AGENDA: HUR KOMMER SVENSKA PRODUKTER UT PÅ HYLLAN

advertisement
AGENDA:
HUR KOMMER SVENSKA PRODUKTER UT PÅ HYLLAN I POLSKA
OCH TYSKA BUTIKER?
•
•
Välkommen
Anders Hallersjö
Nina Ekstrand
Direktör Svenska Tillväxtbranscher
Branschansvarig Livsmedel
Exportrådet Stockholm
Exportrådet Stockholm
Astrid Hackl
/Oleg Zastenker
/Magnus Persson
/Anita Jonsson
Regional Exportrådgivare
Regional Exportrådgivare
Regional Exportrådgivare
Regional Exportrådgivare
Exportrådet Skåne
Exportrådet Västra Götaland
Exportrådet Västerbotten
Exportrådet Stockholm
Projektledare
Exportrådet Warszawa
Dagligvaruhandeln i Polen
Daniel Larsson
•
Dagligvaruhandeln och storköksmarknaden i Tyskland
Janna Lundqvist
Magnus Hedin
Jessica Olsson
Projektledare
Konsult
Konsult
Exportrådet Berlin
Exportrådet Berlin
Exportrådet Berlin
•
Sammanfattning
•
Diskussion och utbyte av erfarenheter mellan seminariets deltagare
Lund: 5 februari 8:30-10:30
Göteborg: 5 februari 15:00-1700
Umeå: 6 februari 13:30 – 15:30
1
Stockholm: 7 februari 8:30 – 10:30
DAGLIGVARUHANDELN I POLEN
- saker att beakta som leverantör till de polska butikshyllorna
Den polska marknaden:
• Den Polska importmarknaden har växt med över
15% per år de senaste åren
• Import av livsmedel från Sverige har växt med i
snitt över 60% årligen sedan 2003
• Marknaden är föränderlig och inne i en
konsolideringsfas
• Polacker är fortfarande generellt sett priskänsliga
och traditionella vad gäller livsmedel
• En ökad köpkraft leder dock till att allt större
konsumentgrupper är beredda att betala mer
• Svårt förhandlingsläge hos de stora kedjorna
(Carrefour, Tesco m.fl.)
Den Polska marknaden är en guldgruva på lång
sikt och det är viktigt att vara med från början
Du bör:
• göra din hemläxa och analysera marknaden i detalj
• arbeta med en lokal aktör (agent, importör eller egen
säljare)
• anpassa valet av produktgrupper till de lokala
förutsättningarna i Polen
• vara medveten om att det är en tidskrävande
process att bearbeta marknaden och att identifiera
lokala partners
• vara medveten om slutkundernas priskänslighet och
regionala skillnader i landet
• sätta av en resurs i Sverige som ansvarar för Polen
Respekt för skillnader mellan Sverige och Polen
samt en lokal partner är viktiga förutsättningar
DAGLIGVARUHANDELN I TYSKLAND
- saker att beakta som leverantör till de tyska butikshyllorna
Den tyska marknaden:
Du bör:
• analysera marknadsförutsättningarna för din
• Dagligvaruhandeln har sett en ökning på 12% de
produktgrupp/er innan du går in
senaste 10 åren
• se till att ha kapital i ryggen – en etablering kostar mycket
• Tyskland är Europas näst största dagligvarumarknad
pengar
• Tyska livsmedelspriser ligger under EU15*
• våga satsa och tänka långsiktigt
genomsnittet
• Fortsatta prishöjningar är att vänta
• etablera lokal närvaro i någon form
• Discounters visar en god tillväxt och omsätter
• vara medveten om att det är en tidskrävande process att
mest inom dagligvaruhandeln
bearbeta marknaden och att identifiera lokala partners
• sätta av en resurs i Sverige som ansvarar för Tyskland
• Stora retail-grupper dominerar marknaden
• hoppa över mellanhänder och sälja direkt till kedjorna
• Tyskland har näst högst andel private label i världen
– Private Label är 46% billigare än
• exponera produkterna på mässor och via kampanjer
märkesprodukter i Tyskland
• möta marknaden med innovativa och kvalitativa produkter
• På den konkurrensintensiva tyska marknaden är
- produktdesign blir allt viktigare
produktinnovation och kvalitet utslagsgivande
• utnyttja trenderna convenience och ekologiskt odlat
Den tyska marknaden är inte omöjlig att lyckas på, men det krävs förberedelser, kunskap, kapital och tålamod!
* EU15 =
STORKÖKSMARKNADEN I TYSKLAND
- viktigt att känna till innan en satsning mot tyska storköksmarknaden inleds
Du bör:
Den tyska marknaden:
• analysera förutsättningarna och potentialen för den
• Tyska HORECA marknaden omsatte 2006 totalt 47
egna produkten
mdr. € och växte därmed med 12% på ett år
• genomföra marknadsanalys vad gäller konkurrenter,
• Catering är det segment som växer snabbast
potentiella kunder, kostnader för den egna
• Få större aktörer dominerar marknaden
produktgruppen och lämpligast marknadskanal
• Stigande varupriser har under 2007 satt ytterligare
• utarbeta produktstrategi och -segmentering
tryck på den redan prispressade HORECA
– unik, innovativ och spännande ursprung är
marknaden
utslagsgivande produktkriterier
• Majoriteten av försäljningen till HORECA sker genom
distributörer och marknaden karaktäriseras av
• kostnadskalkylera innan – viktigt att ha kapital i ryggen
stränga distributörskontrakt mellan HORECA och
• jobba mot listning hos en distributör
distributör
• marknadsföra den egna varan mot HORECA efter
• Sverige har en positiv image i Tyskland men svensk
listning hos distributör
mat har ingen utpräglad profil
Listning hos en distributör är en förutsättning för att nå HORECA – för att komma dit krävs noga förberedelser,
kapital och förståelse för marknaden!
Download