Tenstakyrkans kalendarium sommaren 2017

advertisement
TELEFONLISTA
Församlingens ordförande:
Björn Hagman, tel. 08-752 71 10/070-930 25 82
Tenstakyrkans ungdoms ordförande:
Rachel Biirah, tel. 076-069 56 99
TENSTAKYRKAN
FÖRSAMLINGSBREV SOMMAREN
2017
Pastor och föreståndare:
Cai Berger, tel. 070-211 50 03
Tenstakyrkans kör:
Anita Jonsson, tel. 08-36 87 85/070-655 65 37
Espérance:
Mona Zephir, tel. 070-446 83 00
Manara Kasubi, tel. 076-210 27 09
Tensta Gospel Choir
Körledare: Cedwin Sandanam, tel. 070-773 22 46
Tensta Gospel ´s Joyful Noise
Körledare: Sara Brannäs, tel. 070-775 62 32
Sound of Gospel, barnkör
Körledare: Martina De Leo, tel. 076-229 33 89
Fiolskolan
Lärare: Göran Kvernes, tel. 076-750 50 91
Församlingsbrevet:
Redaktör och ansvarig utgivare: Cai Berger, tel. 070-211 50 03
TENSTAKYRKAN Tisslingeplan 30-34, 163 61 Spånga
telefon 08-36 14 24
e-post [email protected]
webbplats www.tenstakyrkan.se
Facebook www.facebook.com/Tenstakyrkan
Swish 123 298 08 78
Bankgiro 761-9661
”Ända från världens skapelse ses och uppfattas hans [Guds]
osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur
genom de verk som han har skapat…”
- Romarbrevet 1:20
Sommarens vila som förebildar den stora
vilan
”Apostlarna samlades nu hos Jesus och berättade för
honom allt vad de hade gjort och vad de hade lärt folket.
Han sade till dem: ”Kom med mig till en öde plats där vi
kan vara ensamma, och vila er lite.” Det vara så många
som kom och gick att de inte ens fick tid att äta.” –
Markusevangeliet 6:30, 31
Jesus hade sänt ut sina lärjungar för att de skulle förkunna om Guds rike
och bota de sjuka de mötte på sina vandringar mellan olika byar och städer.
Exakt vad de var med om berättas inte av Markus och de andra
evangelisterna, men av det lilla som berättas så kan vi förstå att det var en
intensiv period som de var med om. Det var mycket att göra och många
människor som de mötte och som de behövde hjälpa på något sätt. När de
kom tillbaka till Jesus så blev det inte lugnare, det blev värre. De hade inte
ens tid att äta och Jesus säger tillslut att de måste dra sig undan för att få
lite vila.
Sommaren i Sverige har blivit den period av hävd som vi varvar ner,
jobbar lite mindre eller är lediga flera veckor i sträck för att få vila och
återhämta oss inför hösten och då det blir dags att kavla upp ärmarna och
börja jobba igen. Oavsett om vi jobbar i lönearbete, driver eget företag
eller gör något annat – så behöver vi alla tiden av vila, att bryta med de
invanda mönstren och helt enkelt varva ner för en tid. Annars kommer vi
inte ha orken att fortsätta att kämpa på med det vi har att göra. Jesus visste
det med sina lärjungar, Gud vet det om oss, sin skapelse. Därför så är en av
de första saker Bibeln berättar, den växling mellan arbete och vilodag som
allt skapat behöver.
Vilodagen och den moderna semesterlagstiftningen är inte bara tillgodo för
vårt välbefinnande i denna värld. Det är också en förebild för den slutliga
vila som Gud har förberett för sitt folk:
Församlingens årsmöte 18 februari
Den stora frågan under verksamhetsåret 2016 var frågan om takreparation.
Skulle takreparationen resultera i att församlingens ekonomiska reserv helt
försvinner? Efter det att beslutet väl var fattat utvecklades allt till det bästa.
Insamlingen till takreparationen gav 270 000 kr, långt mer än vad vi
någonsin kunnat förvänta. Församlingen fick därutöver 140 000 kr i
lokalupprustningsbidrag från Equmeniakyrkan.
Sammantaget blev församlingens ekonomiska underskott 106 000 kr under
2016. Trots att detta är ett stort underskott blev det inte alls lika stort som
budgeterat.
Vårt stora ekonomiska problem är nu att församlingens hyresintäkter är
markant lägre än för några år sedan. Vi behöver öka våra hyresintäkter för
att undvika stora underskott framöver. Årsmötet fann – i likhet med förra
vårens församlingsmöten – att verksamheten nu är så viktig att vi inte bör
minska den utan fortsätta så länge som möjligt och försöka finna nya
intäkter.
Under 2016 firade Tensta Gospel Choir 20-års jubileum och sjöng både för
den svenske kungen och sedan för Påve Franciskus när han besökte
Sverige. Det är glädjande att se körens utveckling till att bli en ledande
gospelkör i Sverige, samtidigt som den är vår församlingskör med sitt hem
i Tenstakyrkan. Under året startades en ny barngospelkör, Sound of
Gospel. På årsmötet redovisades att Tenstakyrkans Ungdom försöker finna
finansiering till ett nytt projekt som använder gospelmusik för att bygga
sociala band och stödjande nätverk.
På årsmötet omvaldes och valdes många personer till viktiga uppgifter
inom församlingen. Hela styrelsen omvaldes, dvs Björn Hagman
(ordförande), Alice Karaara, Ceres Ki, Ernestine Kodia, Karin Ek Strand,
Manara Kasubi (kassör) och Mona Zephir.
Björn Hagman
Lasse Pyyppönen
Att få lyssna till Lasses berättelse om hans liv, är så spännande. Det är ett liv i
arbetets tecken och en berättelse om hur han och tusentals andra finländare, hjälpte
till att bygga upp det moderna Sverige. Lasse föddes 1943 som enda barn, i
Mänsälä, 5 mil norr om Helsingfors. Pappa var byggjobbare och mamma jobbade
på Arabia porslinsfabrik. I 12-årsåldern var Lasse tidningsbud vid sidan av skolan.
Kl. 03 steg han upp och gick ut med tidningar i ett par mil i ett villaområde. På det
sättet tjänade han ihop till sin första cykel och senare sin första moped. Han tog
MC-kort så snart det var möjligt och snart hade han flera motorcyklar.
Efter klass 8 började han jobba på en firma som cirkelman med träflis och betong
och stannade där till 16-årsåldern. På kvällstid jobbade han dessutom några
timmar på en mekanisk verkstad och fick lära sig metallhantering. Lasse ville
ständigt lära sig mera. Han utbildade sig till bilmontör, jobbade vid ett stort
hotellbygge i Helsingfors, körde betong och tyckte att han tjänade bra, En
arbetskompis flyttade till Sverige. Lasse kom snart efter och kom till Kockums i
Malmö, fick 11000 arbetskamrater, svetsade och körde en jättestor truck. På
kvällarna var det roligt ungdomsliv i Malmö.
Lasse gifte sig som 25-åring och fick en dotter i Finland, men han fortsatte i
Sverige med nya jobb i Jönköping på lättmetallfabrik och snart såg han en annons
om arbete på en gummifabrik i Ulvsunda. Där stannade Lasse till han var 46 år.
Återigen läste han en annons om metallsågare på Ericssons. Efter intervjun fick
han gå direkt till avdelningen och fick ta hand om hela sågavdelningen. Lasse blev
så småningom NC- operatör och stannade till han var 63 år.
Lasse fick en del hälsoproblem med benen, blev sjukskriven och kom så att börja
som frivillig på Skarpnäcks gård. Han lärde känna Roland Andersson, som ville att
han skulle jobba som volontär åt kommunen i Tensta. På det viset kom han till
Tenstakyrkan, där Socialtjänsten hade verksamhet i Klubbhus Lyktan. När
undertecknad kom dit 2005 som anställd själavårdare, träffades vi för första
gången. Så började det volontärarbete som Lasse fortfarande är en sådan viktig del
i. Han blev en klippa i Hela Människan och är det fortfarande i Föreningen
Lyktans Vänner!
Maria Langefors
”Alltså finns det en sabbatsvila kvar för Guds folk. Den som
har kommit in i hans vila får vila sig från sina gärningar,
liksom Gud vilade från sina. Låt oss därför ivrigt sträva
efter att komma in i den vilan…” – Hebréerbrevet 4:10,
11a
Liksom vi en gång skall få leva i en fullkomlig gemenskap med Gud, i
Guds vila, så är vilan i denna värld en möjlighet för att återhämta oss i
gemenskapen med Gud här och nu. Ett av motiven som finns i
Hebréerbrevet är att vi får utstå en kamp för att gå den rätta vägen i detta
liv. Att det kan vara en prövning att bevara gemenskapen med Gud och
utkämpa trons kamp i tuffa tider. Men, målet med vår gemenskap med Gud
i denna värld, med den kamp vi har, är att få komma in i den vila som Gud
talar om.
Hebréerbrevet berättar om hur Abraham lämnade sitt land på grundval av
Guds kallelse och Guds löfte om att göra honom till ett stort folk. Men
under hela sitt liv fick Abraham leva som främling i det land som hans
avkomlingar skulle få en dag och han levde i tro på att Guds löfte skulle gå
i uppfyllelse:
”I tron dog alla dessa utan att ha fått det som var utlovat.
Men de såg det i fjärran och hälsade det och bekände sig
vara gäster och främlingar på jorden. De som talar så visar
därmed att de söker ett hemland. […] Men nu längtade de
till ett bättre land, det himmelska. Därför blygs inte Gud för
att kallas deras Gud, ty han har ställt i ordning en stad åt
dem.” – Hebréerbrevet 11:13, 14, 16
Den staden, den gyllene och eviga staden är den himmelska vila som Gud
förberett för sitt folk och som är redo att uppenbaras den dag Gud har
bestämt. Det är vad vår sommarvila förebildar och vad vi kan minnas
denna sommar när vi återhämtar oss kroppsligt, själsligt och andligt. Låt
oss ivrigt sträva efter att komma in i Guds vila!
Cai Berger
Tenstakyrkans kalendarium sommaren 2017
Maj
16 Tisdag
Kl. 19.00 Bibelstudier i Storstugan. Vi studerar Första och Andra Petrusbrevet..
21 Söndag
Kl. 11.00 Gudstjänst. Cai Berger. Tensta Gospel Choir. Servering.
28 Söndag
Kl. 11.00 Gudstjänst. Mats Johansson. Tensta Gospels Joyful Noise. Servering.
30 Tisdag
Kl. 19.00 Bibelstudier i Storstugan. Vi studerar Första till Tredje Johannesbrevet
och Judasbrevet.
Augusti
06 Söndag
Kl. 18.00 Nattvardsgudstjänst. Cai Berger, m fl.
Juni
13 Söndag
Kl. 18.00 Gudstjänst. Cai Berger, m fl.
4 Söndag
Kl. 11.00 Gudstjänst. Cai Berger. Espérance.
20 Torsdag
Kl.11.00 Nattvardsgudstjänst. Cai Berger. Espérance.
6 Tisdag
Kl. 13.30 Nationaldagsfirande i Rinkeby. Tensta Gospel Choir och Tensta
Gospels Joyful Noise sjunger någon gång mellan 13.30 och 17.30. Exakt
Tid kommer på församlingens hemsida i god tid innan nationaldagen!
27 Söndag
Kl. 10.00 Församlingsdag och gudstjänst på Koviken. Cai Berger, m fl.
11 Söndag
Kl. 11.00 Nattvardsgudstjänst. Cai Berger. Tenstakyrkans kör.
Vi samlas utanför Tenstakyrkan Kl. 10.00 för avfärd till Koviken. Det kommer att
bli en dag med gemenskap, friluftsliv på land och till sjös och gemenskap med
varandra och Gud. Mat kommer att finnas till självkostnadspris. Ta med oömma
kläder och något att bada i om det är varmt ute,
18 Söndag
Kl. 11.00 Gudstjänst. Cai Berger. Åse Christensen.
30 Tisdag
Kl. 19.00 Bibelstudier i Storstugan. Vi studerar Uppenbarelseboken.
26 Söndag
Kl. 18.00 Gudstjänst. Cai Berger, m fl.
September
Juli
Under resten av juli månad håller Tenstakyrkan sommarstängt!
03 Söndag
Kl. 11.00 Nattvardsgudstjänst. Maria Langefors. Tensta Gospels Joyful Noise.
10 Söndag
Kl. 11.00 Gudstjänst. Cai Berger. Tensta Gospel Choir. Servering.
12 tisdag
Kl. 19.00 Bibelstudier i Storstugan.
Download