om vi jobbar i lönearbete, driver eget
företag eller gör något annat – så behöver vi
alla tiden av vila, att bryta med de invanda
mönstren och helt enkelt varva ner för en tid.
Annars kommer vi inte ha orken att fortsätta att
kämpa på med det vi har att göra. Jesus visste
det med sina lärjungar, Gud vet det om oss, sin
skapelse. Därför så är en av de första saker
Bibeln berättar, den växling mellan arbete och
vilodag som allt skapat behöver.
Vilodagen och den moderna
semesterlagstiftningen är inte bara tillgodo för
vårt välbefinnande i denna värld. Det är också
en förebild för den slutliga vila som Gud har
förberett för sitt folk:
”Alltså finns det en sabbatsvila
kvar för Guds folk. Den som har
kommit in i hans vila får vila sig
från sina gärningar, liksom Gud
vilade från sina. Låt oss därför
ivrigt sträva efter att komma in i
den vilan…” – Hebréerbrevet
4:10, 11a
Liksom vi en gång skall få leva i en fullkomlig
gemenskap med Gud, i Guds vila, så är vilan i
denna värld en möjlighet för att återhämta oss i
gemenskapen med Gud här och nu. Ett av
motiven som finns i Hebréerbrevet är att vi får
utstå en kamp för att gå den rätta vägen i detta
liv. Att det kan vara en prövning att bevara
gemenskapen med Gud och utkämpa trons
kamp i tuffa tider. Men, målet med vår
gemenskap med Gud i denna värld, med den
kamp vi har, är att få komma in i den vila som
Gud talar om.
Hebréerbrevet berättar om hur Abraham
lämnade sitt land på grundval av Guds kallelse
och Guds löfte om att göra honom till ett stort
folk. Men under hela sitt liv fick Abraham leva
som främling i det land som hans avkomlingar
skulle få en dag och han levde i tro på att Guds
löfte skulle gå i uppfyllelse:
”I tron dog alla dessa utan att
ha fått det som var utlovat. Men
de såg det i fjärran och hälsade
det och bekände sig vara gäster
och främlingar på jorden. De
som talar så visar därmed att de
söker ett hemland. […] Men nu
längtade de till ett bättre land,
det himmelska. Därför blygs
inte Gud för att kallas deras
Gud, ty han har ställt i ordning
en stad åt dem.” –
Hebréerbrevet 11:13, 14, 16
Den staden, den gyllene och eviga staden är
den himmelska vila som Gud förberett för sitt
folk och som är redo att uppenbaras den dag
Gud har bestämt. Det är vad vår sommarvila
förebildar och vad vi kan minnas denna
sommar när vi återhämtar oss kroppsligt,
själsligt och andligt. Låt oss ivrigt sträva efter
att komma in i Guds vila!
Cai Berger
Församlingens årsmöte 18
februari
Den stora frågan under verksamhetsåret 2016
var frågan om takreparation. Skulle
takreparationen resultera i att församlingens
ekonomiska reserv helt försvinner? Efter det
att beslutet väl var fattat utvecklades allt till det
bästa. Insamlingen till takreparationen gav 270
000 kr, långt mer än vad vi någonsin kunnat
förvänta. Församlingen fick därutöver 140 000
kr i lokalupprustningsbidrag från
Equmeniakyrkan.
Sammantaget blev församlingens ekonomiska
underskott 106 000 kr under 2016. Trots att
detta är ett stort underskott blev det inte alls
lika stort som budgeterat.
Vårt stora ekonomiska problem är nu att
församlingens hyresintäkter är markant lägre
än för några år sedan. Vi behöver öka våra
hyresintäkter för att undvika stora underskott
framöver. Årsmötet fann – i likhet med förra
vårens församlingsmöten – att verksamheten
nu är så viktig att vi inte bör minska den utan
fortsätta så länge som möjligt och försöka
finna nya intäkter.
Under 2016 firade Tensta Gospel Choir 20-års
jubileum och sjöng både för den svenske
kungen och sedan för Påve Franciskus när han
besökte Sverige. Det är glädjande att se körens
utveckling till att bli en ledande gospelkör i
Sverige, samtidigt som den är vår
församlingskör med sitt hem i Tenstakyrkan.
Under året startades en ny barngospelkör,
Sound of Gospel. På årsmötet redovisades att
Tenstakyrkans Ungdom försöker finna
finansiering till ett nytt projekt som använder
gospelmusik för att bygga sociala band och
stödjande nätverk.
På årsmötet omvaldes och valdes många
personer till viktiga uppgifter inom
församlingen. Hela styrelsen omvaldes, dvs
Björn Hagman (ordförande), Alice Karaara,
Ceres Ki, Ernestine Kodia, Karin Ek Strand,
Manara Kasubi (kassör) och Mona Zephir.
Björn Hagman
TELEFONLISTA
Lasse Pyyppönen
Att få lyssna till Lasses berättelse om hans liv, är så
spännande. Det är ett liv i arbetets tecken och en
berättelse om hur han och tusentals andra
finländare, hjälpte till att bygga upp det moderna
Sverige. Lasse föddes 1943 som enda barn, i
Mänsälä, 5 mil norr om Helsingfors. Pappa var
byggjobbare och mamma jobbade på Arabia
porslinsfabrik. I 12-årsåldern var Lasse tidningsbud
vid sidan av skolan. Kl. 03 steg han upp och gick ut
med tidningar i ett par mil i ett villaområde. På det
sättet tjänade han ihop till sin första cykel och
senare sin första moped. Han tog MC-kort så snart
det var möjligt och snart hade han flera
motorcyklar.
Efter klass 8 började han jobba på en firma som
cirkelman med träflis och betong och stannade där
till 16-årsåldern. På kvällstid jobbade han dessutom
några timmar på en mekanisk verkstad och fick lära
sig metallhantering. Lasse ville ständigt lära sig
mera. Han utbildade sig till bilmontör, jobbade vid
ett stort hotellbygge i Helsingfors, körde betong och
tyckte att han tjänade bra, En arbetskompis flyttade
till Sverige. Lasse kom snart efter och kom till
Kockums i Malmö, fick 11000 arbetskamrater,
svetsade och körde en jättestor truck. På kvällarna
var det roligt ungdomsliv i Malmö.
Lasse gifte sig som 25-åring och fick en dotter i
Finland, men han fortsatte i Sverige med nya jobb i
Jönköping på lättmetallfabrik och snart såg han en
annons om arbete på en gummifabrik i Ulvsunda.
Där stannade Lasse till han var 46 år. Återigen läste
han en annons om metallsågare på Ericssons. Efter
intervjun fick han gå direkt till avdelningen och fick
ta hand om hela sågavdelningen. Lasse blev så
småningom NC- operatör och stannade till han var
63 år.
Lasse fick en del hälsoproblem med benen, blev
sjukskriven och kom så att börja som frivillig på
Skarpnäcks gård. Han lärde känna Roland
Andersson, som ville att han skulle jobba som
volontär åt kommunen i Tensta. På det viset kom
han till Tenstakyrkan, där Socialtjänsten hade
verksamhet i Klubbhus Lyktan. När undertecknad
kom dit 2005 som anställd själavårdare, träffades vi
för första gången. Så började det volontärarbete
som Lasse fortfarande är en sådan viktig del i. Han
blev en klippa i Hela Människan och är det
fortfarande i Föreningen Lyktans Vänner!
Maria Langefors
Församlingens ordförande:
Björn Hagman, tel. 08-752 71 10/070-930 25 82
Tenstakyrkans ungdoms ordförande:
Rachel Biirah, tel. 076-069 56 99
Pastor och föreståndare:
Cai Berger, tel. 070-211 50 03
Tenstakyrkans kör:
Anita Jonsson, tel. 08-36 87 85/070-655 65 37
Espérance:
Mona Zephir, tel. 070-446 83 00
Manara Kasubi, tel. 076-210 27 09
Tensta Gospel Choir
Körledare: Cedwin Sandanam, tel. 070-773 22 46
Tensta Gospel ´s Joyful Noise
Körledare: Sara Brannäs, tel. 070-775 62 32
Sound of Gospel, barnkör
Körledare: Martina De Leo, tel. 076-229 33 89
Fiolskolan
Lärare: Göran Kvernes, tel. 076-750 50 91
Församlingsbrevet:
Redaktör och ansvarig utgivare: Cai Berger, tel.
070-211 50 03
TENSTAKYRKAN Tisslingeplan 30-34, 163 61
Spånga
telefon 08-36 14 24
e-post [email protected]
webbplats www.tenstakyrkan.se
Facebook www.facebook.com/Tenstakyrkan
Swish 123 298 08 78
Bankgiro 761-9661
Tenstakyrkans kalendarium
sommaren 2017
gemenskap med varandra och Gud. Mat kommer att
finnas till självkostnadspris. Ta med oömma kläder
och något att bada i om det är varmt ute,
Maj
30 Tisdag
Kl. 19.00 Bibelstudier i Storstugan. Vi studerar
Uppenbarelseboken.
16 Tisdag
Kl. 19.00 Bibelstudier i Storstugan. Vi studerar
Första och Andra Petrusbrevet..
September
21 Söndag
Kl. 11.00 Gudstjänst. Cai Berger. Tensta Gospel
Choir. Servering.
03 Söndag
Kl. 11.00 Nattvardsgudstjänst. Maria Langefors.
Tensta Gospels Joyful Noise.
28 Söndag
Kl. 11.00 Gudstjänst. Tensta Gospels Joyful
Noise. Servering.
10 Söndag
Kl. 11.00 Gudstjänst. Cai Berger. Tensta Gospel
Choir. Servering.
30 Tisdag
Kl. 19.00 Bibelstudier i Storstugan. Vi studerar
Första till Tredje Johannesbrevet och Judasbrevet.
12 tisdag
Kl. 19.00 Bibelstudier i Storstugan.
Juni
4 Söndag
Kl. 11.00 Gudstjänst. Cai Berger. Espérance.
6 Tisdag
Kl. 13.30 Nationaldagsfirande i Rinkeby. Tensta
Gospel Choir och Tensta Gospels Joyful Noise
sjunger någon gång mellan 13.30 och 17.30. Exakt
Tid kommer på församlingens hemsida i god tid
innan nationaldagen!
11 Söndag
Kl. 11.00 Nattvardsgudstjänst. Cai Berger.
Tenstakyrkans kör.
18 Söndag
Kl. 11.00 Gudstjänst. Cai Berger. Åse Christensen.
26 Söndag
Kl. 18.00 Gudstjänst. Cai Berger, m fl.
Juli
Under resten av juli månad håller Tenstakyrkan
sommarstängt!
Augusti
06 Söndag
Kl. 18.00 Nattvardsgudstjänst. Cai Berger, m fl.
13 Söndag
Kl. 18.00 Gudstjänst. Cai Berger, m fl.
20 Torsdag
Kl.11.00 Nattvardsgudstjänst. Cai Berger.
Espérance.
27 Söndag
Kl. 10.00 Församlingsdag och gudstjänst på
Koviken. Cai Berger, m fl.
Vi samlas utanför Tenstakyrkan Kl. 10.00 för
avfärd till Koviken. Det kommer att bli en dag med
gemenskap, friluftsliv på land och till sjös och
17 Söndag
Kl. 11.00 Gudstjänst. Cai Berger. Sound of
Gospel. Servering.
24 Söndag
Kl. 11.00 Gudstjänst. Cai Berger. Tensta Gospels
Joyful Noise. Servering.
26 Tisdag
Kl. 19.00 Bibelstudier i Storstugan.