Vad vill du med mitt liv, Gud?! - Insidan | kristen ungdomstidning

advertisement
insidan
2016 jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec
Kristen ungdomstidning
Vad vill du med
mitt liv, Gud?!
Om Guds kallelse
Döden var inget hinder
Ond bråd död – eller?
Jesus och du?
En vän, en bror, en räddare
Intervju
Josef – långt ifrån en dans på rosor
Ett av alla syskon
Kristen i ett kallt Tjeckien
Aktuellt
Missnöjets tid
*!20160315
1
insidan
Kristen ungdomstidning
Redaktionschef
Jakob Andersson, Örkelljunga
[email protected]
Adress:
Sandgatan 14b
223 50 Lund
046-39 93 60
[email protected]
www.insidan.net
www.insidan.net/facebook
Expedition:
(Prenumerationer,
adressändringar)
Filippa Arvidsson, Stockholm
[email protected]
Annika Nilsson
Skogsvägen 8B,
291 34 Kristianstad
0739-01 97 15,
[email protected]
Vik. redaktionschef
Louise Berglund, Kungälv
[email protected]
Prenumeration:
8 nummer/år
350 kr (ord. pris)
250 kr (studerande)
Betala till Plusgiro 49 42 68-6,
märk betalningen med namn och
meddela namn och adress till
expeditionen.
Annonser och information:
Annonsstopp den 20:­e i månaden
före utgivningsdatum
Arvid, Birgersson, Stockholm
[email protected]
Utgivningsdatum:
Omkring den 15:e feb,
mars, april, juni, sept,
okt, nov och dec
Tryckeri:
Hylte tryckeri AB, Hyltebruk
Olivia Rådberg, Stockholm
[email protected]
Grafisk form
och layout:
Hans Bergström
[email protected]
Ansvarig utgivare:
Simon Nilsson
Andakt
Vad ska jag göra med mitt liv?
L
ivet är fullt av val. Små och stora, svåra och lätta. En del ska
nu under våren göra ganska stora val: gymnasieutbildning,
vad man ska göra efter studenten eller vad man vill jobba med
nu eller senare i livet. För några är de här valen lätta och roliga, för
andra är de svåra och ångestladdade. Frågan ”Vad vill du, Gud?”
ställs kanske med mer eftertryck och desperat längtan efter svar än
någonsin tidigare.
Var trogen intill döden, så skall jag ge dig livets krona (Upp 2:10)
Från död till liv
V
Och Gud vill svara oss! Att leda oss är inte något vi med våra böner
måste tvinga Gud till, utan det är något han vill göra eftersom han
bryr sig så mycket om oss. Vi hoppas att Gud ska leda oss genom
eldskrift på väggen, och visst kan det hända, men faktum är att
Gud har gett oss ledtrådar till vad han vill för just våra liv genom att
skapa oss på ett visst sätt. Genom att se på vad du har för personlighet, vad du är bra på och vad som får ditt hjärta att slå snabbare
kan du ofta få reda på hur Gud vill att du ska tjäna honom.
Det här är en av sakerna du får läsa om i månadens Insidan, som
handlar just om Guds ledning. Dessutom får du zooma ut och titta
på Guds viktigaste vilja med ditt liv. Du får läsa om hur Gud kallar
dig till ett vardagsliv med honom, och du får möta Bibelns Josef och
en grupp missionärer som alla fick erfara att Gud ibland leder oss på
minst sagt krokiga vägar.
Louise Berglund
Kungälv
Omslagsbild:
pixabay.com
Bön
www.elungdom.se
[email protected]
Teologiansvarig:
Fredrik Carlsson
[email protected]
Inledare
Tack för att du vill leda mig i små och
stora val, Gud. Hjälp mig att se vad din
vilja är. Amen.
Kristian Svensson
Insidan ges ut av ELU
(Evangelisk Luthersk Mission
– ungdom)
ELU arbetar för att:
Kalla...
unga människor
till gemenskap med Jesus
Utrusta...
dem för ett kristet liv
Sända...
dem till tjänst
för andra
2
ad är det som är så fantastiskt med
att vara kristen egentligen? Jo, som
kristen är jag frälst från synden av nåd,
jag är förlåten och rättfärdiggjord utan att
behöva göra mer än säga: ”Ja tack, Jesus.
Jag väljer dig och det du erbjuder”. Jag
behöver inte prestera eller känna en massa
krav för att få del av hela det fantastiska
erbjudandet, men jag behöver
fortsätta att säga ja till Jesus
varje dag, i varje val jag
gör. Att vara trogen är
just det – att gång på
gång visa att jag står på
samma sida som Jesus.
Det i sig leder till att livet
förändras och anpassas
efter det val jag då gör.
Jag får se och erkänna
att jag inte är perfekt, utan
faktiskt rent av ganska dålig
på att alltid leva som Gud vill, men
jag får i och med det också upp ögonen
mer och mer för hur Gud vill att jag ska
leva; vilken väg jag ska välja i livet. Jag
präglas och formas efter Guds vilja. Man blir
ju som man umgås.
På flera ställen i Bibeln pratas det om
målet, en evighet med Gud. Vi får alltså
chansen till ett evigt liv. Ett liv som vi inte
kommer dö bort ifrån, som det inte finns
någon ände på. Så hur når jag då dit? I bibelordet i denna andakt står det att jag ska vara
trogen intill döden för att få livets krona. Det
låter maffigt, va? Men tänk efter – du har
valt att säga ja till Jesus. Men långt innan
dess sa Jesus ja till dig. Han kom till jorden
som en liten, fattig människa. Han blev
sviken av sina närmaste vänner, misstrodd,
hånad och torterad. Han fick ett dödsstraff
som skulle gå till historien. Sedan besegrade
han döden och uppstod. Han
genomled allt. Och han gjorde
allt det bara för vår skull.
Allt detta för att vi genom
honom skulle kunna bli
förlåtna, rättfärdiggjorda
och få evigt liv. Han var
trogen intill döden. Han
vann livets krona som nu
ligger i säkert förvar hos
Gud och väntar på oss.
Tänk vad Jesus har gjort
för oss. Och tänk var vi skulle
vara i dag utan honom. Tänk om Jesus
aldrig kommit hit, aldrig dött och uppstått.
Då hade vi inte haft något hopp om en
relation med Gud. Vi hade inte kunnat bli
förlåtna för alla våra felsteg på vägen och
vi hade aldrig haft ens en gnutta chans att
vinna något liv efter döden. Vår situation
hade varit brutalt hopplös. Men nu har Jesus
gjort allt för oss! Vår situation blev i stället
full av hopp när Jesus vann livets seger och
nu vill dela den med oss. Det tycker jag är
ganska fantastiskt.
”Han vann
livets krona som
nu ligger i säkert
förvar i hos Gud och
väntar på oss.”
3
fortsättning följer
Bön
Tack för allt du har gjort
för mig. Hjälp mig att ha
ett evighetsperspektiv
och låt mig leva med
livets krona i sikte. Visa
mig, Herre, din väg
och hjälp mig att alltid
vandra på den.
Sång
Du levde, du dog, du
återuppstod. Du öppnat
en väg som ger världen
liv igen. Halleluja, för
allt du gjort.
Alfred Nygren (För allt du gjort)
Rebecka Nilsson
Göteborg
Min väg till tro
Jesus möter fortfarande människor. I det här inslaget berättar Insidan om unga kristna människor och deras väg till tro på Jesus.
Linneas nyfikenhet
gav Jesus en chans
Med villighet att utforska vem Jesus är åkte Linnea Thijssen till ett konfirmationsläger
där hon fick möta honom i både tankar och känslor.
Namn: Linnea Thijssen
Ålder: 18 år
Bor: Bara, ett samhälle mellan Malmö och Lund
Sysselsättning: går sista (halv)året på samhällsprogrammet i
Malmö
Intressen: skidåkning, gospelkören, bra böcker och TV-serier,
goda vänner och Berea (en kristen ungdomsgrupp i Lund)
eller så kände de varandra sedan
tidigare. Men det hindrade inte
Linnea från att besluta sig för att lära
känna alla och undersöka vad det var
de trodde på.
– I början hade jag många kritiska
frågor och synpunkter. Efter hand
började jag förstå vad allt handlade
om och i takt med det byttes mina
kritiska frågor ut mot djupare filosofiska undringar. Skulle jag kunna tro
på mirakel, en Ande och eldstoder?
Skulle jag kunna tro på Jesus och vad
hans död på korset innebär för mig?
Då måste jag ju omvärdera mitt liv!
Känslan av Guds närvaro
– Halvvägs in på lägret satt jag och
försökte lära mig bibelböckernas
namn och ordning eftersom jag
hela tiden var långsammast med
är Linnea Thijssen gick i åttan anmälde hon sig till ett att nå fram till rätt bibelställe på
konfirmationsläger i Åhus. Hon trodde inte på Gud, lektionerna. Då kände jag en stark
känsla av något som bäst kan
men däremot var hon nyfiken på honom.
beskrivas som en närvaro. Förvir– Jag funderade mycket på varför mina föräldrar
rad och lite överväldigad var det först
valt att tro på Jesus. De är kristna, men har alltid låtit det vara
då jag på riktigt övervägde Guds
upp till mig om jag vill tro eller inte. Jag funderade också på
varför inte bara mina föräldrar, utan även två miljoner andra existens. Alltihop låter klyschigt och
människor välden över väljer att följa Jesus. Jag bestämde fromt, jag vet! Men det är sant.
mig för att utforska det genom att konfirmera mig.
Någon dag senare hade vi mässa.
Mina vänner stod upp och lovsjöng
Kan jag tro på det här?
bredvid mig när jag kände närvaron
Mer eller mindre alla andra på konfirmationslägret var
igen. Jag brottades med mig själv,
bestämde mig, reste mig upp och
kristna, och dessutom var de antingen släkt med varandra
N
4
sjöng. Jag valde Gud och tog emot
min första nattvard den kvällen.
Omvärderingen av mitt liv var nu
oundviklig.
Förändring
När Linnea kom hem från lägret
hade hon förändrats mycket, något
hon märkte först då. Hennes vänner
märkte det också, och många blev
lite skakade av hennes plötsliga
förvandling.
– En del av mina mindre goda
vänner kunde inte acceptera mig
för den jag var och försvann därför
successivt ut ur mitt liv, medan andra
gamla och nya goda vänner stannade kvar. I skolan sågs jag som
ännu konstigare än före sommarlovet, vilket inte bekymrade mig så
mycket.
En god Gud
På frågan vad Gud betyder för
Linnea i dag är svaret:
– Mycket! Han är min vän, min
tröstare, mitt hopp, min nattvard,
min lovsång, min förälder. Han
stöttar mig igenom allt – det vet jag,
för det har jag upplevt. Han leder
mig genom livet och ger mig underbara människor att lära känna under
tiden. Det bästa är att han gör exakt
samma sak för dig!
Vad vill du
med mitt liv, Gud?!
"Ge mig ett tecken, Gud. Om du vill att
jag ska bli lärare, låt mig få ett tydligt
tecken!” Du kanske någon gång har bett
en sådan bön – bett om Guds ledning för
utbildning, arbete, kärlek eller annat –
och undrat hur du egentligen ska få reda
på vad Gud vill.
H
ur leder Gud egentligen?
Finns det några principer? Vi tänker nog oftare
på Guds vägledning när
det gäller större frågor
än i en del andra mer
vardagliga småfrågor.
Det är givetvis helt naturligt. Desto större
frågor, desto viktigare att vi går rätt. Det
är bara det att Bibeln i sin vägledning talar
förvånansvärt lite om den typen av frågor.
Två linjer
Bibeln talar först och främst om att Gud vill
nå alla människor med evangelium. Gud
vill ge oss frälsningen och att vi ska leva
i hans gemenskap (Joh 3:16–18, 1 Tim
2:4–6). Han vill också att vi ska berätta om
denna frälsning för andra (Matt 28:18–20).
Sedan finns det i andra hand också mycket
i Bibeln om hur vi ska leva när det gäller
etiska och moraliska frågor. Vi har generella
sammanfattande etiska livsregler som tio
Guds bud, den gyllene regeln och dubbla
kärleksbudet (Matt 22:37). I Bibeln finns
också mängder med konkreta råd för hur
man ska handla i specifika etiska frågor. Se
till exempel de råd Paulus ger till de kristna i
Efesus (Ef 4–6).
Guds viktigaste kallelse
Slutsatsen blir att de viktigaste frågorna i
Guds ledning faktiskt inte är vilken utbildning jag ska gå, var jag ska bo och så vidare.
5
För Gud är frågan om frälsningen den
viktigaste. Guds vilja för hur vi lever våra liv
i etiska och moraliska frågor är också viktig
(även om det inte är våra gärningar som gör
oss kristna eller som gör att vi får leva kvar
i Guds gemenskap). Sammantaget blir det
tydligt att allt det en kristen gör i sitt liv ska
vara en del av att tjäna Gud och medmänniskor. Vi kan därför vara i Guds kallelse
genom alla typer av utbildningar, yrken
och sysselsättningar som är förenliga
med Guds etiska vilja. Huvudsaken är att
vi lever med honom.
Konkret ledning
Men visst kan Gud leda oss konkret också,
även om han inte alltid väljer att svara på
–info [www.elungdom.se och [email protected]]
våra böner om ledning som vi själva skulle
önska. Bakgrunden till att Gud kan verka tyst
ligger bland annat i att han redan genom
skapelsen gett oss en hel del ledning. Gud
har skapat oss och gett var och en av oss
en unik personlighet, med vissa intressen och begåvningar. Även om syndens
verklighet kan ha gett oss delskador i dessa
egenskaper är det där som Guds främsta
vägledning för våra liv i sådana frågor som
utbildning, arbete och val av livskamrat
vanligtvis finns. Gud kallar oss helt enkelt att
använda vår egen tankeförmåga.
Men det finns en dimension till. Gud
använder även andra runt omkring oss,
genom att genom dem ge en yttre bekräftelse. Om du är kär i någon kan det förstås
inte bli något om inte den andre bejakar din
kärlek. Om du inte kommer in på en utbildning kan du inte gå den även om du vill.
Inre visshet, yttre bekräftelse
Guds Ande kan också konkret leda oss i vår
bön genom att ge en inre visshet, längtan
eller klarsyn för saker och ting. Gud kan ge
oss sådant när vi verkligen behöver det, men
”Gud kallar oss
helt enkelt att
använda vår egen
tankeförmåga.”
detta gör han aldrig utan att också använda
något yttre. Guds Ande har valt att verka
och bekräfta sitt verk genom "yttre medel".
När Paulus blev kristen fick han i sitt inre veta
att han skulle bli missionär (Apg 26:12–18).
Detta blev i det yttre bekräftat genom att
profeten Ananias fick veta det (Apg 9:15–
16) och att församlingen i Antiokia skickade
ut honom som missionär (Apg 13).
När Guds Ande leder oss genom att ge
oss inre längtan, tilltal, syner eller liknande
finns det alltid en säkerhetsmekanism
genom att Gud också bekräftar det han
vill genom något yttre. Det kan vara församlingens bekräftelse, en kristen medmänniskas bekräftelse eller det man kallar "yttre
omständigheter", nämligen att den yttre
verkligheten är eller blir sådan att den stämmer överens med det jag i mitt inre uppfattat
är Guds vilja.
Utifrån Bibelns berättelser och löften kan
vi lita på att Gud har omsorg om våra liv och
vill leda oss. Också vi får ta till oss det Gud sa
till sitt folk i Jeremia 29:11:
Jag vet vilka tankar jag har för er, säger
Herren, nämligen fridens tankar och inte
ofärdens för att ge er en framtid och ett
hopp.
Två konkreta tips!
Be! Jag får be om ledning. Bara det gör att jag kan vara alldeles trygg. Om det är min uppriktiga bön att
Gud ska leda mig, kommer jag att hamna rätt förr eller senare.
Gå! Jag får handla på det sätt som verkar bäst. Här får jag använda mig av mitt förnuft och komma ihåg att
mina inre upplevelser behöver bekräftas av det yttre som jag möter.
Läsa mer?
Vill du veta mer om Guds ledning har Tomas Nygren skrivit en bok om just det: Vad vill Gud med mitt liv?
Tomas Nygren
Uppsala
Insidan frågar
Hur gör du för att veta vad Gud vill?
Jonatan Ekström
17 år, Önnestad
Ester Olofsson
16 år, Ballingslöv
Malin Lundborg
16 år, Romelanda
Jag litar ju på att Gud bor i mig och att
jag leds av hans Ande. Jag tycker dock
rätt ofta att det är svårt att veta vad Gud
vill med mitt liv. Jag brukar be över det
och sen lita på att han bär och leder mig
på den väg han vill, på hans eget sätt.
Svårt att säga, men jag ber väl att
han ska leda mig rätt i livet. Det är ju
kanske svårt att veta vad Gud vill, så
då får man helt enkelt testa sig fram
och om det inte känns rätt är det
helt enkelt inte Guds vilja, tänker jag!
Jag vet inte när det är Gud och när det bara
är inbillning. Jag brukar tänka, om jag sitter
och ber till exempel: kan detta vara från Gud?
Eller är det något som jag bara hittar på att
det är från Gud? Jag kan även fråga andra
vad de tror, om det kan vara något som Gud
vill säga till mig.
6
En återblick från ELU:s vintermöte
D
et är ett nästan fullsatt missionshus som förväntansfullt vänder
sina blickar mot talarstolen
denna disiga februarieftermiddag. Klockan närmar sig två och
ELU:s vintermöte i Hässleholm ska alldeles
strax börja. Bland deltagarna finns en härlig
blandning av tonåringar, studenter och
föräldrar.
Temat för mötet är ”Kom till mig” och
eftermiddagen inleds med ett föredrag
av Magnus Persson, grundare av United i
Malmö. Med mycket karisma och humor
talar han om hur Gud längtar efter oss och
vill möta oss men hur vi, likt Adam och
Eva, så ofta gömmer oss för honom. Efter
fikat delas vi sedan upp i tre olika spår.
Anna Swahn undervisar 15+ utifrån temat
”som får utan herde… skörden är stor men
arbetarna är få”. Magnus Persson fortsätter undervisa 19+ om ”församling och
engagemang” och Fredrik Carlsson håller i
undervisningen för de vuxna med temat ”att
leda ungdomar till tro”. Dagen avslutas med
ett kvällsmöte med Håkan Giselsson som
talar om vår djupaste längtan och att bara
Gud kan tillgodose den. Mötet mynnar ut i
ett härligt lovsångspass lett av ett samspelt
lovsångsteam.
Det är med ett stort leende på läpparna
som jag till sist sätter mig på tåget hem med
vissheten om att jag inte bara lämnar ett fantastiskt fint vintermöte med härlig gemenskap och bra talare efter mig. Jag är också på
väg någonstans. Gud har en plan för mig där
hemma. Han längtar efter att få möta mig
där och han längtar efter att få ösa sin nåd
över mig och fylla tomrummen inom mig.
Jag kan inte låta bli att förundras över vilken
mäktig och kärleksfull Gud det är vi tillber.
Miriam
Svensson
Lund
7
J
osef, kan du beskriva dig själv?
Det är lite svårt med tanke på alla växlingar i
mitt liv, men jag har nog alltid varit en trygg
person som haft lätt att få kontakt med andra
och försökt göra det bästa av situationen.
Hur var din uppväxt?
Jag ansågs bortskämd, men jag hjälpte till med fåren lika
mycket som de andra fastän jag var yngre. Sen hängde jag
ofta hos min gamle far, som ville höra allt om mina bröder
(kanske inte alltid till deras fördel …).
Vad visste du om Gud när du var yngre?
Pappa berättade ofta om sina möten med Gud och hur
han kämpat med sig själv, andra människor och Gud. Det
är lite konstigt att Gud fortsatte leda och skydda honom,
fastän han försökte fixa det mesta på egen hand. Genom
fars kärlek till mig, och bilden som hans berättelse om en
Gud som håller vad han lovat gav mig, blev jag trygg i att
Gud var med mig även om andra var emot mig.
Josef
Från skit till elit
8
Var du en drömmare?
Njaä, jag var egentligen ganska klipsk och ordentlig, men
Gud ville nog visa mig att hans stora berättelse är viktigare
än våra egna liv och då gav han mig glimtar av det som vi
annars inte kan se.
Visst har du hört och läst om
Josef? Kanske sett filmen? Gud
använde honom som räddare
för många, men hur var hans
gudstro – var han en bortskämd
glidare eller en ödmjuk Herrens
tjänare? Läs gärna om Josefs
liv i sista fjärdedelen av
Första Mosebok, eller läs en
sammanfattning på insidan.net/
josef. Här får du möta honom i
en personlig intervju!
Var fanns Gud när dina bröder ville döda dig för att
de var avundsjuka och arga?
Du vet lika bra som jag att Gud inte vill allt som sker
– vi människor gör ofta tvärt emot Guds vilja – men
det betyder inte att Gud inte är där. Jag var livrädd
där i brunnen, men tack vare Ruben (och Gud) blev jag
inte dödad, och vi vet ju i efterhand att Gud hade en
tanke med att skicka iväg mig. Dock, som den hemvana
17-åring jag var blev det en mycket tuff yttre och inre
resa.
Skanna
och läs en
sammanfattning
av Josefs liv!
Vad menas med att din ägare i Egypten såg att din
Gud var med dig?
Min Gud välsignar alla varje dag – ja, utan att vi tänker på
det får vi mat, kläder och mycket mer – sen vet jag inte
när och varför Gud ibland ger lite extra till vissa, men det
gjorde han här – och det märkte Potifar.
9
Vem bar skulden till att du hamnade i
fängelse?
Potifar var för upptagen för att ge sin fru
närhet, och jag gjorde ju mitt för att se bra ut
(jag har alltid tyckt om att klä mig snyggt, och
det kanske inte alltid är en fördel), men det var
inte mitt fel att hon ville ha min kropp. Usch,
vad svårt det var att stå emot! Jag tror att djävulen försökte stoppa Guds plan med mig
– sex är ofta ett bra lockbete – och när inte
det gick svärtade han ner mitt rykte i stället.
Hur kunde du fortsätta tro när Gud lät dig
hamna i fängelse, oskyldigt anklagad?
Skall jag svara fromt, var det ju Gud som låtit
det gå bra för mig hos Potifar, och nu lät han
mig hamna på ruta ett igen … Men visst var
det mörkt på mer än ett sätt första tiden i
fängelset. Med facit i hand tror jag att Gud
behövde ta ner mig på jorden än en gång för
att fostra mig inför de frestelser som upphöjandet hos farao skulle medföra. I Guds värld föds
ofta det stora ur smärta och mörker.
Kan du se in i framtiden – var det därför du
var så trygg?
Tror du att jag kan tyda drömmar har du fel,
för som jag sa till farao: ”Att ge uttydningen
är Guds sak”. Jag förstod ofta inte alls varför
saker hände. Men i ett främmande land, där
ingen annan trodde på min Gud, blev det lättare att leva nära Herren. Han var ju den enda
jag kunde prata med som kände min historia,
min släkt och allt det där. Just när vi blir små
och inte har det vanliga trygga skyddsnätet
blir Gud extra viktig och vi lär känna honom
bättre. Kanske var det så jag lärde mig förstå
när Herren talade rätt in i mina tankar.
Hur kände du när faraos överhovmästare
glömde bort dig fast du varit vänlig mot
honom? Du bad ju honom: ”Tänk på mig
när det går bra för dig […] och nämn om
mig för farao och hjälp mig ut ur det här
Bön
”Det är väl ofta så i livet, att först när allt faller på plats
ser man att det hänger ihop bakåt.”
huset. Jag rövades bort från mitt land,
och jag har inte gjort något som man
borde sätta mig i fängelse för.”
Ja, de två åren var inte lätta – var fanns Gud?
Jag hade ju hoppats … När Gud låter oss
vänta upplevs han ofta tyst och långt borta,
så dagarna var väldigt tunga. Med handen
på hjärtat kändes det ibland tröstlöst – ingen
av de som brydde sig om mig visste var jag
fanns, eller om jag ens levde – men jag tror
aldrig att jag tappade tron helt.
Bön
Hur klarade du omställningen från
fängelset till livet i palatset hos världens
mäktigaste härskare?
Jag rakade ju mig och bytte kläder … Nej du,
det är minst lika påfrestande att plötsligt bli
upphöjd som att falla neråt. Men jag visste ju
av erfarenhet att det i världen går snabbt att
hamna på botten igen, så jag försökte bara
vara mig själv – och lita på Gud, för nu förstod
jag att han var med mig på ett särskilt sätt.
Hur fick du idén om att samla en femtedel av skördarna under de goda åren,
och att en förståndig och vis man skulle
sköta det – tänkte du på dig själv då,
eller?
Visst hade jag lärt mig att
administrera och räkna både
hos Potifar och i fängelset,
men tanken som ”bara dök
upp” hos mig kom nog från
Gud på samma sätt som
10
drömtydningen – och nej, jag hade ingen
baktanke.
Fortsatte du vara trogen mot Israels Gud
när du blev en del av den religiösa eliten
i Egypten?
Eftersom farao var ”gud”, och jag blev hans
närmaste man, blev mina ord lika gudomliga
som faraos – alla måste lyda. Men även om
alla ropade ”knäböj” när jag kom i min vagn
var nog den största risken att lita mer på min
egen förmåga än på Guds i det nya jobbet.
Det står så lite om hur du hade det hos
farao …
Har du inte läst vad jag kallade mina två
pojkar – "Gud har låtit mig glömma all min
olycka och hela min fars hus" och "Gud har
gjort mig fruktsam i mitt lidandes land" – det
visar väl att livet var dubbelt. Visst hade jag
det bra, men mina rötter var trasiga och
en del av mitt inre led fortfarande.
Över tjugo år hade gått när du träffade dina bröder
igen. Hur var det?
Även om ”mina drömmar gick i uppfyllelse” var det ett
virrvarr av känslor. Kunde jag lita på dem? Kunde jag lita på
Gud? Jag var livrädd för att ha för bråttom – jag behövde ge
både mig och mina bröder tid.
Trodde du att dina tio äldre bröder skulle buga sig för
dig, som du hade drömt att de skulle?
I ungdomen förstod jag inte mycket – jag bara berättade vad
jag drömt – men när de låg på knä framför mig förstod jag
att drömmarna var Guds bild av framtiden. Det är väl ofta så
i livet, att först när allt faller på plats ser man att det hänger
ihop bakåt.
välsignad. Men jag blev ledsen över att de
hade så svårt att tro att jag verkligen hade
förlåtit dem.
Vad vill du säga till unga idag?
Lita på att Gud är densamme vad som än
händer. Påminn dig om det andra berättat
och det du själv upplevt, men viktigast är
det som Gud själv har lovat – och det står
på många ställen i Bibeln. Och kom ihåg
vad mitt namn Josef betyder: ”Herren skall
föröka” – för Gud ger alltid mer och bättre
än vi kan räkna ut.
Hur kunde du förlåta dina bröder?
Tack vare dem hade jag ju fått mer än jag kunnat drömma
om … Nej, också förlåtelsen var det nog Gud som ledde
mig fram till – genom att ”släppa” och gå vidare blev jag
Tack, Gud, att jag
varje dag får vila
tryggt hos dig.
Oavsett om livet är
jobbigt och tungt
eller om allt känns
på topp, led mig på
din väg med fast
hand och hjälp mig
att alltid se på dig
och lita på att du är
med och har allt i
din hand.
I Jesus namn,
amen!
Henrik Birgersson
Åhus
Insidan frågar
Vad kan vi lära oss av Josefs liv?
Johanna Truelsen
20 år, Horred
Daniel Berglund
16 år, Lund
Ida Johansson
18 år, Ängelholm
Josef var en person som fick
utstå rena pesten. Gud vände
sedan helt på situationen. Han
hade en plan med Josefs liv,
liksom han även har med oss.
Vi kan lära oss mycket av Josef. Bland annat att Gud
belönar uthållighet och att allt blir bra till slut om man
litar på honom. Vi kan också lära oss att förlåtelse är en
viktig del i livet från när Josef förlät sina bröder. En annan
sak man kan lära sig av Josef är att han höll kvar vid sin tro
på Gud trots att alla i hans omgivning tänkte annorlunda.
När vi känner oss övergivna och
ensamma får vi påminna oss om
att Gud är trofast och står vid vår
sida. Gud hjälper oss även att
vända saker till det positiva och
ger oss hopp om något bättre.
11
Min understrykning
Den här sidan är till för att ni läsare ska kunna uppmuntra varandra. Dela med dig av din understrykning! [email protected]
Jesus och du?
Jesus längtar efter alla människor – också efter dig. Detta inslag riktar sig
särskilt till dig som inte vet det, har svårt att tro det eller har glömt bort det.
En vän, en bror, en räddare
Kan det finnas det någon som helst koppling mellan en snickarson som levde för 2000 år sedan,
och dig och mig idag? Finns det någon anledning till att jag skulle vilja ha något med Jesus att
göra – eller ännu värre: att han skulle vilja ha något med mig att göra?
A
En tröstande pappa 2 Korinthierbrevet 1:4
J
ag känner mig trygg när jag läser den här
versen eftersom den berättar om Gud som
den goda pappa han är. En pappa som tar sig
tid att lyssna när jag berättar vad som oroar mig
och som kan lova att allt kommer att bli bra. Han
är närvarande i det jobbiga och att han tröstar mig
gör att jag kan trösta andra. För jag vet inte om du
har tänkt på det, men det är ofta svårt att trösta
en annan människa när man själv är ledsen. Om
jag ska kunna vara ett stöd för min medmänniska
behöver jag själv känna mig hyfsat stabil, och då är
det tur att Gud har tröstat mig först! På ett sätt kan
man säga att Gud använder min oro för att längre
fram kunna trösta andra. Typiskt Gud.
Tilda Henningsson
18 år
Rydebäck
Insidan tipsar
Vägvisare
tt Jesus var en fysisk person som
vandrade runt på jorden ser i
dag alla seriösa historiker som
en självklarhet. Bland kristna ses
han dessutom som Guds son. Andra, till
exempel muslimer eller personer som inte
säger sig tillhöra någon speciell religion, ser
honom som en lärare eller profet. Men dessa
beskrivningar räcker inte till för att säga vem
han är! Jesus är mer än en lärare, mer än
en profet, ja mer än bara Guds son. Han är
dessutom en vän, en bror, en räddare. Inte
bara för de lärjungar som levde med honom
för länge sedan. Han är det för oss alla. För
mig. För dig.
Personlig Gud
Magnus Malm
V
ad innebär det egentligen att vara en kristen ledare? Vad är jag kallad till? Och hur
mycket hänger det på om jag är duktig,
effektiv och produktiv, kontra hur mycket gör
Gud? Detta är stora frågor om andligt ledarskap
som Magnus Malm i denna bok försöker svara
på. Boken riktar sig till alla kategorier av ledare
inom kyrkan och är skriven utifrån hans perspektiv och erfarenheter. Boken är tung, själavårdande, självrannsakande, utmanande och ställer
ledarskapet på sin spets. Den ska inte sträckläsas utan tuggas länge och väl. Genom boken
12
kommer du att få gråta, skratta och börja om på
nytt. Du kommer att få lära dig mycket om dig
själv, Gud och andra. Det är ingen quick-fix eller
en guide för att bli en ”rätt” ledare utan boken
kommer att väcka frågor och funderingar, som
du får ta med dig och bearbeta i din egen vandring med Jesus. Den är att rekommendera varmt
till dig som brottas med de här frågorna eller
befinner dig i någon form av ledarskap i kyrkan.
Malin Månsson
Detta förändrar allt! Jesus är inte en högre
makt som är ute efter att sätta dit oss, och
som vi måste se upp för. Jesus är en gudomlig person, med en personlighet och allt vad
det innebär. Han sitter inte långt borta på
ett moln någonstans och pekar finger åt oss
när vi syndar. Nej, Jesus är en personlig
gud som ställer sig bredvid oss när vi gör
fel och hjälper oss att bära bördan. När du
faller, snubblar, snavar eller går vilse är han
med dig. Han är inte som människor, som
hånar dig för att du valt fel väg. Han kommer
inte med anklagelser för att ditt liv ser ut som
det gör. Jesus vill möta dig precis där du är,
oavsett om du har valt fel väg och gått vilse
eller inte, oavsett om du läser Bibeln varje
dag, eller aldrig gör det.
”Jesus vill möta dig precis där du är, oavsett
om du har valt fel väg och gått vilse eller inte.”
Alltid tätt intill dig
Ibland vänder vi oss bort från Jesus, och
säger att vi inte vill ha något med honom
att göra längre. När vi väl gjort det kan det
kännas svårt att vända tillbaka igen. Även
om vi kanske har hört att Jesus är kärlek så
är det svårt att ta det till sig. Ingen person
kan väl vilja ha med mig att göra efter att jag
gjort det jag gjort mot honom? Men, även
om vi ändrar oss, och böljar fram och
tillbaka likt havets vågor, så förblir Jesus
densamme. Han ändrar sig inte. Och Jesus,
Gud själv, har lovat att vara med oss, alltid
och överallt. Det är ett löfte som håller. Oav-
13
sett hur långt du känner att du har hamnat
från honom, oavsett vad du gjort eller inte
gjort i ditt liv, så finns Jesus där för dig.
Kanske har du vänt Jesus ryggen och tagit
tusentals steg bort från honom. Men när du
vrider på nacken och sneglar över axeln så
står han där, ett steg bakom dig, med öppna
armar, och väntar på att på
nytt få krama om dig, ta hand
om dig och översvämma dig
med sin kärlek.
Mattias Andersson
Lund
Ett av alla syskon
Inte ens döden kunde stoppa dem
Štěpán blev utskrattad för sin tro
Hans pappa blev beskylld för spionage på grund av sin kristna tro. Idag är det bättre i
Tjeckien, men som ett av världens mest sekulariserade länder har de fortfarande problem.
En söndagskväll 1956 sitter två kvinnor framför radioapparaten i Ecuadors djungel. De väntar på
att få höra från sina respektive män och ytterligare tre missionärer som är ute för att försöka få
kontakt med den våldsamma indianstammen Waodani. Klockan går, men radion är dödstyst ...
W
aodani var kända som en av de
mest våldsamma stammarna i
Ecuadors djungel. I de omkringliggande byarna berättades
det att den som gick för långt in på deras
område aldrig kom tillbaka. Men Waodani
dödade inte bara främlingar, utan det pågick
även mycket dödande fram och tillbaka
inom den egna stammen; hämnd på hämnd
på hämnd utan slut. De levde efter mottot:
Spetsa och lev, eller bli spetsad och dö.
Waodani höll bokstavligen på att utrota sig
själva.
Början till kontakt
I början av 50-talet beger sig fem unga par
till Ecuador för att på olika platser arbeta
som missionärer. Ganska snart börjar de
dock jobba tillsammans för att nå Waodanifolket. De börjar med att släppa ner gåvor
med hjälp av ett flygplan och efter ett antal
nedsläpp får de gåvor tillbaka. Några månader senare bestämmer de sig slutligen för att
söka verklig kontakt, öga mot öga.
Öga mot öga
Männen ger sig iväg i flygplanet. De landar
och upprättar ett läger inte långt från en
av Waodanis byar. De har med sig vapen,
men har beslutat att endast använda dem
till skrämsel då de, som de själva säger, är
redo för himlen vilket inte Waodani är.
Den första dagen möter de tre indianer
och de verkar, trots knapphändiga språkkunskaper, få någorlunda god kontakt. Följande
dag flyter på på liknande sätt och de börjar
få ett starkt hopp om att det här går åt rätt
håll.
” Var är de? Har de
flytt in i djungeln eller
är de ... döda?”
Radions tystnad
Följande dag har de kontakt med sina fruar
via radio och det sista fruarna hör en av
männen säga är: “Be, tjejer – jag är säker på
att det här är dagen [som det kommer att
hända]!”.
På kvällen har fruarna inte hört av sina
män. Inte heller dagen efter får de kontakt
med männen. Det skickas ut ett spaningsflyg
som hittar missionärernas flygplan söndertrasat, men själva är de borta. Var är de? Har
de flytt in i djungeln eller är de ... döda? En
stor spaning dras igång och det dröjer inte
många dagar innan man har hittat alla fem
missionärerna dödade med spjut.
galenskap. De söker upp det folk som dödat
deras man och bror. Vad som ser ut som
ett självmordsuppdrag visar sig i stället
leda till stor välsignelse. De blir mottagna
och lyssnade på. Elisabeth stannar hos stammen i några år och Rachel blir kvar där resten
av sitt liv. Dödandet avtar och många i stammen kommer till tro på Jesus, som liksom de
fem missionärerna, valde att ge sitt liv för att
Waodani skulle bli räddade.
Till er, mina vänner, säger jag: Var inte
rädda för dem som dödar kroppen men
sedan inte kan göra något mer. (Luk 12:4)
14
TYSKLAND
POLEN
PRAG
TJECKIEN
SLOVAKIEN
Namn: Štěpán Janda
Ålder: 28 år
Bor: Prag
Sysselsättning: arbetar som ingenjör
V
ilka religioner finns i Tjeckien?
I Tjeckien finns nästan alla religioner, men majoriteten är ateister.
De flesta kristna, cirka 10 % av
befolkningen, tillhör den katolska
kyrkan medan protestanterna endast utgör
1% av befolkningen. Sen finns det 2% som
tillhör andra religioner som buddhism, islam
och judendom med flera.
Självmordsuppdrag eller Guds kallelse?
Rachel Saint, syster till en av männen, och
Elisabeth Elliot, fru till en annan, kan dock
inte lämna Waodani åt sitt öde, utan känner
ett stort kall från Gud att de fem männens
död inte får bli förgäves. Lite mer än ett år
efter attacken bestämmer de sig därför för
att göra vad varje människa skulle anse som
Att be för vår värld är viktigt, men ibland kan det kännas så stort och opersonligt.
I detta inslag vill Insidan hjälpa dig att komma ihåg kristna syskons situation runt om i världen.
Vill du veta mer?
Böcker
– Det brutna spjutet
– Det gula vildbiet
– Drama hos aucas
Filmer
– Spjutets härskare
– Beyond the Gates
of Splendor
Arvid
Birgersson
Stockholm
Hur är relationen mellan de olika
kyrkorna?
Den protestantiska kyrkan har en del ekumeniskt arbete mellan de olika protestantiska
församlingarna, som läger, konferenser,
konserter och liknande. Relationen till den
katolska kyrkan är dock fortfarande ganska
kylig på grund av tidigare händelser, men det
håller på att bli bättre.
ÖSTERRIKE
UNGERN
Hur är det att bo i Tjeckien?
Tjecker klagar på nästan allt, så de flesta
skulle säga att livet inte är bra nog, men
jag tycker att det blir bättre och bättre. Det
viktigaste är ju att vi är fria vilket vi varit i
snart tre decennier. Trots den långa tiden
av frihet finns det spår från den kommunistiska Sovjet-tiden i bland annat människors
tankar. Under kommunisttiden kunde man
bli förföljd om man stack ut ifrån mängden,
detta inte undantaget kristna, så min pappa
blev under sin militärtjänst beskylld för spionage när de hittade en bibel hos honom.
Hur är det att vara kristen i Tjeckien?
Jag hade en djupt kristen uppväxt så det
var naturligt med bön och lovsång, med
mera. När jag började i skolan blev jag dock
utskrattad för att jag trodde att Gud finns.
15
Om Tjeckien
Huvudstad: Prag
Befolkning: 10,5 miljoner
Officiellt språk: tjeckiska
President: Miloš Zeman
Gränsar till: Tyskland, Polen, Slovakien
och Österrike
Inte blev det lättare som tonåring då jag var
omgiven av många icke-troende. Idag ser
jag att man blir respekterad som kristen, om
man lever ut sin tro!
Hur kan vi kristna syskon i Sverige be för
Tjeckien?
Be för bättre enhet bland de kristna. Be
också för fler, inte bara passionerade, utan
även välutbildade kristna ledare. Vi har också
stora problem med trafficking och porrindustrin här i Tjeckien, så be att dessa försvinner
och att vi ska få fler som har kraft att jobba
emot dem.
Be för ...
– Kristen enhet
– Fler välutbildade kristna ledare
– Kraft i arbetet mot trafficking
och porrindustrin
Reflektion
Krönika
Sprängsstoff på nattduksbordet
Guds tankar
Det här med kallelse tycker jag är ganska lurigt. Ena stunden hör jag “du kan tjäna Gud och ära
honom där du är” och nästa “du måste lyssna in Guds specifika kallelse för dig”. Hur går dessa ihop?
A
lltför lätt låter vi oss definieras utifrån
vad andra tycker om oss. Vi lägger
för mycket vikt vid prestationer,
utseende, vilket kompisgäng vi hänger i
och andras bekräftelse. För många av oss
är detta ren vardagsmat; "det du presterar
och andra människors åsikt om dig är vad
som bestämmer ditt värde." Men detta är en
stor lögn! Djävulen vill lura oss att tro att vår
identitet ligger i våra intressen, egenskaper
och förmågor, och att vi behöver förtjäna
vårt värde och förtjäna att bli älskade. Han
vill gärna få oss att tro att vi är misslyckade
och värdelösa.
Sanningen är att Gud har skapat dig fantastiskt vacker. Du är skapad till hans avbild.
Du är djupt dyrbar, hans ögonsten, hans
F
örst och främst är vi alla kallade till
att vara Guds barn. Guds Var är du?
som sades första gången strax efter
syndafallet, har sedan dess hörts
genom alla tider och riktats till alla, inklusive
dig och mig. Gud vill ha en personlig relation
med varje människa, och först när du svarat
Här är jag och låtit Gud ta dig upp i sin
närhet kan han börja använda sig av dig
för att bygga upp sitt rike.
Gud talar
Varning för Bibeln
Även om kvinnans svar inte stämmer helt
– jag återkommer till detta senare – så har
hon en poäng. I och med att vi har Bibeln
så använder sig Gud av den för att kommunicera. För att han ska kunna tala till oss
genom Bibeln förutsätter detta dock att den
blir läst och inte samlar damm ... Men en liten
varning: det är inte riskfritt att läsa Guds
ord. Man kan bli drabbad av det man läser,
det är ju universums skapare som talar
i Bibeln! Ett exempel på detta är när Josia,
kung i Juda, får höra vad som står i det som
då fanns av Bibeln. Han blir så bestört av att
få höra att hela Juda folk har lämnat det som
Gud befallt dem att hålla, att han sliter sönder
sina kläder (2 Kung 22). Andra gånger blir
det i stället fest som efter att Nehemja läst ur
bokrullen med Guds ord (Neh 8).
Andra metoder
Jag tror dock inte att Gud enbart talar
genom Bibeln – både Bibeln och historien
är full av exempel på motsatsen; Samuel får
höra en röst om natten, Paulus blir förblindad av ett ljussken, ja listan kan göras lång.
För oss kanske inte sådana händelser hör till
16
vanligheterna, utan Guds tilltal kommer
betydligt oftare genom tankar, andra
människor och Bibeln på nattduksbordet.
Glöm inte bort att Gud kan vara tydlig om
han vill det – ska du göra något specifikt så
kommer han att visa det. Gud har inte heller
bråttom – Mose var 80 år när han stod inför
den brinnande busken. Våga gå i tro – tror du
att Gud vill något speciellt, testa. Våga prova
och se om det håller, men var öppen för att
ändra riktning, kanske helt och hållet, om
Gud hindrar eller visar åt ett annat håll. Jag
tror att Gud vill leda oss, och jag är säker på
att han kommer att göra det om vi lever med
honom, med hans ord och
med andra kristna.
Maria Imberg
Ängelholm
Tävla med
kluringen!
Gud kommer att leda
Lös korsordet och skicka in
orden som bildas i de gula
rutorna, antingen via
www.insidan.net/kluring
eller till [email protected]
Av de med rätt svar kommer
en dras som vinner boken
Vägvisare.
Månadens kluring
Men hur talar då Gud? Jag tror att det viktigaste medlet är hans ord, Bibeln. En berättelse jag hört belyser detta mycket tydligt.
En missionär är på besök i en by där de
har ont om biblar. Han har med sig en bibel
och undrar vem han ska ge den till, det finns
ju många som vill ha en. Efter gudstjänsten
kommer en kvinna fram och säger att han
har en bibel till henne. Han blir lite förvånad
och frågar henne hur hon vet det. Hon berättar att hon bor långt ifrån byn, men att hon
fått en syn om att hon skulle åka just dit, för
där skulle det finnas en man med en bibel
till henne. Missionären i fråga bli nästan lite
stött av kvinnans svar och säger frustrerat:
Varför får aldrig jag sådana tilltal? Varpå
kvinnan svarar: Du har ju redan Guds ord. Nu
när jag har en bibel där jag kan läsa Guds ord
behöver jag inte heller sådana tilltal.
barn. Det är här din egentliga identitet ligger!
Ditt värde ligger i att Gud älskar dig högre än
allt. Den kärleken bevisade han genom att dö
för dig .
Människors gillande och bekräftelse kan skifta.
Men Guds kärlek, omsorg och trofasthet sviker
oss aldrig! Han vill berätta för oss om och om
igen hur mycket han älskar oss. Hans kärlek
kommer alltid att stå kvar, oberoende av vad
vi presterar. Gud kallar dig sitt vackra, älskade
barn. Han gläds när han ser dig! Jag vill uppmuntra dig till att ta tid i Guds närhet, hänga
med honom, och lyssna efter hans tankar om
dig. Låt hans sanning om dig forma din syn på
dig själv. Låt hans tankar om dig slå rot i ditt
hjärta. För det finns inga bättre tankar än Guds
att ha på insidan.
Rätt svar i förra numret var HJÄRTFEL
och UPP-BLÅST. Grattis till Mathias
Bengtsson som vann boken Rättfärdig
i Jesus.
Arvid Birgersson
Stockholm
17
livet
Kallad till
Gud har en viktig kallelse till alla. Först och
främst vill han att vi ska vara hans barn.
Men han vill också att vi ska vara en del av
den här världen och det här livet. Det är den
grundläggande kallelse vi alla har fått.
A
tt Gud kallar oss människor till saker är egentligen
helt fantastiskt. Gud har inte bara skapat oss,
uppenbarat sig för oss och räddat oss. Gud är
också engagerad i oss och i våra liv!
Kallade att vara Guds barn
Den viktigaste och mest grundläggande kallelsen vi människor har är att vi är kallade att tillhöra Gud och vara hans
barn; den helige Ande kallar varje människa till tro på
Kristus. Petrus skriver om de kristna i sitt första brev: Ni är
ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk,
ett Guds eget folk, för att ni skall förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörker till ljus (1 Petr 2:9).
Gud kallar vanliga människor
I Bibeln beskrivs många gånger hur människor blir kallade
också till speciella uppgifter för Gud. Personen som blir
kallad är oftast en helt vanlig person, någon vars liv verkar
vara den totala motsatsen till viktigt eller speciellt. När Gud
sen uppenbarar sig och kallar honom eller henne så förändras allt. Plötsligt blir personens liv både ovanligt och viktigt.
Personer som kung David, Maria och Petrus är typexempel
18
på sådana personer. Om Gud inte gripit in
och kallat dem till speciella uppgifter så hade
de med 100 % sannolikhet varit helt okända
för oss, men nu när de fått Guds kallelse så
är de är plötsligt kända över hela världen.
Alla är kallade
I kyrkans historia användes länge ordet kallelse mest om dem som kallades till speciella
ledartjänster. Man blev kallad till biskop,
man fick en kallelse att gå i kloster och så
vidare. Martin Luther började använda ordet
kallelse om vanliga människor som inte hade
speciella ledartjänster. Han menade att varje
människa har en kallelse av Gud, där hon
befinner sig, utifrån de gåvor hon har fått.
Genom att tala om vardagslivet på det sättet
så visade Luther på en viktig poäng, att det
inte bara är de som uppenbart befinner sig i
en viss tjänst i kyrkan som kan ära Gud med
sitt liv, utan varje människa kan göra det. Det
är inte bara några få som är kallade till tjänst,
utan alla är det.
Det finns många fördelar med det här
perspektivet. Det ger en känsla av mening till
våra vardagliga, många gånger ointressanta,
liv. Plötsligt kan vi se en vanlig dag med
lite matte, lite lunch och lite håltimme,
som något som Gud har kallat oss till
och som därför är djupt meningsfullt. På
samma sätt som Guds kallelse förändrade
allt för David, Maria och Petrus, så kan Guds
kallelse till oss också förändra vår tillvaro i
grunden.
”Varje människa har en kallelse av Gud,
där hon befinner sig, utifrån de gåvor
hon har fått.”
Kallad till vardagslivet
Lev vardagen för Gud
Kanske tänker man att om Gud skulle kalla
mig till något så skulle det nog vara till något
radikalt annorlunda, till något som inte alls
liknar det liv jag lever just nu. Om Gud kallar
så kallar han väl inte oss till det vardagliga
och enkla? Han kallar väl oss bort från allt
sådant? Tänker man så, så har man missat
hur vardaglig, enkel och oandlig kristendomen ofta är. Det grundläggande draget
i evangeliet är inte bort från det fysiska,
bort från det vardagliga och praktiska utan
tvärtom mot det. Den kristna tron säger inte
att människorna var i en hopplös situation
och därför sökte de sig bort från världen,
till det andliga och till Gud. I stället är det
raka motsatsen. Den kristna tron säger att
människorna var i en hopplös situation och
därför lät sig Gud födas som människa, och
delade vårt enkla och vardagliga liv. Gud
kallar sällan bort från livet, till något helt
annat. Han kallar oss till livet, men med en
ny glädje och inspiration.
De vardagliga och enkla sysslorna och uppgifterna har i allra högsta grad med Gud att
göra. När vi ber Vår Fader; ge oss i dag det
bröd vi behöver och rädda oss från det onda,
så svarar Gud på de bönerna genom att ha
kallat människor till att arbeta som bonde,
bagare, polis, forskare, läkare med mera. Det
andliga har inte mer med Gud att göra än
det världsliga. Gud är intresserad av våra
vardagliga liv och kallar oss att i allt leva
till hans ära. Så blir gudstjänsten och mötet
med Gud inte bara något som sker under
söndagen utan också i veckan, i vardagen,
där ute där livet faktiskt händer, där vi är
kallade av Gud att vara.
Anders Ek
Malmö
Insidan frågar
Hur kan man ära Gud i sin vardag?
Isac Ohlqvist
16 år, Kungälv
Josefin Thijssen
16 år, Bara
Oskar Skäremo
21 år, Örkelljunga
Utanför gudstjänster ärar jag
inte Gud *så* mycket. Det
jag kommer att tänka på är
att jag brukar be lite tackböner då och då, kanske 3–5
gånger i veckan.
Jag tror att man gör det genom sina gärningar, men
också hur man tänker på sina medmänniskor och vilket
värde man låter dem få för en själv. Att man ser de små
sakerna som kan verka meningslösa vid första ögonkastet
men som Gud har placerat ut för att få dig att växa som
person. Om vi försöker se på det sättet blir det lätt att se
hur kärleksfullt skapade vi är och uppskatta det.
Tacka honom för allt gott som
händer i ditt liv, och tacka honom
för att han är med dig i det svåra.
Gör allt du gör i Guds ära, även om
det bara skulle vara att du stiger
upp ur sängen.
19
Aktuellt
– Ibland kan det vara svårt att veta hur man som kristen ska förhålla sig till allt i nyhetsflödet. I detta inslag vill Insidan lyfta upp aktuella händelser
och ämnen och erbjuda hjälp, tips och vägledning kring hur man kan bemöta dem som kristen.
Arbetsgrupp och skribenter för “Aktuellt” är: Daniel Ringdahl, Stockholm Daniel Engelbrekt, Örkelljunga Martin Helgesson, St. Louis
D
et ingen trodde var realistiskt
håller på att hända i USA när
Donald Trump vänder upp och
ned på opinionsmätningarna.
Inte minst lågutbildade, arbetslösa och missnöjda lyssnar till Trumps fräcka
och ofta hånfulla uttalanden. Han kan bli
nästa president i världens mäktigaste nation.
I Frankrike samlar Marie Le Pen sympatier
för det främlingsfientliga Front National och
kan mycket väl bli Frankrikes nästa president.
Missnöjet över invandring och segregering
är utbrett. Britterna är missnöjda med sitt
EU-medlemskap och ska rösta om utträde.
Här hemma i Sverige samlas de som tidigare
var trogna partisympatisörer, till både höger
och vänster, till Sverigedemokraterna. Det är
en världsomspännande trend att man inte
är nöjd med de etablerade politikerna utan
släpper fram de som vågar säga ifrån.
Aktuellt!
Färska nyheter och
ämnen kommenteras,
analyseras och belyses
utifrån ett bibliskt
perspektiv.
När världen
präglas av missnöje
Hur kan man som kristen tänka om det?
– Äntligen vågar någon säga det alla går och tänker! Det går bra för Donald Trump – och hans
motsvarigheter i många länder. I det ena landet efter det andra jäser det politiska missnöjet och nu säger
analytikerna att det är missnöjesrösterna som avgör. Hur kan jag som kristen förhålla mig till detta?
20
lyckas formulera den kristna människosynen. Vi håller Jesus ord, om att sanningen
ska göra oss fria, högt.
”Det handlar ofta
om att avslöja
syndabockstänkandet.”
2) Hjälp din omgivning att förstå att
verkligheten ofta är mer komplex än
vad populisterna säger. Det handlar ofta
om att avslöja syndabockstänkandet. När
det blir på modet att skylla alla problem
på invandrare, bristande jämställdhet eller
andra länders ovilja, då är det något som är
Förtryck i revolutionens spår
fel. Lenin skyllde på religionen och kapitalet;
Revolutioner har kommit och gått i alla tider Hitler på judarna och grannländernas föroch populism* är inget nytt. Därför vet vi
tryck; högerpopulisterna på invandrare och
också hur farliga dessa tendenser kan vara. Vi EU-migranter. Syndabockstänkandet är oerkänner till förtrycket som följde i de kommu- hört primitivt och efter en stunds analys inser
nistiska revolutionernas spår och vet att Hitler man att problemen ofta också har sin grund
kom till makten genom demokratiska val just i den egna befolkningens misslyckande. Ta
därför att han lyckades underblåsa missnöjet först bort bjälken i ditt eget öga innan du
ger dig på flisan hos din medmänniska!
på ett effektivt sätt. Vad kan då vi kristna
göra om det är så att vi nu står på en historisk tröskel till nya förtryckarregimer?
3) Det har sällan varit de snabba vändningarna som gett framgång. Att störta
1) Sluta inte söka rättvisa och kräva san- en diktator kan göras på en vecka, men
ning! När makthavarna står emot rättvisa,
länder med välfärd är en konsekvens av
tillåter korruption och kränker människomånga decenniers arbete. Det är lätt att
värdet har vi anledning att göra motstånd.
utlova förbättringar för att bli populär men
Med Guds kraft har kungar avsatts, slaveri
ofta krävs sparsamhet och långsiktighet för
förbjudits och rasförtryck avslöjats. Listan
att uppnå ett högre mål. Vi måste kanske
över kristna opinionsbildare som vänt histovara beredda på låga studiebidrag för att i
rien kan göras lång. Det finns ett mäktigt
stället prioritera hög kvalité på utbildningar.
driv när kristna människor förenar sig och Skatten kanske måste höjas för att kunna
21
utveckla u-landsbistånd och ett värdigt
flyktingmottagande. Semesterflyg och
transportvanor måste kanske förändras om
vi ska klara klimathotet. Vad är det för idé
att rösta på politiker som bara klappar
medhårs när så mycket mer står på spel?
Vad kan jag göra?
Vad kan vi göra i missnöjets tid när vi står på
tröskeln till en ny historisk epok där demokrati och människovärde föraktas?
Ps 37 sammanfattar Bibelns ständiga
uppmaning. Förtrösta på Herren och gör
det goda, bli kvar i landet och sträva efter
trofasthet. Ha din glädje i Herren, han ska ge
dig vad ditt hjärta begär. [...] Var stilla inför
Herren och vänta på honom. Gräm dig inte
över den som har framgång […] Avstå från
vrede och låt förbittring fara, gräm dig inte,
det för bara ont med sig. Ty de onda ska
utrotas, men de som väntar på Herren ska
ärva landet. (Ps 37:3–4, 7–9)
Passivt missnöje är bara meningslöst.
Bibeln talar om en tid innan Jesus återkomst
som präglas av förtryck och onda ledare
och där vi kristna kommer att få det väldigt
svårt. I dag får vi förbereda oss med aktiv
bönekamp, hårt arbete med de resurser vi
förfogar över samt en visshet om att Jesus
är den store segraren över all ondska och att
han snart ska komma tillbaka.
* En rörelse som pekar på snabba lösningar av
problem, men utelämnar helheten. Därmed är deras
lösningar oftast inga lösningar över huvud taget.
Daniel Engelbrekt
Örkelljunga
Daniel Ringdahl
Stockholm
Frågar du så svarar vi
Det är viktigt att vårda sitt inre liv. Gå därför inte ensam med dina frågor och funderingar!
Vi vill gärna hjälpa dig att finna svar.
ÄVENTYRSLÄGER!
ÅHUS MISSIONSGÅRDS SUCCÉLÄGER ÄR TILLBAKA!
Om världen var perfekt innan syndafallet,
är allting som kommit efter syndafallet synd då?
Kristi himmelsfärdshelgen blir det läger där du ställs inför
fysiska hinder, kluriga problem och stressiga uppgifter –
varvat med gemenskap och bibelundervisning.
N
är Gud hade skapat världen
står det i 1 Mos 1:31 att allt
han hade gjort var mycket
gott. Det betyder, som det står i
frågan ovan, att världen var perfekt.
Det fanns ingen ondska över huvud
taget i skapelsen. När syndafallet
ägde rum skadades hela världen i
grunden. Bibeln uttrycker det som
att [s]kapelsen har ju blivit lagd under
förgängelsen (Rom 8:20). Det betyder
att allt som finns till i vår tillvaro på
något sätt är märkt av syndens och
mörkrets makt.
och rullar inte lika bra, men livet på
vår planet rullar ändå på.
Det står till och med att hela skapelsen gemensamt fortfarande suckar
och våndas (Rom 8:22). På ett sätt är
alltså allt som kommit efter syndafallet påverkat av att världen inte är som
det var tänkt att den skulle vara.
Men det betyder inte att allt som skapats efter syndafallet är fullt av synd
och mörker. Tvärtom är varje människa
som föds skapad till Guds avbild. Gud
uppenbarar sig, på ett fördolt sätt, i sin
underbara skapelse. I varje människa
Man kan jämföra det med ett cykelfinns det guld som Gud har lagt ned,
hjul som rullar jämnt och fint från
alltså något fantastiskt och underbart
början, men sedan kör man på en stor som gör oss unika.
sten. Hjulet blir skevt och vint, men
det rullar fortfarande och man kan
Världen är bortvänd från Gud, alla
cykla med det. Världen har blivit skev människor har syndat och gått miste
om Guds härlighet. Men det finns
alltså spår av Guds goda skaparkraft i vår värld, än i dag. Jesus talar
om Guds skönhet när han talar om
ängens liljor: Inte ens Salomo i all sin
prakt var klädd som en av dem (Matt
6:29).
Vid tidens slut, när Jesus ska komma
tillbaka, talar Bibeln om hur hela
skapelsen ska upprättas. Lammen och
lejonen ska beta tillsammans. Döda
havet ska fyllas av sött vatten och få
liv, och så vidare. Då kommer allting
åter bli perfekt, så som det var innan
syndafallet. Fast ännu bättre, för då
är Jesus världens konung och det är
omkring honom vi ska samlas. Det
kommer att bli bra!
AGNUS DEI (GUDS LAMM)
PÅSKLÄGER PÅ ÅHUS MISSIONSGÅRD 24–27 MARS
TALARE: HANS WEICHBRODT OCH JOHANNES IMBERG M.FL.
ANMÄL DIG REDAN I DAG PÅ ELUNGDOM.SE. MER INFORMATION
HITTAR DU PÅ ELUNGDOM.SE OCH ELUs FACEBOOK-SIDA.
För dig mellan 15–30 år!
Håll utkik på www.ahusmissionsgard.se
och Facebook för mer info!
"En salig blandning av spännande
utmaningar, friluftsliv och god
undervisning. Gemenskapen och
samtalen kring lägerelden är
verkligen svårslagna!"
/Amandus
Martin Jonsson
Vill du vara med i ett viktigt arbete? Vill du ställa dig till Guds
förfogande och bli använd av honom och samtidigt själv växa
Skriv till [email protected]
Brevet vidarebefordras sedan till Martin Jonsson, präst i Varberg
eller Bodil Månsson, lärare i Ängelholm.
Du får gärna vara anonym!
som människa, lärjunge och ledare? Att ge ett år till Gud på
detta sätt är en investering inför framtiden och evigheten,
både för dig själv och andra. Bli ungdomsledare eller volontär!
Ansök senast 30 april! Läs mer på www.elungdom.se
22
B
POSTTIDNING
Låtlistan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
insidan
Vid obeställbarhet återsänds
tidningen till:
Annika Nilsson
Skogsvägen 8B,
291 34 Kristianstad
Det finns många bra kristna musiker – här vill Insidan tipsa om några låtar.
LÅTARTIST
ALBUM
Good Good Father
Chris Tomlin
Good Good Father
e
Fader av liv
Bengt Johansson
Platsen för mig
e
Child of God
Kathryn Scott
We Still Believe
e
Evige Far
Charisma music
Allt vad jag behöver
e
Child of Grace
Vineyard UK
Great Big God
e
Varje knä ska böjas
Rickard Sundström
Helighet och en öppen famn
e
Beloved
The Dust of Men
What the Morning Shows
e
How We Need You Father
BridgeCity
Christ Be Glorified
e
Father
Planetshakers
Outback Worship Sessions
e
Nästa nummer av
insidan
Kristen ungdomstidning
Har du längtat
efter att slippa behöva
leta upp låttipsen själv? Nu
är väntan över! Insidan har
ett konto på Spotify där varje
nummers låtlista läggs upp.
Sök på "Insidan.net", följ
länken på www.insidan.net
eller scanna QR-koden
uppe till vänster.
Israels ljuvligare sångare, Musikens makt,
Svensk Gospelverkstad, Livet som en lovsång, och mycket mer ...
Skicka dina synpunkter eller insändare till: [email protected]
Download